Користувач:Проскурова Світлана Володимирівна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

Proskurova s v.jpg

Про себе

Доцент кафедри історії України, викладач курсів етнології, історії України.

Навчальні курси

Етнографія України, Етногеографія України, історія України, історія української культури, демографія, політична етнологія

Дистанційні курси

Навчальний курс "Етнографія України" ФІП

Навчальні проекти

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)

Публікації, сайти та блоги

В цьому розділі розміщуються посилання (внутрішні та зовнішні)на ваші роботи, додається короткий опис.

 1. //Наукові записки. – Випуск 11. Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2008. – 292 с. - С. 220 - 225.
 2. Проскурова С.В. Українознавчий аспект соціокультурного освоєння українцями «Дикого поля» в ХІV-ХVІІІ ст. // Збірник наукових праць НДІУ НАН України. – Т. XVІ. – К., 2008
 3. [[Проскурова С.В. «Зазирнімо в обличчя трагедії…» (Щодо результатів етнографічної експедиції студентів факультету історії та права КДПУ імені В.Винниченка 2007 року) |\\ Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. – Випуск ІІ. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – С.122-164.]]
 4. Проскурова С.В. Дискурс національної ідентичності в сучасній українській та польській гуманітаристиці на зламі ХХ-ХХІ століть. //Наукові записки. – Випуск 12. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. – 2009. – С. 281-188.
 5. Етнографічна практика: Методичні рекомендації та матеріали. Для студентів факультету історії та права. /Укладач Проскурова С.В. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2009. – 44 с.
 6. Проскурова С.В. Дослідницький потенціал методу усної історії. //Наукові записки. – Випуск 14. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка. – 2009.
 7. Проскурова С.В. Українознавча спрямованість етнопсихологічних досліджень в Україні. // Збірник наукових праць НДІУ НАН України. – Т. XVІІ. – К., 2009 – с.410 – 418.
 8. Матеріали експедиції до Бобринецького району. \\ Усна історія Голодомору та Другої світової війни на території Кіровоградщини. – Кіровоград: Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна», 2009.
 9. Проскурова С.В. Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (XVIII –XX ст.).– Кіровоград, 2010.
 10. Значення пам’ятних місць у відновленні історичної традиції (на прикладі населених пунктів Олександрівського району). //Наукові записки. – Випуск 17. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2012.
 11. Матеріали експедиції 2011 р. //Олександрівщина у вимірах часу. – Олександрівка, 2012.
 12. Усна історія Вільшанського району (на матеріалах студентської етнографічної експедиції). //Наукові записки. – Випуск 18. – Серія: Історичні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2013.
 13. //Енциклопедія історії України: Т. 10. Т – Я. /Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.. НАН України. Інститут історії України. К., Наукова думка. – 2013. – С. 582-583.
 14. // Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Вип.2 / [гол. ред. Г.Скрипник]; МАУ, НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2013. –320 с. – С.242-252. (Тема випуску – «Голодомор 1932-1933 років в Україні за свідченням документів та усної історії»). Електронна версія захищена, роздрук неможливий.
 15. Проскурова С.В. Дослідницький потенціал методу усної історії (на прикладі свідчень очевидців Чорнобильської катастрофи). //Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць. Вип.12 (15) [гол. ред. Г.Скрипник]; НАНУ, Київ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2013. – 270 с. – С.86-93.
 16. Проскурова С.В. Усна історія Другої світової війни на Кіровоградщині (За матеріалами етнографічних (соціально-педагогічних) практик студентів факультету історії та права КДПУ імені В. Винниченка 2008 -2014 рр.). – //Матеріали Обласної науково-практичної конференції «Центральна Україна у вирі Другої світової війни» (До 70 річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. /Державний архів Кіровоградської області, (КЗ Кіровоградське обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті»).- Кіровоград, 2015.

Інтереси

національна ідентичність, етнопсихологія, усна історія