3.1 Способи організації файлів (Ломанюк О.)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

При виборі способу організації файлу важливо враховувати наступні критерії:

 • швидкість доступу;
 • легкість оновлення;
 • економність зберігання;
 • простота обслуговування;
 • надійність.

Кількість різнихї способів організації файлів, які вже реалізовані на практиці, дуже багато, проте розглянемо лише фундаментальні способи організації файлів.

СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАЙЛІВ

Мішаний файл Послідовний файл Індексно-послідовний файл Індексний файл Файл прямого доступу
Означення
1o.png
2o.png
3o.png
4o.png


- найменш складна форма організації файлу, за якої дані накопичуються в порядку свого надходження. Кожний запис складається з одного пакету даних. Така форма спрощує накопичення всього об’єму даних та їх зберігання.
Мішані файли зустрічаються тоді, коли дані накопичуються і зберігаються перед обробкою,або якщо дані незручні для організації.


- найбільш поширений вид файлової структури, в якому для записів використовується фіксований формат.
Послідовні файли часто використовуються пакетними додатками і зазвичай є оптимальним варіантом, якщо ці програми виконують обробку всіх записів. Тільки файл з послідовною організацією може бути однаково легко збережений як на магнітній стрічці, так і на диску або другому носії.


- послідовний файл, забезпечений індексами, що містять інформацію про розташування записів на диску.
Індексовані файли використовуються насамперед тими додатками, в яких час доступу до інформації є критичною характеристикою і рідко потрібна обробка всіх записів у файлі.

- файл, в якому доступ до записів здійснюється тільки за їх індексами.
- файл, який використовує можливість прямого доступу до блоку з відомим адресою при зберіганні файлів на диску.
Характеристики
 • найпростіша структура;
 • записи змінної довжини;
 • змінний набір полів;
 • хронологічний порядок;
 • не має ніякої структури;
 • доступ до запису здійснюється шляхом повного перебору всіх записів файлу;
 • раціонально використовує дисковий простір при роботі з даними різного розміру і структури;
 • добре підходить для повного перебору;
 • недостатньо простий при оновленні даних.
 • записи мають однакову довжину і складаються з однакової кількості полів фіксованої довжини, організованих у певному порядку.
 • збереженню підлягають тільки значення полів;
 • атрибутами файлової структури є ім'я і довжина кожного поля.
 • фізична організація файлу на магнітній стрічці або на диску в точності відповідає логічній організації файлу.
 • записи організовані послідовно на підставі значень ключового поля;
 • наявний індекс файлу для підтримки довільного доступу, який забезпечує можливість швидкого пошуку необхідного запису;
 • наявний файл переповнення, який організований таким чином, що записи в ньому розміщуються, дотримуючись покажчика попереднього запису;
 • індексно-послідовна організація набагато скорочує час, необхідне для доступу до запису, не змінюючи при цьому послідовну природу файлу.
 • ефективна робота з файлом обмежена роботою з ключовим полем;
 • легко реалізуються запису змінної довжини;
 • використовуються два типи індексів: повний індекс і приватний індекс містить елементи для записів, в яких є цікавить нас полі.
 • використовує можливість прямого доступу до блоку з відомим адресою при зберіганні файлів на диску;
 • в кожному записі повинно матися ключове поле;
 • застосовує хешування ключових значень;
 • використовуються, коли необхідний дуже швидкий доступ, при записах фіксованої довжини, а також у випадках, коли доступ здійснються до всіх записів.