Розробка слайдової презентації

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

КОНСПЕКТ УРОКУ

З ІНФОРМАТИКИ

Тема уроку: Практична робота з теми «Розробка слайдової презентації». Мета уроку: Навчальна: формування практичних навичок створення, вилучення та додавання слайдів, знаходження необхідних команд виконання різних операцій з меню, панелі інструментів, контекстного меню, зокрема операції вставки малюнків, діаграм, ефектів анімації. Розвиваюча: Сприяти логічному мисленню, уваги, пам’яті. Вміння порівнювати набуті знання. Розвивати вміння аналізувати. Виховна: Виховувати охайність, акуратність при роботі в зошиті.

           Виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо.

Обладнання: комп'ютери, зошити з домашнім завданням, робочий зошит для практичної роботи з алгоритмом виконання практичної роботи. Тип уроку: практичне застосування знань та формування вмінь і навичок.


ХІД УРОКУ І. Організація класу до уроку 1. Повторення правил з техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. 2. Підготовка зошитів, ручок, комп'ютера для роботи в класі.


II. Актуалізація набутих знань

  Організація учнів до практичної роботи

На попередньому уроці ми з вами вивчали  призначення комп'ютерних презентацій;  способи створення презентацій;  правила роботи з комп'ютерними презентаціями;  можливості використання різних типів об'єктів для створення презентацій; Що ж таке презетація? Презентація – це набір слайдів, де є текст, графічні об’єкти, малюнки, кнопки, тощо. Яка структура слайду? Структура слайду:

1. кадри з текстовою інформацією,
2. мультимедійні картинки, об’єкти, звук, 

3. кнопки керування процесом демонстрації. Вчитель: «давайте з вами пограємо у гру» ГРА «НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ» 1. Текстовий редактор Word можна завантажити через… (Відповідь: кнопку Пуск, контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі.) 2. Графічний редактор Paint можна завантажити через... (Відповідь: кнопку Пуск, контекстне меню. створений файл, ярлик Paint, якщо він є на робочому столі.) 3. Вийти з програм Word та Paint можна через... (Відповідь: закриття вікна програми (натиснути хрестик) командою Файл/ Закрыть, комбінацією клавіш Alt +F4.) 4. Вікно програми Word містить… (Відповідь: рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, рядок стану.) 5. У програмі Word можна... (Відповідь: набирати з клавіатури будь який текст, редагувати, форматуванні, зберігати його, тощо.) 6. Команди, які виконуються у програмах Word та Paint, містяться… (Відповідь: у рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів.) 7. У текстовий документ можна вставляти… (Відповідь: малюнки, фотографії, графіки, діаграми, комбінації фігур тощо.) Учні роблять висновок: і в текстовому, і в графічному редакторах операції виконуються аналогічно (через меню, контекстне меню, кнопки панелі інструментів). Вчитель підбиває підсумки, що всі дії, які щойно повторили для роботи з текстовим та графічним редакторами, слід використовувати і для створення комп'ютерних презентацій.

Оголошення теми і завдань уроку. Учитель роздає учням практичну роботу і ознайомлює їх із завданнями, Практична робота Тема: Створення презентації Задача: Створити презентацію на тему «Моя доповідь про PowerPoint». Хід роботи 1. Запустіть програму PowerPoint. 2. Створіть нову (порожню) презентацію. 3. В розділі Формат-разметка слайда обираємо макет(Заголовок, текст) 4. Уведіть заголовок першого слайда. Клацніть у полі заголовка і введіть :

                         Що я знаю про PowerPoint.

5. Введіть текст у кадр і задайте відповідну манкіровку тексту (виділити необхідний фрагмент тексту – Формат – Маркери і нумерація – вибрати необхідний тип маркіровки).


6. Додати новий слайд Вставка – Слайд. 7. Уведіть заголовок другого слайда

                           PowerPoint. Ви дізнаєтеся.
       А нижче введіть у текстовий кадр такий список з трьох пунктів:

Як запустити програму Як створити слайд Як оформити слайд


8. Створіть третій слайд із заголовком

PowerPoint. Вивчаємо кнопки

 Введіть нижче зазначений текст у слайд і з перелічених призначень кнопок створіть список 


     Можна скористатися кнопками для: створення тіні/ збільшення, зменшення інтервалів між абзацами/збільшення, зменшення шрифту.   
                 

9. Створіть четвертий слайд із заголовком

                        PowerPoint. Панель задач

Із таким списком пунктів Фони сторінок Ефекти анімації Макети Дизайн таблиці Зміна слайдів 10. Отримайте п’ятий слайд методом копіювання четвертого. Для цього виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте. 11. Відредагуйте п’ятий слайд так: Заголовок: PowerPoint. Режими роботи програми Текст у слайді

Режим малювання Режим структури Режим заміток Режим тезісів Сортування слайдів

12. До другого слайду додати малюнок таким чином: Вставка – Зображення – З файлу – вибрати необхідний малюнок та перемістити його у правий нижній кут. 13. Активізуйте перший слайд і виконайте демонстрацію слайдів. Для цього натисніть на кнопку демонстрація. 14. Відформатуйте слайди на свій смак. На панелі задач оберіть вкладку Фон сторінок та виберіть один із перелічених(на власний розсуд). Конструктор-ефекти анімації. Обираєте один з об’єктів слайду і додаєте для нього ефект (наприклад - прямокутник). Самостійно вивчити дану вкладку по проекспериментувати з об’єктами.

 15. Продемонструйте презентацію, закрийте вікно презентації, зберігши її у власній папці.
         

IV. Підсумок уроку Учитель підбиває підсумки виконаної практичної роботи, звертає увагу на допущені помилки, труднощі, які виникали під час виконання роботи, орієнтує на правильне використання довідкового матеріалу. V. Домашнє завдання Підготувати сценарій презентації, продумати її зміст, дизайн. На наступному уроці будемо створювати комп'ютерну презентацію з анімацією.