Проект Павличенко Галини

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Автор навчального проекту:

Павличенко Галина Юріївна

Творча назва

Будинок моєї мрії

Основні питання:

Ключове питання:

Про який будинок я мрію?

Тематичне питання:

Як створити креслення будинку своєї мрії?


Змістові питання:

- Як будувати креслення?

- Як реалізувати креслення в CorelDraw?

- Як здійснити пошук потрібного інтер'єру кімнат?

Стислий опис:

Проводиться для зацікавлення учнів вивчати графічні редактори для технічних розробок. А також навчитися здійснювати пошук в інтернеті. Учні вигадують будинок своєї мрії, потім опановують можливості графічного редактора CorelDraw. Знайомляться з технологією побудови креслень. Будують в графічному редакторі креслення свого будинку. Далі опановують можливості пошуку в інтернеті та знаходять зображення дизайну кімнат, який би вони хотіли мати в своєму будинку.

Кінцевий продукт

Результати своєї роботи учні представляють у вигляді презентації з доповіддю, оформлення стінгазет. Захист проводиться на конференції (бажано запросити гостей). Кращі роботи нагороджуються.

Навчальні предмет(и):

Креслення, інформатика

Класи:

9 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап:

  Зацікавити учнів проблемою «Будинок моєї мрії».
  Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Вивчення комп'ютерної графіки в CorelDraw».
  Визначити завдання.

2-й етап:

  Розвинуть комунікативні навички.
  Формування первинних навичок вміння будувати креслення та роботи в CorelDraw.
  Розвиток вміння робити висновки. 

3-й етап:

  Удосконалення навичок роботи у CorelDraw та побудови креслень. Пошук потрібного дизайну в інтернеті.

4-й етап:

  Побудувати креслення в CorelDraw.

5-й етап:

  Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
  Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо). 

6-й етап:

  Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації (інформаційного бюлетеня).
  Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту.
  Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.
  Розвиток навичок публічного виступу.
  Створюючи публікації набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання.
  Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у Google Календар

Діяльність учнів:

1-й етап:

Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт.

2-й етап:

Вчаться будувати креслення. Вивчають можливості в CorelDraw.

3-й етап:

Удосконалюють навички роботи закінчити в CorelDraw. Зясовують як здійснити пошук потрібної інформації в інтернеті.

4-й етап:

Будують креслення в CorelDraw.

5-й етап:

Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап:

Створення мультимедійної презентації..


Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

7 уроків

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті.


Рівні/бали: Мультимедіа.

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту.

Зміст.

Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знання.

5 Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем. Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.


4 В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми. Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.


3 В презентації використано 2 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий. Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях.
2 В презентації використано 2 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст. Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.
1 Мультимедіа ефектів немає в презентації. Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.
- Бали за мультимедіа: Бали за зміст:

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання (веб-ресурс для он-лайн тестування Майстер-Тест);
 • опитування (веб-ресурс для проведення он-лайн опитування Про-Опрос);
 • елетронний журнал успішності ([1] Документи).

Методичні матеріали:

Вхідні знання та навички:

1. Вміють працювати в Графічному редакторі Paint

2. Ознайомлені з можливостями інтернету

3. Вміють робити висновки з прочитаного

4. Вміють створювати лінійні презентації

Ресурси