Приклад екзаменаційного тестового завдання

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Екзаменаційне тестове завдання

1. Прообразами сучасних мереж були:

а) системи пакетного обробітку;

б) мейнфрейм;

в) багатотермінальні системи;

г) міні-ЕОМ.


2. Використання обчислювальних мереж дає підприємству такі можливості:

а) поділ дорогих ресурсів;

б) удосконалювання комунікацій;

в) здешевлення обладнання;

г) швидке і якісне прийняття рішень;

д) свобода в територіальному розміщенні комп'ютерів.


3. Представлення даних у вигляді електричних або оптичних сигналів називається

а) кодуванням;

б) декодуванням,

в) модуляцією;

г) демодуляцією.


4. Спосіб кодування при якому одиниці відповідає один рівень напруги, а нулю - інший називається

а) імпульсним;

б) модуляцією;

в) потенційним;

г) фронтальним.


5. Виділяють три основних способи модуляції:

а) фазова, частотна, імпульсна;

б) амплітудна, фазова, частотна;

в) амплітудна, частотна, синусоїдальна.


6. Одиниця кодується перепадом від низького рівня до високого, а нуль навпаки - від високого до низького, при використанні такого способу кодування:

а) NRZI

б) AMI

в) манчестерський

г) 2B1Q


7. Топологія при використанні якої кожен комп'ютер мережі безпосередньо пов'язаний із всіма іншими називається:

а) шинною;

б) повнозв'язною;

в) деревовидною;

г) зірковою.


8. Для поєднання комп'ютерів використовуються такі лінії зв'язку:

а) проводні

б) кабельні

в) безконтактні

г) оптоволоконні


9. Найбільшого поширення одержали такі схеми адресації вузлів мережі:

а) апаратні;

б) IP адреси;

в) символьні;

г) числові складові.


10. Для фізичної структуризації мережі використовуються такі пристрої:

а) комутатори;

б) повторювачі;

в) концентратори;

г) мости.


11. Пристрій, який поділяє середовище передачі мережі на частини, передаючи інформацію з одного сегмента в інший тільки в тому випадку, якщо адреса комп'ютера призначення належить іншій підмережі, ізолюючи таким чином трафік, називається

а) комутатором;

б) мостом;

в) шлюзом;

г) повторювачем.


12. Модулі, що реалізують протоколи сусідніх рівнів і знаходяться в одному вузлі, взаємодіють один з одним відповідно до чітко визначених правил і за допомогою стандартизованих форматів повідомлень. Ці правила прийнято називати

а) протоколом;

б) стеком протоколів;

в) інтерфейсом;

г) кадром.


13. До складу моделі OSI входять такі рівні:

а) прикладний, представницький;

б) сеансовий, транспортний;

в) канальний, фізичний;

г) мережевий, програмний.


14. Мереженезалежними рівнями є:

а) представницький;

б) сеансовий;

в) канальний;

г) прикладний.


15. Найбільш популярними є стеки:

а) OSI;

б) IP/SPX;

в) NetBIOS/SMB;

г) TCP/IP.


16. Загальні визначення ЛВС, зв'язок з моделлю ISO/OSI описано с стандарті

а) 802-3;

6) 801-1;

в) 802-1;

г) 801-2;


17. Підкомітет 802-3 займається стандартизацією технології

а) Ethernet;

б) Token Bus LAN;

в) Token Ring LAN;

г) Metropolitan Area Network, MAN.


18. Для передачі двійкової інформації для усіх варіантів фізичного рівня технології Ethernet використовується такий тип кодування:

а) AMI;

б) манчестерський код;

B) NRZI;

r) NRZ


19. Метод колективного доступу з розпізнаванням несучої частоти і виявленням колізій використовується в технології

а) Fast Ethernet;

б) Ethernet;

в) TokenRing;

г) FDDI.


20. Так як час передачі кадру мінімальної довжини дорівнює 575 бітових інтервали, то час подвійного обороту повинен бути

а) більшим 57,5 мкс;

б) меншим 57,5 мкс;

в) рівним 57,5 мкс;

г) будь-яким.


21. Фізичні специфікації технології Ethernet на сьогоднішній день включають наступні середовища передачі даних

а) 10 Base-T;

б) 10 Base-T4;

в) 100 Base-T;

г) l0 Base-F.


22. Специфікація l0 Base-Т відповідає

а) тонкому коаксіальному кабелю;

б) товстому коаксіальному кабелю;

в) скрученій парі;

г) будь-якому кабелю, що використовується в технології Ethernet.


23. Трансивери необхідні при використанні такого типу кабелю:

а) товстий коаксіал;

б) тонкий коаксіал;

в) скручена пара;

г) оптовояоконний кабель.


24. Термінатори використовуються в мережах на основі

а) тонкого коаксіалу;

б) товстого коаксіалу;

в) скрученої пари;

г) оптоволоконного кабелю.


25. Правило "5-4-3" стосується використання

а) повторювачів;

б) трансиверів;

в) комутаторів;

г) шлюзів.


26. Найбільша довжина сегмента можлива при використанні

а) тонкого коаксіалу;

б) товстого коаксіалу;

в) скрученої пари;

г) оптоволоконного кабелю.


27. Розрахунок PDV проводиться між такими вузлами мережі:

а) двома будь-якими;

б) двома найменш віддаленими;

в) двома найбільше віддаленими;

г) всіма вузлами мережі.


28. Максимально можлива пропускна здатність сегмента Ethernet в кадрах у секунду досягається при передачі кадрів

а) максимальної довжини;

б) мінімальної довжини;

в) середньої довжини;

г) почергово максимальної та мінімальної довжини.


29. Для оптоволоконного кабелю визначено такі специфікації середовища передачі даних в технології Ethernet:

а) l0 Base-F;

б) 10 Base-FX;

в) 10 Base-FL;

г) l0 Base-FB.


30. Для з'єднання відрізків товстого коаксіального кабелю використовуються роз'еми

а) N-типу;

б) BNC-типу;

в) RJ-45-типу.


31. Для з'єднання відрізків тонкого коаксіального кабелю використовуються роз'єми

а) N-типу;

б) BNC-типу;

в) RJ-45-типу.


32. Т-конектори використовуються для під'єднання до мережевого адаптера

а) товстого коаксіалу;

б) тонкого коаксіалу;

в) скрученої пари;

г) оптоволоконного кабелю.


33.Роз'єм RJ-45 має

а) 4

б) 6

в) 8

г) 9 контактів.


34. Абревіатура UTP використовується для позначення

а) тонкого коаксіалу;

б) товстого коаксіалу;

в) скрученої пари;

г) оптоволоконного кабелю.


35. Найвищий приорітет при виконанні авто діалогу має такий тип середовища;

а) 100BASE-TX Full Duplex

б) 10BASE-T Full Duplex

в) 100BASE-T4

г) 100BASE-TX


36. Технологія TokenRing описана в стандарті IEEE

а) 802-3

б) 802-4

в) 802-5

г) 802-6


37. Мережа побудована на основі технології TokenRing має таку логічну Топологію:

а) зірка;

б) шина;

в) кільце;

г) дерево.


38. Технологія TokenRing використовує наступний метод доступу:

а) CSMA/CD;

б) маркерний;

в) приорітетний,

г) кільцевий.


39. Порівняно з технологією Ethernet технологія TokenRing має такі переваги:

а) гарантований час доступу;

б) більша швидкість передачі даних;

в) краще витримує інтенсивне навантаження;

г) відсутність конфліктів.


40. Технологія FDDI використовує наступний метод доступу:

а) CSMA/CD;

б) маркерний;

в) приорітетний,

г) кільцевий.


41. Мережі FDDI мають таку топологію:

а) зірка;

б) шина;

в) кільце;

г) дерево.


42. ARM таблиця використовується для:

а) перетворення Ethernet адреси в IP адресу при відправленні пакету;

б) перетворення Ethernet адреси в IP адресу при отриманні пакету;

в) перетворення IP адреси в Ethernet адресу при відправленні пакету;

г) перетворення IP адреси в Ethernet адресу при отриманні пакету;


43. Найбільша кількість вузлів передбачається в ІР адресі класу

а) А

б) В

в) С

г) D


44. Номер інтерфейсу в таблиці маршрутизації визначає

а) останню цифру IP адреси;

б) номер мережевого адаптеру через який буде відправлено пакет;

в) кількість шлюзів на шляху пакету.


45. Мережевими операційними системами є:

а) DOS

б) Windows 3.X

в) Windows NT

г) Novell NetWare