Навчальний проект Скрипки Катерини

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошукАвтор навчального проекту:

Скрипка Катерина Олександрівна

факультет філології та журналістики

61-а група

Творча назва

Традиції чи новаторство в ідеостилі Валерія Шевчука

Основні питання:

Ключове питання: Чи близьке в українській літературі явище химерної прози як "винахід" до популярного у світі магічного реалізму?

Тематичні питання:

1.Які основні ознаки химерної прози можна виділити?

2.Як зародилася химерна проза в світовій літературі?

3.Яке місце посідає химерна проза в українській літературі?


Змістові питання:

-У стилі якої течії написаний роман-балада «Дім на горі»?

-Яку роль у романі-баладі виконує заголовок? Чи можна на основі заголовка окремої новели визначити тему твору?

-Які символічні образи виконують важливу роль у творі?

Стислий опис:

1. Підготовка. Визначення теми і мети проекту.

2. Планування: а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів; б) вироблення критеріїв оцінки результату і процесу.

3. Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент).

4. Аналіз інформації, формулювання висновків.

5. Захист проектів та колективний аналіз

Кінцевий продукт

Презентація

Навчальні предмет(и):

українська література

Навчальна тема проекту

Химерна проза в українській літературі на прикладі роману-балади Валерія Шевчука "Дім на горі"

Класи:

11 клас

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

- виявити зв’язок між мовою роману-балади «Дім на горі» В. Шевчука та світоглядом автора;

- установити домінанти індивідуальної мовної картини світу письменника;

- визначити роль слів-символів у вираженні світоглядних позицій, естетичних концептів Валерія Шевчука;

- дослідити особливості використання письменником різних шарів лексики української мови;

- проаналізувати естетичну функцію мовних одиниць роману-балади «Дім на горі»;

Календар проекту

Розміщується посилання на план заходів у [1]

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати Участники.

1.Визначення проблеми, завдань дослідження.

2.Обговорення методів дослідження.

3.Самостійна діяльність учнів (індивідуальна, групова).

4.Робота над структурою вивчення роману Валерія Шевчука «Дім на горі».

5.Обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентація).

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

чотири дні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

[2]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

 • учнівська презентація [3]
 • учнівська публікація [4]

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання (веб-ресурс для он-лайн тестування [5]
 • опитування [6];
 • елетронний журнал успішності (Google Документи)[7].

Методичні матеріали:

 • на блог проекту [8];
 • презентація вчителя [9];
 • фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій [10]);
 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів [11]).

Вхідні знання та навички:

1. Вміння здійснювати лінгвістичний внвліз тексту.

2. Вміння виконувати літературний аналіз.

3. Учні орієнтується в явищах літератури ХХ століття та дають оцінку цим явищам.

4. Вміння виокремити головні моменти з життя та творчості письменника.

Ресурси

 • Друковані матеріали:

1. Шевчук В. Вибрані твори,—К., 1989.

2. Шевчук В. Птахи з невидимого острова.— К., 1989.

3. Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе.— К., 1990.

4. Шевчук В. Виступ на врученні премії фундації Антоновичів// Слово і час.— 1991.— № 12.

5. Шевчук В Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.-—К., 1994.—Кн. 3.

6. Рябчук М. Поле пристрастей людських//Укр. мова і літ. в школі.— 1984.— № 6.

7. Жулинський М. «...І метафори реального життя» //Наближення.—К., 1986.

8. Макаров А. Поетика літературної фантасмагорії//Вітчизна.— 1986.—№ 11.

9. Майдаченко Я. Проза Валерія Шевчука: поетика умовності// Рад. літературознавство.— 1988.— № 2.

10. Фізер І. Промова на врученні премії фундації Антоновичів Валерію Шевчуку // Слово і час.— 1991.— № 12.

11. Павлишан М. „Дім на горі" Валерія Шевчука // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.— К.. 1991.

12. Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української Літератури XX століття. — К.. 1995.—Кн. 2.—Ч 2.

 • Интернет ресурси:

[12]

[13]

[14]

дуже цікаво)