Навчальний проект Пащенко Олени

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту

Пащенко Олена Юріївна

Творча назва

"Дві мови - скільки народів?"

Основні питання:

Ключове питання:

На якому рівні сьогодні існує проблема двомовності у світі та Україні зокрема?

Тематичні питання:

1. Звідки бере витоки проблема двомовності?

2. Які наслідки двомовності у суспільстві?

3. Чи є ефективні шляхи подолання цього питання?

Змістові питання:

- Що таке двомовність?

- Як розвивалась ця проблема на прикладі історії України?

- Якою є специфіка білінгвізму в Канаді?

- Що схоже в мовній ситуації в Бельгії та Україні?

- Які шляхи подолання цієї проблеми?

Стислий опис:

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова - це невід’ємна частка Батьківщини, голос народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. Відтак, питання мови є надзвичайно актуальним. А так як, білінгвізм, явище неоднозначне, то передусім варто охарактеризувати в загальних рисах явище двомовності і природу її впливу на суспільство.


Кінцевий продукт

У процесі роботи учні мають дослідити мовну проблему в Україні, та проаналізувати досвід інших країн. Результатами роботи мають стати оволодіння новими знаннями, презентація та буклет на дану тему.

Навчальні предмет(и):

Українська мова, історія України, всесвітня історія.


Навчальна тема проекту

Українська мова та історія України,всесвітня історія.

Витоки та вирішення проблеми двомовності в світі та Україні.

Класи:

10-11 класи.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап:

 • Зацікавити учнів проблемою двомовності в Україні.
 • Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми української мови.
 • Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап:

 • Розвинути комунікативні навички.
 • Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних.
 • Розвиток вміння робити висновки.

3-й етап:

 • Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами.
 • Вчаться аналізувати проблему з різних поглядів, об'єктивно оцінювати інформацію.

4-й етап:

 • Формування навичок добору інформації на дану тему.
 • Розвивають навички мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап:

 • Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки.
 • Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап:

 • Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації та публікації.
 • Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту.
 • Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку.
 • Розвиток навичок публічного виступу.
 • Створюючи публікації та презентації учні набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання.
 • Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Календар проекту

Календар подій проекту

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати Участники.

Учні ознайомлюються з учительською презентацією, що містить ключові питання проекту, запрошення до роботи в проекті.

1-й етап: Презентація вчителем проекту. Учні переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт. Об’єднуються у групи по 5 осіб за уподобанням та планування дослідження.

2-й етап: Проведення опитування серед однолітків за запропонованою вчителем схемою. Кожна група досліджує різні витоки проблеми двомовності. Створюються спільні документи з редагуванням, презентації з проміжними висновками по тому чи іншому напрямку дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали про двомовність.

3-й етап: Перегляд веб-ресурсів, що запропонував вчитель, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап: Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап: Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап: Створення мультимедійної презентації.

Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується учнями.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Основні критерії та принципи оцінки презентації проекту "Дві мови - скільки народів?"

Оцінювання публікації до проекту "Дві мови - скільки народів?"

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація результатів дослідження  ;

Публікація до проекту

Дидактичні матеріали:

Методичні матеріали:

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 1. Ірина Фаріон "Мова - краса і сила".
 2. Орест Ткаченко "Українська мова і мовне життя світу".
 • Інтернет ресурси:
 1. "Дзеркало тижня"
 2. Яка двомовніть нам потрібна?
 3. Українська мова: одна кухня - одна хазяйка
 4. Вікіпедія. Двомовність
 5. el'gyis'ka_dvomovnst'_vynykla_z_separatyzmu_zavershuyet'sya_rozkolom
 6. Багатомовність і концептуальна картина світу
 7. Мiф про канадську двомовнiсть - очима українця з Квебеку
 8. Мова як дім буття. Двомовність в розколотому суспільстві
 9. Закладки .