Навчальний проект Житної Вікторії

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Житна Вікторія Андріївна

Творча назва

Які вони,"українські амазонки"?

Основні питання:

Ключове питання:

Чи може сучасна жінка прожити без чоловіка?

Тематичні питання:

1. Як почуває себе жінка в чоловічому світі?

2.Чи здатен фемінізм перетворити жінку на чоловіка?

3.Як ставляться чоловіки до жіночого письма?

Змістові питання:

 • Звідки бере початок фемінізм?
 • Яку жінку називають феміністкою?
 • Кого з українських письменниць зараховують до феміністок?
 • Чи кожна жінка феміністка?

Стислий опис:

Фемінізм у нас нині не в моді, і не так уже багато українок беруть на себе сміливість назватися феміністками. Принаймні і фемінізм, і гендерна проблематика, і розмови про те, що жінка відчуває і мислить інакше, аніж чоловік, і, відповідно, у жінки має бути право на її прямий голос, на артикуляцію свого внутрішнього світу в культурі, у реальності, у суспільстві, у владі, нарешті... — усі ці питання виникають тоді, коли суспільство вже задоволене первинними потребами, коли закінчується етап виживання, дарвінівської боротьби за існування і починається власне життя... Тож наше завдання з'ясувати роль і місце жінки у суспільстві, та як змінеться її життя без чоловіка.

Кінцевий продукт

Студенти ознайомлюються з поняттям фемінізм, з творами представників жіночої прози.

Навчальні предмет(и):

Українська мова і література, зарубіжна література, людина і суспільство, філософія.

Навчальна тема проекту

Українська література:" Феміністичні аспекти жіночої прози".

Студенти:

І-IV курси.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

1-й етап: Зацікавити студентів даною проблемою. Сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми «Феномен жіночого письма в українській літературі». Виробити навички рольової поведінки та розподіляти між собою завдання.

2-й етап: Розвинути комунікативні навички. Формування первинних навичок збору даних методом опитування та обробки зібраних даних. Розвиток навички, а саме вміння робити висновки.

3-й етап: Удосконалення навичок роботи у мережі Інтернет, а саме пошуку веб-ресурсів за ключовими словами. Вчаться встановлювати порядок, класифікувати веб-сайти, критикувати, добирати та ранжувати за критеріями.

4-й етап: Формування навичок оцінювання достовірності даних на веб-сайтах за визначеними критеріями. Розвивають навики мислення: аналіз та оцінювання за критеріями.

5-й етап: Розвиток розумових дій, а саме вміння робити висновки. Навчитися планувати презентацію і готувати до неї потрібні матеріали (підбирати текст, малюнки тощо).

6-й етап: Удосконалення умінь та навичок створення мультимедійної презентації, публікації (інформаційного бюлетеня) та веб-сайту. Розвиток вмінь коротко і ясно висловлювати свої думки, структурувати тестову інформацію, підбирати яскраві та цікаві малюнки до тексту. Розвиток вмінь аргументувати та доводити свою думку. Розвиток навичок публічного виступу. Створюючи публікації та веб-сайти, студенти набувають інформаційної культури вмінь посилатися на друковані та Інтернет-видання. Вчаться сумісної роботи: розподілу обов’язків, відповідальності за свої дії, взаємоповаги та взаємодопомоги.

Діяльність студентів:

1-й етап:

Презентація вчителем проекту. Студенти переглядають презентацію проекту та обговорюють поставлену проблему. Знайомляться з критеріями виконання своїх робіт.

2-й етап:

Проведення опитування серед однолітків за запропонованою викладачем схемою. Визначення рівня інтересу до проблеми дослідження. Учасники роблять висновки. Розміщують на вікі-сторінках матеріали про феміністичні аспекти.

3-й етап:

Перегляд веб-ресурсів, що запропонував викладач, та пошук інших ресурсів із заданої теми.

4-й етап:

Аналіз та оцінювання веб-ресурсів. Визначення веб-сайтів з найбільш достовірною інформацію.

5-й етап:

Підведення підсумків роботи та підготовка до презентації результатів.

6-й етап:

Створення мультимедійної презентації. Підсумковий продукт проекту демонструється під час захисту проекту та коментується студентами.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2-3 тижні

Календар проекту

План заходів Google Календар

Оцінювання знань та вмінь студентів:

Викладач чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу студентів за такими критеріями:

• Завершеність - 1 бал;

- Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми

- Чи не включені зайві матеріали?

Зрозумілість - 1 бал;

Чи розміщені матеріали логічно?

Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?

Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?


• Інформативність - 1 бал;

Чи є інформація достовірною та перевіреною?

Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?

Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?


• Доказовість - 1 бал;

Чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?

Чи завжди вони довіряли джерелам інформації?

Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?

Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?


• Наочність - 1 бал;

o Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?

o Чи інформативні вони? Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?

o Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?

o Чи пов'язані логічно матеріали папки документів із демонстраційним стендом?

o Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?

. Естетика оформлення результату - 1 бал;


• Законність Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?


• Активність кожного учасника відповідно до його можливостей.


• Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги.


• Вміння презентувати проект -5 балів;


Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, студенти можуть відповісти на такі запитання: - Чого і як вони навчилися?

- Що можна було б зробити інакше?

- Яких умінь і навичок вони набули?

- Які переваги надає групова співпраця?

- Які були недоліки роботи в групах?

- Що вдалося найкраще?

Примітка! Набрані студентами бали переводяться в оцінки.

Вхідні знання та навички:

1.Знають як функціонує мережа Інтернет.

2.Вміють шукати за ключовими словами веб-ресурси.

3.Базові знання з використання табличного процесору.

4.Вміють створювати презентації, публікацію.

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація студентів

Публікація студентів

Дидактичні матеріали:

Тест;

Опитування учнів

Електронний журнал оцінювання

Методичні матеріали:

Блог викладача

Презентація викладача

Фотоальбом "Грація та чарівність"

 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів YouTube)

танці

Чи легко бути жінкою

Виступи феміністок

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 1. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман. – Видання дев’яте. – К.: Факт, 2007. – 176 с.
 2. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – 3-е вид., виправл. – К.: Факт, 2007. – С.34-42.
 3. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого «герметизму» // Слово і час. – 1996. - №8-9. – С.59-66.
 4. Зборовська Н. Криза жіночости на українському порубіжжі // Сучасність. – 2004. - №3. – С.126-131.
 5. Карабльова О. Сексуальність як вияв самотності у прозі Оксани Забужко// Слово і час. – 2003. - №7. – С.76-83.
 6. Погребная В. Л. Феминизм и “женская литература” второй половины ХІХ века // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №7. – С.56-59.
 7. Рудницька Мілена. Новий етап жіночого руху// Слово і час. – 1999. – №9. – С.71-72.


 • Интернет ресурси: