Навчальний проект Євченко Валентина

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Назва проекту

Комп'ютер в нашому житті

опитування

опитувальник

План впровадження проекту

План реалізації проекту

Ключове запитання проекту

Як отримати те, що хочеш?

Тематичні запитання проекту

Комп’ютер – це розкіш чи потреба?

Чи існує «ідеальний» ПК?

Як заробити гроші на комп’ютер?

Змістові запитання проекту

Як знайти оптимальний варіант вартості та якості ПК для учнів?

Як створити товар-пропозицію, яка б зацікавила покупця?

Яку кількість грошей вдасться отримати й чи досить цих грошей для купівлі ПК?

Скільки потрібно часу для реалізації цієї ідеї?


Вчительська презентація може виглядати приблизно так:

Учительська презентація

Вчительський буклет може виглядати приблизно так:


Буклет1.jpg

Буклет2.PNG


ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В КОМП'ЮТЕРНОМУ КЛАСІ: Інструкція

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет-Інформатика


Проект об'єднує такі міжпредметні зв'язки: інформатика, математика, економіка, українська мова.

Навчальні цілі

- навчити учнів шукати, збирати, обробляти інформацію, планувати свою діяльність;

- формувати в учнів уміння виступати перед аудиторією, формулювати свої думки коротко і ясно, висловлювати в публікації свої думки повним реченням, вміння ілюструвати свої ідеї, комбінувати текст; формувати навички електронних комунікацій, вибирати головне;

- розвивати вміння аналізувати і вибирати необхідну інформацію, ілюструвати науковий текст, використовувати закон про авторське право;

- виховувати почуття товариськості, взаємодопомоги, самосвідомості.

Вік учнів, клас

Проект підготовлений для учнів 14-17 років (8-11 класів).

Стислий опис проекту

Серед учнів нашого класу є один здібний та обдарований учень Коля Моніторенко, якому дуже потрібний комп’ютер (насамперед для навчання). З певних причин батьки Колі не можуть купити йому комп’ютера. Група учнів класу бере участь у проекті «Комп'ютер в нашому житті» для допомоги Колі.

Учні після повідомлення теми та мети проекту, об'єднуються у групи ("Маркетологи", "Поліграфісти", "Економісти") та намічають собі завдання (самі або з допомогою вчителя), які допоможуть їм вирішити поставлену в проекті проблему; проводять дослідження; демонструють результати своєї роботи у вигляді презентації, публікації, Web-сайту.

Опис оцінювання

Оцінювання учнівської презентації:

За змістом:

Початковий рівень(1-3 бали): неповні чи обмежені дані.

Середній рівень (4-6 балів): використані дані обмежені дуже малою кількістю років чи числами.

Достатній рівень (7-9 балів): дані достатні, але є декілька помилок.

Високий рівень (10-12 балів): дані достатні, помилок немає; використана велика кількість джерел для обґрунтування достовірності даних.


За співпрацею з іншими групами:

Початковий рівень(1-3 бали): презентація є результатом спільної роботи, але її робили тільки декілька членів групи; наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Середній рівень (4-6 балів): учні працювали разом, розподіливши ролі/завдання між собою; більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями; непорозуміння вирішувались продуктивно.

Достатній рівень (7-9 балів): учні працюють разом як команда на всіх етапах проекту; успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам окремих членів; кожен відповідає за окрему ділянку роботи.

Високий рівень (10-12 балів): учні ефективно співпрацюють як команда, в якій розподілені обов’язки; всі вміють зробити кожен елемент презентації; результат їх роботи відображає вклад кожного і має бути набагато кращий, ніж вони б працювали поодинці.


За оформленням:

Початковий рівень(1-3 бали): не видно авторського вкладу в дизайн презентації.

Середній рівень (4-6 балів): є явні показники намагання зробити різноманітну презентацію; слайди легко читати.

Достатній рівень (7-9 балів): очевидні ознаки планування чіткої та різноманітної презентації; слайди легко читати; використовуються деякі ефекти та фон.

Високий рівень (10-12 балів): чітко спланована, зрозуміла і різноманітна презентація; слайди легко читати; наявні ефекти, графіка, фон, звуковий супровід, які сприяють сприйняттю змісту презентації.


Оцінювання учнівської публікації:


Представлення творчої групи та опис проекту:

Початковий рівень (1-3 бали): учень показує мінімальні знання та розуміння завдання.

Середній рівень (4-6 балів): учень виконав якусь частину основного завдання і може зрозуміло про неї розказати.

Достатній рівень (7-9 балів): учень виконав найбільш важливу частину завдання і може зрозуміло пояснити свою роботу.

Високий рівень (10-12 балів): учень виконав всі необхідні компоненти завдання і викладає основні ідеї зрозуміло.


Опис дослідження (раціональність та здатність підтримувати проект):

Початковий рівень (1-3 бали): написане може бути геть неправильне чи з багатьма помилками.

Середній рівень (4-6 балів): учень демонструє, що він зробив великий крок до розуміння основної ідеї, задачі, концепції.

Достатній рівень (7-9 балів): учень демонструє своє розуміння головних ідей, навіть якщо він пропускає якісь не дуже важливі частини чи деталі.

Високий рівень (10-12 балів): учень демонструє розуміння відповідних концепцій та процесів; було обрано ефективну, логічну та прийнятну стратегію дослідження та при інтерпретації були застосовані аналогії, узагальнення, порівняння.


Структурованість матеріалу:

Початковий рівень (1-3 бали): повна «каша».

Середній рівень (4-6 балів): не зручно.

Достатній рівень (7-9 балів): дещо не зручно.

Високий рівень (10-12 балів): зрозуміло, оригінально.


Граматичниий та орфографічний зміст:

Початковий рівень (1-3 бали): дуже багато помилок.

Середній рівень (4-6 балів): стерпно.

Достатній рівень (7-9 балів): не дуже багато помилок.

Високий рівень (10-12 балів): відсутні помилки.


Зовнішнє оформлення, дизайн, ілюстративний матеріал:

Початковий рівень (1-3 бали): структура не організована; бюлетень не містить графіки, малюнків, багато помилок.

Середній рівень (4-6 балів): структура якимось чином структурована; декілька малюнків відповідають змісту, є багато помилок.

Достатній рівень (7-9 балів): структура організована; більшість малюнків допомагають розкрити зміст; є декілька помилок.

Високий рівень (10-12 балів): структура добре організована; всі ілюстрації допомагають змісту, немає помилок.


Оцінювання учнівського сайту:

Розробка змісту WEB-сайту:

Початковий рівень (1-3 бали): дуже мало інформації, неінформаційний зміст.

Середній рівень (4-6 балів): дуже стисла інформація, зміст міг би бути кращим.

Достатній рівень (7-9 балів): якість прийнятна, ви презентуєте небагато цікавої інформації.

Високий рівень (10-12 балів): дуже інформативний, ви дійсно описуєте те, що знаєте та розумієте добре.


Навігація(посилання):

Початковий рівень (1-3 бали): дуже заплутана, важко зорієнтуватись на якому місці сторінки ви знаходитесь.

Середній рівень (4-6 балів): навігація по сторінці в принципі зрозуміла, але дещо заплутана.

Достатній рівень (7-9 балів): зрозуміла організація, легко переходити від сторінки до сторінки.

Високий рівень (10-12 балів): зрозуміла організація матеріалу, продовження сторінок сприймається дуже природно.


Використання технологій:

Початковий рівень (1-3 бали): ви все ще боретесь зі своєю веб-сторінкою.

Середній рівень (4-6 балів): хороший початок, але багато над чим треба ще попрацювати.

Достатній рівень (7-9 балів): ви яскраво показали, що створення веб-сторінки – це для вас легко і цікаво.

Високий рівень (10-12 балів): ви знайшли декілька нових прийомів.


Графіка:

Початковий рівень (1-3 бали): Графіка? А де вона?

Середній рівень (4-6 балів): небагато графіки, часто псує вигляд сторінки.

Достатній рівень (7-9 балів): графіка представлена на сторінці, але не додає змісту.

Високий рівень (10-12 балів): графіка виглядає професійно, доповнює зміст сторінки.


Творчість(креативність):

Початковий рівень (1-3 бали): Творчість? Та що ви?

Середній рівень (4-6 балів): потенціал є, але треба попрацювати.

Достатній рівень (7-9 балів): у вас непоганий творчий потенціал.

Високий рівень (10-12 балів): Ого! Як ви це зробили?


Грамотність(орфографічні та граматичні помилки):

Початковий рівень (1-3 бали): мої помилки зовсім зіпсували сторінку...

Середній рівень (4-6 балів): Ой, я не помітив декілька серйозних помилок!

Достатній рівень (7-9 балів): дві-три несерйозні помилки, але сторінка виглядає добре.

Високий рівень (10-12 балів): Спробуй знайти помилку!Таблиці оцінювання робіт учнів:

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання сайту


Журнал

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя:

Вчитель проводить бесіду, на якій розглядаються питання (ключове, тематичні, змістові).

Під час проведення бесіди використовується метод "мозковий штурм". В кінці бесіди вчитель висуває уявну проблему, яка сталася з уявним однокласником Колею Моніторенком.

Після озвучення теми проекту та роздачі буклетів учасникам проекту, вчитель організовує поділ класу на три групи ("Маркетологи" (аналізують та досліджують вартість ПК в магазинах міста), "Поліграфісти" (розробляють та випускають щоденник учня своєї школи з цікавими фактама з історії міста, визначними людьми міста), "Економісти"(проводять різні обчислення: витрат, собівартості, прибутку від продажу; аналізують та визначають, через який час ми зможемо придбати ПК та яка мінімальна сума коштів для цього потрібна)); допомагає учням скласти орієнтований план їхньої подальшої діяльності та розподілити обов'язки між ними.

Вчитель повідомляє способи оформлення кінцевих результатів, даючи змогу учням обрати більш оптимальний, а також повідомляє критерії, за якими буде проводитись оцінювання щодо кожного з можливих форм звітності.

Контролює вчасне виконання завдань проекту та оцінює результати.


Діяльність учнів:

Учні беруть участь в обговоренні поставлених вчителем питань. Після озвучення проблеми та теми проекту, учні висовують гіпотези щодо розв'язання поставленої проблеми, виявляють й обговорюють методи дослідження, на основі яких буде реалізовуватися проект.

Учні об'єднуються у групи ("Маркетологи", "Поліграфісти", "Економісти") для здійснення проектної діяльності; складають орієнтований план подальшої роботи; розподіляють обов'язки між собою.

Після учні збирають інформацію; системазують та аналізують дані; оформляють проект; представляють результати своєї роботи,описують методи й прийоми, за допомогою яких було отримано інформацію, розповідають про проблеми, що виникли під час виконання проекту.


Перша сторінка учнівського щоденника може виглядати приблизно так:

Щоденник.PNG

Презентація, створена учнями, може виглядати приблизно так:

Учнівська презентація

Тест, який може проводити вчитель,може виглядати приблизно так:

Тест

Кросворд, який може проводити вчитель,може виглядати приблизно так:

Кросворд

Блог:

блог

Посилання:

Посилання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Євченко Валентина Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Місто\село, район, область

місто Кіровоград

Контактні дані

адреса проживання: пр-д Петровського, 65

мобільний телефон: 0999078100


Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

3 вересня 2012р - 30 жовтня 2012р

Місце проведення тренінгу

м. Кіровоград, КДПУ ім.В.Винниченка

Тренери

  • Лупан Ірина Володимирівна
  • Копотій Вікторія Володимирівна