Навчальна інформатична практика (4 курс, спеціальність "Комп'ютерні науки та інформаційні технології")

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Навчальна інформатична практика


Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчальної практики

Мета ..............

Завдання .....................

У результаті вивчення навчальної практики студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................


Робоча програма практики

Керівник навчальної практики

Болілий Василь Олександрович


Учасники

Сторінка координування навчальної інформатичної практики (4 курс)Графік навчання

Навчальна практика триває один робочий тиждень (45 годин).

Перший модуль. Файловий сервер

Загальна кількість - 10 годин, із них аудиторні - 6 годин.

Другий модуль. Сервер віддаленого доступу

Загальна кількість - 10 годин, із них аудиторні - 6 годин.

Третій модуль. Web-сервер

Загальна кількість - 10 годин, із них аудиторні - 6 годин.

Четвертий модуль. Оформлення звіту на Вікі-КДПУ

Загальна кількість - 9 годин, із них аудиторні - 6 годин.

П'ятий модуль. Публічний захист проекту

Загальна кількість - 6 годин, із них аудиторні - 6 годин.


Проектне завдання навчальної практики

Завдання

  1. Сформулювати технічне завдання проекту.
  2. Здійснити вибір програмних продуктів необхідних для реалізації серверу.
  3. Створити віртуальну машину з конкретними характеристиками для функціонування серверу.
  4. Реалізувати поставлене технічне завдання.

Критерії оцінювання

1. Створити у віртуальній машині файловий сервер (всього 20 балів):

1.1. є каталог відкритий тільки на читання (4 бали);

1.2. є каталог відкритий на читання та запис (6 балів);

1.3. є гостьовий доступ (4 бали);

1.4. розрізняє користувачів (6 балів).

2. Створити у віртуальній машині сервер віддаленого доступу (всього 20 балів):

2.1. текстовий термінал (5 балів);

2.2. графічний термінал (5 балів);

2.3. шифрований термінал (10 балів).

3. Створити у віртуальній машині Web-сервер (всього 20 балів):

3.1. веб-сервер статичних сторінок (4 бали);

3.2. веб-сервеер мультимедійного контенту (8 балів);

3.3 веб-сервер інтерактивного контенту (8 балів).

4. Оформити звіт на Вікі-КДПУ за "Шаблон звіту з навчальної практики (4 курс)", а посилання на нього розмістити на Сторінка координування навчальної інформатичної практики (4 курс) (всього 20 балів).

5. Підготуватися до публічного захисту проекту.

6. Публічний захист проекту (демонстрація) (всього 20 балів).БОНУС: +10 балів за реалізацію 1,2,3 завдань в єдиному комплексі.

БОНУС: +20 балів за виконання шпигунського завдання, що видається в перший день практики.Шаблон звіту з навчальної практики (4 курс)

Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

  1. Консультації DigitalOcean
  2. linode Web Server Guides
  3. How to install and configure ProFTPD on Debian Wheezy and Ubuntu 14.04

---