Користувач:Amischenko

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Персональна сторінка викладача КДПУ

Фото паспорт.jpg

Міщенко Алла Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

Curriculum Vitae_Alla Mishchenko_English

Publications_Alla Mishchenko

Освіта

2012 - Диплом бакалавра, перекладач німецької мови, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, KC №43679293.

1996 - Диплом спеціаліста, вчитель німецької та англійської мов, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, ЛС ВЕ Nr. 002588.

Дослідження

Докторська дисертація

Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації), захищена 01.10.2015 у спеціалізованій вченій раді Д 26.165.02 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та підтверджена 30.09.2016 у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 10.02.21 - структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Кандидатська дисертація

Адаптація англіцизмів до сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій), захищена 11.06.2009 у спеціалізованій вченій раді К11.051.04 у Донецькому національному університеті за спеціальністю 10.02.04 - германські мови.

Стажування

01.10.15-31.12.15 - Стипендія інституту для обдарованих фонду Ганса Зайделя, університет прикладних наук міста Кельн, ФРН

01.10.11-31.07.12 - Стипендія ДААД для аспірантів та викладачів ВНЗ, Університет Саарланд, ФРН

01.07.10-31.08.10 - Дослідницька стипендія для викладачів ВНЗ та науковців, ДААД, Університет Саарланд, ФРН

15.06.09-15.08.09 - Дослідницька стипендія, фонд Ганса Зайделя, Університет Саарланд, ФРН

01.02.07-31.05.07 - Стипендія Ернста Маха, Австрійська служба академічних обмінів, Віденський університет, Австрія

01.10.06-31.12.06 - Дослідницька стипендія для викладачів ВНЗ та науковців, ДААД, Університет Дармштадт, ФРН

Підвищення кваліфікації та навчання

2016 - Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ"

2012 - Термінологічна діяльність і комп'ютер (Rechnergestützte Terminologiearbeit), університет Саарланд, оцінка “відмінно: 1,3”.

2012 - Комп'ютерна лінгвістика і лінгвістична технологія (Computerlinguistische Grundlagen für Sprachtechnologie), університет Саарланд, проект на тему: “Створення паралельних банків дурув для мов з бідними ресурсами.”

2012 - Електронні інструменти для менеджменту проектами (Elektronische Werkzeuge zum Projektmanagement in der Translation), університет Саарланд, оцінка “відмінно: 1,3”.

2012 - Обробка текстів супроводжувальної документації, (Bearbeitung von Gebrauchstexten), університет Саарланд,, оцінка “добре: 2,3".

2012 - Spezifische Fragestellungen der Maschinellen und maschinengestützten Übersetzung), університет Саарланд, оцінка “відмінно: 1,7".

2012 - Наукові основи термінологічної діяльності (Wissenschaftliche Grundlagen der multilingualen Terminologiearbeit), університет Саарланд, оцінка “відмінно: 1,7”.

2012 - Сучасні напрямки машинного перекладу (Neuere Ansätze in Maschineller Übersetzung), UdS, оцінка “добре”.

2010 - Обучающий курс по системе Translation Memory SDL Trados, Санкт-Петербург.[www.tra-service.ru: Т-Сервис].

2010 - Intercultural Communication in International Business Environments, Destination EastAgency / КДПУ.

2010 - Технічна документація. Українсько/російсько-німецький фаховий переклад, Одеса, ДААД (Technische Dokumentation. Fachübersetzen Ukrinisch/Russisch-Deutsch, Odessa, DAAD).

2008 - Сценічна робота на уроках німецької Гете-Інститут, Київ (Szenisches Arbeiten im Deutschunterricht, Goethe-Institut, Kiew).

2007 - Послідовний переклад, рос.-нім., Віденський університет, оцінка “добре”.

2007 - Синхронний переклад, рос.-нім., Віденський університет, оцінка “добре”.

2006 - Інтенсивний курс 14 C1.2 (німецька мова), Гете-Інститут, Бонн, ФРН, (Der Kurs "Intensivkurs 14", Oberstufe, Goethe-Institut, Bonn) Zentrale Oberstufenprüfung (усний екз. - 5, письмовий—4)

2006 - Комп'ютер та інтернет на уроках німецької мови, Гете-Інститут, Київ (Computer und Internet im Deutschunterricht, Goethe-Institut, Kiew).

2002 - Інтенсивний курс 8 (німецька мова), Гете-Інститут, Бонн, ФРН (Der Kurs "Intensivkurs 8", Oberstufe, Goethe-Institut, Bonn).

2002 - Німецька за 30 днів та реалізація проектів ТУ Дрезден в Україні, Ессен, ФРН (Deutsch in 30 Tagen und Realisierung des TU Dresden-Projektes in der Ukraine, Essen, BRD).

2001 - Мова та країносзнавство, Гете-Інститут, Київ (Sprache und Landeskunde, Goethe-Institut, Kiew).

Проекти

2012 - GRUG parallel treebank, відкритий для доступу на веб-сторінці: http://fedora.clarin-d.uni-saarland.de/grug/

2012 - Доторкнись до математики, Goethe-Institut в Україні.

Навчальні курси

 • Практика усного та писемного мовлення
 • Усний переклад
 • Аспектний переклад
 • Переклад галузевих текстів
 • Практичний курс перекладу з німецької мови
 • Фаховий переклад з німецької мови
 • Писемний переклад з української мови на німецьку
 • Автоматизований переклад і перекладацький менеджмент
 • Інтегровані системи перекладу
 • Лінгвістика тексту
 • Основи редагування тексту
 • Термінологічні аспекти порівняльної лексикографії

Дистанційні курси

Навчальний курс "Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу"

Лінгвісика фахового тексту

Elcat – Das E-Learningsystem rund um Terminologie - локалізація російською мовою.

Публікації, сайти та блоги

Монографії:

Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу : монографія / А. Л. Міщенко – Вінниця : Нова книга», 2013. – 448 с. Нова книга ISBN 978-966-382-493-2

Навчально-методичні посібники:

Міщенко А. Л. Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу: навч.-метод. посібник / А. Л. Міщенко: УМІФ НАНУ та КДПУ ім В. Винниченка. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2014. – 156 с.

Міщенко А.Л. Неологізми німецької мови: сучасний стан та шляхи проникнення: Навч. пос. для студ. переклад. Відділень // А.Л. Міщенко, О. М. Білоус. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 112 с.

Статті:

2016

Elcat: das effiziente E-Learning-System für den mehrsprachigen Wissenstransfer von der Theorie der Terminologiewissenschaft zur Praxis der unternehmensorientierten Terminologiearbeit. Das E-Learningsystem rund um Terminologie

Міщенко А. Л. Галузевий переклад у глобальному суспільстві (Specialized Translation in Global Society) / А.Л.Міщенко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. –– №1-2 (11-12). – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. С. 67–71.

2014

Міщенко А.Л. Аналіз україномовних перекладів текстів технічної документації / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 194 – 205.

2013

Mishchenko A Intelligente Interation von Humanübersetzung, Translation Memory und Machine Translation im Übersetzungsprozess / A. Mishchenko // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / hrsg. v. V. Kaliuščenko, A. Kątny. – Frankf./M; Wien [u.a.] : Lang, 2013. – S. 83 – 95.

Mishchenko A. Entwicklung paralleler Baumbanken für ressourcenarme Sprachen/ A. Mishchenko // Scripta manent. – Tbilisi : Georgian technical University, 2013. – №2 (18) – S. 75 – 84.

Mishchenko A. Terminologieverwaltungssysteme als Alternative für klassische Terminographie / A. Mishchenko // Texte und Diskurse : Theorie, Traslaton und Didaktik. – Gdansk : Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2013. – S. 167 – 172.

Mishchenko A. Multilingual GRUG Treebank for Underresourced Languages / Oleg Kapanadze, Alla Mishchenko // Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2013. – Vol. 781. – S. 50 – 60. Springer Link

Mishchenko A. A parallel Treebank for less resourced Georgian and Ukrainian Language / Oleg Kapanadze, Alla Mishchenko // Cognitive Studies : Etudes cognitives.– Institut of Slavic Studies : Katowice, 2013. – Vol. 13. S. – 195 –211.

Міщенко А.Л. Контрольовані мови і рестрикція технічного тексту / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 115. – С. 175–180.

Міщенко А.Л. Лінгвістичні методи стандартизації текстів технічної документації / А.Л. Міщенко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : [зб. наук. пр.]. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – С. 126 – 140.

Міщенко А.Л. Машинний переклад у контексті сучасного науково-технічного перекладу / А.Л. Міщенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – №1051. – ¬ Вип. 73 : С. 172 – 180.

Міщенко А.Л. Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов / А.Л. Міщенко // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Видавничо-поліграфічний центр : Київський університет. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 51 – 62.

Міщенко А.Л. Функції контролю якості у системах пам’яті перекладу / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 116. – С. 173 – 178.


2012

Mishchenko A. Kontrollierte Sprachen und multilinguale technische Dokumentation / A. Mishchenko // Sprache & Sprachen. – Halle-Wüttenberg : Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V., Martin-Luther-Universität, 2012. – S. 1 – 19. Sprache & Sprachen

Mishchenko A. Integrierte Lösungen im Übersetzungsworkflow / A. Mishchenko // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. – Donezk : Nationale Universität Donezk, 2012. – S. 119 –121.

Міщенко А.Л. Термінологічна діяльність і системи управління термінологічними базами даних / А.Л. Міщенко [Електронний ресурс] – Режим доступу : Міжнародна наукова конференція MEGALING

Міщенко А.Л. Теорія мовленнєвих актів та інструктивні тексти / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). –– Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 23. – С. 92 – 96.

Міщенко А.Л. Глобалізація економіки та освітній стандарт / А. Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 373 – 379.

Міщенко А.Л. Локалізація та інтернаціоналізація перекладу в контексті технічної документації / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 104 (1). – С. 151 – 158.

Міщенко А.Л. Мультилінгвальна технічна документація та термінологічна діяльність / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 104 (2). – С. 143 – 147.

Міщенко А. Л. Термінологічне забезпечення перекладацьких проектів / А.Л. Міщенко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : [зб. наук. пр.]. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 26. – С. 65 – 75.

2011

Міщенко А.Л. Сучасні методи, напрямки й здобутки комп’ютерної лінгвістики /А. Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95(2). – С. 534 –538.

Міщенко А.Л. Сучасні тенденції термінотворення та стандартизації термінології / А. Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95(2). – С. 328 – 333.

Міщенко А.Л. Лінгвальні особливості Інтернет-комунікації / А.Л. Міщенко // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту. Серія : Міжмовна та міжкультурна комунікація. – Київ : Київський національний лінгвістичий ун-т, 2011. – Т. 1. – С.78 – 89.

Міщенко А.Л. Контрольовані мови – мета, завдання функціональні особливості / А.Л. Міщенко // MegaLing 2011. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій : Міжн. наук. конф., 12–16 травня 2011 р. : [тези допов.]. – Сімферополь: ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2011. – С. 94 – 95.

Міщенко А.Л. Контрольовані мови : екстралінгвальні чинники створення, поняття «контрольована мова», концепція контрольованих мов / А. Л. Міщенко // Прикладна лінгвістика і лінгвістичні технології : [зб. наук. пр. учасників 7-ї Міжнар. конф. "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій (MegaLing-2011)] / Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [ред. кол. : Широков В. А. (голов. ред.) та ін.]. – К., 2012. – С. 305 –317.


2010

Міщенко А.Л. Інтернет як сучасна телекомунікаційна мережа / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89(4). – С. 62 – 68.

Міщенко А.Л. Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури / А.Л. Міщенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89(1). – С. 190 – 198.

Міщенко А.Л. Сучасні лінгвістичні технології / А. Л. Міщенко, О. М. Білоус // Людина. Комп'ютер. Комунікація : [зб. наук. пр]. – Львів : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – С. 198 – 203.

2009

Міщенко А. Л. Вплив греко-латинських запозичень на формування терміносистеми комп’ютерної галузі німецької мови / А. Л. Міщенко // Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. – Вип. 81(4). – Серія: Філол. науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.301–306.

2008

Міщенко А.Л. Семантична деривація англомовних запозичень у системі німецької мови-реципієнта (на матеріалі детермінологізованих запозичень комп’ютерної галузі 2-ої пол. 20 ст. та початку 21 ст.) / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 75(1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): Ч. 5. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 315–319.

Міщенко А.Л. Неологізми та їхня семантична адаптація у німецькій мові / О. М. Білоус, А. Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 24. – Ч. 1. – С. 63–73.

2007

Міщенко А.Л. Словотворчі можливості запозичених англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі англіцизмів тематичних груп „Комп’ютерна техніка та цифрова обробка даних”, „Інтернет як засіб масової комунікації”, „Інформаційні технології”, „Назви осіб”) / А. Л. Міщенко // Нова філологія. – Випуск 27. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 227 –234.

Міщенко А.Л. Англійські запозичення та шляхи їх надходження до сучасної німецької мови / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 73. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 292–299.

Міщенко А.Л. Інтернаціоналізація лексики та мовні картини світу в контексті міжкультурної комунікації / А. Л. Міщенко // Лінгвістика. – №2 (12). – Луганськ: Альма матер, 2007. – С. 10–18.

2005

Міщенко А.Л. Передумови виникнення інформаційних неологізмів / А. Л. Міщенко // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 316 – 327.

Міщенко А.Л. Морфологічна адаптація англо-американізмів тематичної групи „Інтернет” до граматичної системи сучасної німецької мови / А. Л. Міщенко // Нова Філологія. – Випуск 2 (22). – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – С. 68 –75.

2002

Міщенко А.Л. Сучасна концепція навчання іноземних мов / А. Л. Міщенко // Тези доповідей XXXIII наукової конференції викладачів та аспірантів університету. – Кіровоград: КДТУ,-2002. – С. 41 – 45.

Міщенко А.Л. Використання комп’ютера в процесі вивчення іноземних мов / А. Л. Міщенко // Україна на шляху соціально-економічних перетворень в умовах глобалізації. – Кіровоград: КДТУ. – 2002. – С. 242–250.

Інтереси

 • Переклад та прикладна лінгвістика
 • Лінгвістика фахового тексту
 • Термінознавство та прикладна термінологічна діяльність
 • Субтитрування
 • Технології та інструменти галузевого перекладу
 • Корпусна лінгвістика
 • Контрольовані мови та рестрикція тексту
 • Інтерактивні та дистанційні технології навчання
 • Гармонізація освітніх стандартів для підготовки перекладачів в Україні з вимогами глобального ринку праці та європейськими освітніми стандартами.