Користувач:Абрамова Оксана Віталіївна

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Персональна сторінка викладача КДПУ

GurianovaOksanaFMF.jpg

Про себе

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Наукові інтереси

підготовка педагогів професійного навчання (технологія виробів легкої промисловості), майбутніх учителів трудового навчання та технологій; історія, теорія й практика професійної освіти, трудового навчання і виховання молоді (ХІХ – поч. ХХст.).

Навчальні курси

Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Сучасні освітні технології у викладанні трудового навчання та технологій
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Основи прикладної антропології
Спецрисунок та основи композиції
Технологія виробів легкої промисловості
Методика професійного навчання

Дистанційні курси

РИСУНОК ТА КОМПОЗИЦІЯ КОСТЮМА, дисципліна за вибором, першого (бакалаврського) рівня, ФМФ

ПРАКТИКУМ з КМО, дисципліна за вибором, другого (магістерського) рівня, ФМФ

Тренінг "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Публікації

Авторка понад 100 наукових, навчально-методичних праць: публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection, Copernicus, переліку фахових видань України; глави у колективних закордонних монографіях; навчально-методичні та навчальні посібники. Співрозробниця Технологічної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.).

Основні публікації (2016-2020)

Публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection

1. Formation of Pedagogical University Students’ Readness for Undergraduate and Graduate Research / Serhii Mykhyda, Vladymyr Сherkasov, Olga Yezhova, Oksana Abramova, Natalia Myronenko // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol. 12 Is.1. p.53-65. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/rrem/199.

2. Environmental Education of Young People in Carrying out Design Projects on the Basis of Literary and Musical Folklore./ Serhii Mykhyda, Olga Yezhova, Oksana Аbramova, Olha Puliak, Vladymyr Cherkasov, Liudmyla Chystiakova // Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol. 11 Issue 4, p175-192.

3. Provision of the quality of decoration of semi-finished fashionable clothes, made of suiting fabrics with cotton content (denim type) / Єжова О.В., Абрамова О.В. (Olga Yezhova, Kalina Pashkevich, Marina Kolosnichenko, Oksana Abramova, and Liudmyla Nazarchuk) // Vlakna a Textil. 2018 Vol. 25 Is.4. p.94-102.ISSN: 1335-0617/

4. Designing of children’s stage costume using bionic objects. / Yezhova, О., Abramova, О., Pashkevich, К. and Vasylieva, О. // Fashion, Style & Popular Culture. 2020/10/1. https://doi.org/10.1386/fspc_00053_1.

Глави у закордонних монографіях

1. Abramova,О., Vdovenko,V., Khrinenko,Т. (2019) Use of training technologies in the educational process of higher education in Ukraine. Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 24. р.8-15. Monograph. ISBN: 978-83-952000-8-3. (28,0/2,0 д.а.)

2. Abramova, О., Khrinenko, Т., Horbenko N. (2019). Formation of creative activity of future teachers of technology in practical activity. Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. 28. р. 7-18. Monograph. ISBN: 978-83-955125-3-7 (26,0/2,0 д.а.)

3. Tereshchuk A.I., Abramova O.V. (2019). Education for sustainable development in the labour education of secondary school students. Improving the life quality: view of scientists. Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, P. 539-545. Monograph. ISBN 978-83-946765-3-7. (28,0/2,0 д.а.)

4. Tereshchuk,A., Abramova,O., Doroshenko,N. (2020) Schoolchildren project activities organization in technology lessons. Contemporary technologies in the educational process. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. 40. р.131-141. Monograph. ISBN 978-83-957298-7-4 (24,0/2,0 д.а.)


Статті у наукових фахових виданнях

1. Абрамова О., Онуфрак О. Проєктування освітнього процесу технологічної підготовки старшокласників засобами індивідуалізації. Наукові записки. Вип.183. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С.50-55.

2. Терещук А., Абрамова О. Використання навчальної технології портфоліо у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання до організації проєктної діяльності учнів. Наукові записки. Випуск 189. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С.74-78. DOI: 10.36550/2415-7988-2020-15-189.

3. Манойленко Н., Абрамова О., Мироненко Н. Реалізація та проблеми впровадження методу моделювання при підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип 1. 2019. С.70-75.

4. Абрамова О.В., Мироненко Н.В. Застосування мультимедіа-технологій у реалізації індивідуального підходу до навчання студентів. Наукові записки. Випуск 168. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С.12-15.

5. Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.), Фетько Л. Застосування сучасних інформаційних технологій при підготовці майбутніх вчителів трудового навчання. Наукові записки: Випуск 11. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. 2017. С.100-103.

6. Абрамова О., Єжова О., Чистякова Л., Кудревич І. Дизайн-проєктування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк. Art and Design, №1. 2020, С.28-41 DOI:10.30857/2617- 0272.2020.1.2.

7. Єжова О.В. , Абрамова О.В., Куценко Т.В., Хріненко Т.В. Створення сценічного костюма для дитячого хореографічного колективу. Технічна естетика і дизайн. Випуск 14. К.: КНУБА, 2018. 264 с. С.71-77.

8. Абрамова О.В., Єжова О.В. Створення ескізного проекту колекції урочистих суконь на основі аналізу споживацьких вподобань. Легка промисловість. 2018. №1. С.34-39.

9. Абрамова О.В., Попова Т.В. Формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців швейної галузі. Наукові записки. Випуск 173. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. С.150-153.

10. Рябчикова К.М., Абрамова О.В. Стимулювально-мотиваційний компонент системи формування міжкультурної компетентності студентів спеціальності «Дизайн одягу». Наукові записки. Випуск 173. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. С.8-12.

11. Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.), Вдовенко В.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний аспект. Наукові записки. Випуск 161. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С.55-60.

12. Абрамова О., Куценко Т. Осмислюючи В. Сухомлинського: трудове навчання як навчальний предмет у сучасній українській школі. Наукові записки. Випуск 172. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: «КОД», 2018. 288 с. С.81-84.

13. Рябець С., Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.) Про практичну підготовку студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітнього рівня «Магістр». Наукові записки: Випуск 11. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 4. 2017. С.146-150.

14. Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.) Формування творчої уяви та художніх здібностей у майбутніх вчителів технологій. Наукові записки. Випуск 10. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. С.112-115.

Посібники

1. Єжова О.В., Абрамова О.В. Технологія оброблення швейних виробів: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 256с. ISBN 978-617-673-669-1. Навчальний посібник (гриф МОН)

2. Абрамова О.В., Хріненко Т.В. Основи прикладної антропології: Робочий зошит до лабораторних занять. Кропивницький, 2018. 60с. Навчально-методичний посібник.

3. Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.) Прикладна антропологія: практикум. Навчальний посібник. Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. 72с. (3,5 д.а.)

4. Гур’янова О.В. (Абрамова О.В.) Композиція костюма: Практикум: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП ЦОП «Авангард», 2017. 88с. Навчально-методичний посібник

5. Виробнича практика магістрантів: програма та методичні рекомендації. [Т.В.Куценко, Н.В.Мироненко, С.І.Рябець, О.В.Гур’янова (Абрамова)]. Кропивницький: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2017. 92с. Методичні рекомендації.

6. Абрамова О.В., Клочек Л.В., Краснощок І.П., Куценко Т.В., Садовий М.І. Технологія виробів легкої промисловості. Виробнича (педагогічна) практика. Програма та методичні рекомендації для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»: посібник. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В.Винниченка, 2020. 47с., рекомендовано до друку рішенням методичної ради (протокол №1 від 18.11.2020р.)

7. Абрамова О.В., Куценко Т.В., Садовий М. І., Соменко Д.В., Трифонова О.М. Методичні рекомендації до підготовки курсових і дипломних (кваліфікаційних) робіт: для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020. 75с. (Рекомендовано до друку рішенням методичної ради ЦДПУ ім.В.Винниченка, протокол №1 від 18.11.2020р.)

Тези конференцій

1. Абрамова О., Абрамова Л., Герц О. Створення ескізів та технічних рисунків засобами комп’ютерної графіки. Матеріали X-ої Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті». 2020 (0,2 /0,1 д.а.)

2. Парфенова О., Абрамова О. Навчання майбутніх швейників автоматизованому вишиванню. Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання]: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 14 трав. 2020 р. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди; [редкол.: Ю.Д.Бойчук (голов. ред) та ін.]. Харків. 2020. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3606 (0,4 /0,2 д.а.)

3. Матійко О., Абрамова О. Застосування комп'ютерної графіки у вивченні основ дизайну фахівцями технологічної та професійної освіти. Екологія мистецтва: дискурс ракурсів. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (09-11 вересня 2020 р.), ХНТУ. [за ред. Чепелюк О.В.] Херсон: ХНТУ, 2020. С.79-81 (0,3/0,15 д.а.)

4. Парфьонова О.В., Єжова О.В., Абрамова О.В. Вибір автоматизованого обладнання для оздоблення швейних виробів у практичній підготовці фахівців швейної справи. ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців» (01-04 грудня 2020 року): матеріали конференції. [за ред. проф.Є.І.Сокола]. Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С.112-113. http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2020/11/Program-TPRYS-2020.pdf (0,3/0,1 д.а.)

Виховна робота та громадська діяльність

Проходила міжнародне науково-педагогічне стажування (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща, 2019 р.), стажування у державних та громадських організаціях (Польща, 2007 р., 2009 р.).

Входить до складу журі онлайн конкурсу творчих робіт «Prime Art» та «Youth Art», що проводиться в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» спільно із закладами вищої освіти Польщі й України (2020 р., 2021 р.).

Входить до складу журі третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», номінація «Трудове навчання» (Наказ МОН № 777 від 09.06.2020).

Входила у оргкомітет Міжнародних науково-практичних конференцій: International Scientific Conference «Information and Innovation Technologies in the XXI Century» (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland, 2019 р.); Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (ЦДПУ імені В. Винниченка, Кропивницький, Україна, 2017 р.) та інших.

Здійснює редакційну діяльність наукових видань: монографії виданої у Польщі «Modern Technologies in the Education System. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts» (Wyższa Szkoła Techniczna, Poland, 2019); збірників матеріалів Міжнародних конференцій «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (ЦДПУ імені В. Винниченка, Кропивницький, Україна, 2017-2020рр.) та інших.

Займає активну громадську позицію, долучається до участі та організації благодійних акцій, займається волонтерською діяльністю, організацією та проведенням заходів, роботою із засобами масової інформації. Є членкинею редакційної ради журналу «НДО-Інформ» та розробницею тренінгових програм із неформальної освіти дорослих.

Науково-педагогічну діяльність, активну громадську позицію Оксани Віталіївни було відзначено подяками.

Керівництво студентськими роботами творчого спрямування:

Здійснює підготовку студентів до участі у міжнародних конкурсах дизайнерів одягу, концертах, фестивалях, виставках та інше. Зокрема, підготувала переможців Міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів»: 2015р. [1] 2019р. [2]

півфіналістів Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани», 2019р. [3]

Всеукраїнський конкурс «KirovogradFashionWeekend», 2015р. [4]

Міжнародний онлайн-конкурс творчих робіт «PrimeArt», номінації «Моделювання одягу» та «Промисловий дизайн» 2020р. [5]

Інформаційні матеріали:

Показ мод у виставковому центрі «ЕкспоЦентр» в рамках Першої спеціалізованої виставки «Будівництво і ремонт. Реклама і дизайн» 2014  (29.05.2014)