Конспект уроку №3 Павленка Олексія

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Опис уроку

Тема: «Введення та редагування даних навчальної БД. Редагування таблиць. Налагодження зв'язків між таблицями».

Цілі уроку: - Допомогти учням засвоїти методику роботи з таблицями БД, навчити вводити та редагувати їх, навчити створювати зв”язки.

- Виховання інформаційної культури учнів, уваги, акуратності, дисциплінованості.

- Розвиток мислення, навичок роботи на комп"ютері, роботи з базами даних.

План уроку:

Орг. момент. (1 хв)

Актуализація и та перевірка знань. (5 хв)

Теоретична частина. (10 хв)

Практична частина. (15 хв)

Д/з (2 хв)

Питання учнів. (5 хв)

Висновки. (2 хв)

Хід уроку:

I. Орг. момент.

Привітання, перевірка присутніх, пояснення ходу уроку..


II. Актуалізація та перевірка знань.

На минулому уроці ми почали знайомитися з середовищем СУБД Microsoft Access. Нагадаємо що таке СУБД MS Access і що ми вже вміємо.

На цьому уроці ми більш детально розглянемо роботу з таблицями.


III. Теоретична частина.

Таблиця – це набір даних по конкретній темі, такій як посади чи працівники. Використання окремої таблиці для кожної теми означає, що відповідні дані не повторюються (тобто зберігаються тільки один раз в межах своєї теми), що робить базу даних більш ефективною і знижує число помилок при введенні даних. Таблиці організують дані у стовпці, які називаються полями, і рядки, які називаються записами.

Між таблицями існують зв’язки, які встановлюються через спеціальні поля – первинні та зовнішні ключі. Ці поля зв'язують дві таблиць таким чином, що Microsoft Access може об'єднати дані з цих двох таблиць для перегляду, редагування чи друку у вигляді однієї таблиці. Працювати з таблицями можна в двох режимах:

1. У режимі конструктора.

2. У режимі листка даних.

У режимі конструктора можна створити нову таблицю або додати, вилучити чи настроїти поля існуючої таблиці. У режимі листка даних можна додавати, редагувати, переглядати чи виконувати іншу роботу з даними таблиці.

Створення таблиці

1. Переключіться у вікно бази даних. Для переключення у вікно бази даних з інших вікон натисніть клавішу F11.

2. Виберіть значок Tables (Таблиці) у списку Objects (Об’єкти) і натисніть кнопку New (Створити нову) на панелі інструментів вікна бази даних.

3. Двічі клацніть на стрічці Design View (Режим конструктора).

4. Визначите всі потрібні поля в таблиці.

5. До того, як зберегти таблицю, визначите первинний ключ.

Поле первинного ключа визначати не обов'язково, але бажано. Якщо первинний ключ не був визначений, Microsoft Access при збереженні таблиці запитає, чи потрібно створити ключове поле.

6. Для збереження структури таблиці натисніть кнопку Save (Зберегти) на панелі інструментів, а потім введіть ім’я таблиці (звичайно імена таблиць не повинні повторюватися в межах однієї бази даних). Рекомендується іменувати таблиці за допомогою латинських букв без пропусків.

Додавання полів у таблицю

1. Відкрийте таблицю в режимі конструктора.

2. Щоб вставити в таблицю поле, клацніть на стрічці, над якою його потрібно помістити це нове поле, і натисніть кнопку Insert Rows (Додати рядки) на панелі інструментів. Щоб додати поле в кінець таблиці, виберіть перший порожній рядок.

3. У стовпці Field Name (Ім'я поля) введіть ім'я (звичайно імена полів в межах одної таблиці не повинні повторюватися). Рекомендується іменувати поля (як і таблиці) за допомогою латинських букв без пропусків.

4. У стовпці Data Type (Тип даних) можна залишити тип за замовчуванням Text (Текстовий) чи вибрати зі списку інший тип даних.

5. У стовпці Description (Опис) введіть опис даних, які буде містити це поле. Текст опису буде виводитися в стрічці статусу (нижня стрічка вікна Microsoft Access) при додаванні даних у поле, а також буде включений в опис об'єкта таблиці. Вводити опис не обов'язковий.

6. Якщо потрібно, задайте значення інших властивостей поля в нижній частині вікна конструктора.

Переміщення поля в режимі конструктора таблиці

1. Виділіть поле, що потрібно перемістити. Для виділення одного поля клацніть область виділення стрічки цього поля. Для виділення декількох полів перетягніть курсор миші по областях виділення рядків цих полів.

2. Натисніть і утримуйте кнопку миші над областю виділення рядка виділеного поля. Microsoft Access відобразить тонку горизонтальну рису над останнім виділеним рядком. Перетягніть цю горизонтальну рису на рядок, над яким потрібно помістити переміщувані поля.

Вилучення поля з таблиці в режимі конструктора

1. Виділіть одне чи кілька полів, які необхідно вилучити.

2. На панелі інструментів натисніть кнопку Delete Row (Вилучити рядки)

Визначення зв'язків

Після створення в базі даних Microsoft Access окремих таблиць по кожній темі необхідно вибрати спосіб, яким Microsoft Access буде знову поєднувати дані з таблиць. Спочатку визначити зв’язки між таблицями. Після цього можна створити запити, форми і звіти для одночасного відображення відомостей з декількох таблиць. У наведеному прикладі поля в п'ятьох таблицях повинні бути скоординовані таким чином, щоб відображати відомості про одне замовлення. Ця координація здійснюється шляхом встановлення зв’язків між таблицями. Зв'язок між таблицями встановлює стосунки між співпадаючими значеннями в ключових полях. У більшості випадків із ключовим полем однієї таблиці, що є унікальним ідентифікатором кожного запису, зв'язується зовнішній ключ іншої таблиці. Наприклад, для зв'язування співробітників із замовленнями, за які вони відповідають, варто створити між таблицями “Співробітники” і “Замовлення” зв'язок за допомогою полів “Код_працівника”. Традиційно між таблицями встановлюються три типи зв’язків: відношення “один-до-багатьох”, відношення “багато-до-багатьох” і відношення “один-до-одного”.


Відношення “один-до-багатьох”

Відношення “один-до-багатьох” є найбільш часто вживаними типом зв'язку між таблицями. У відношенні “один-до-багатьох” кожному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, але запис у таблиці B не може мати більше одного відповідника в таблиці A. Відношення “багато-до-багатьох” При відношенні “багато-до-багатьох” одному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а одному запису в таблиці B – кілька записів у таблиці A. Цей тип зв'язку можливий тільки за допомогою третьої (сполучної) таблиці, первинний ключ якої складається з двох полів, що є зовнішніми ключами таблиць A і B. Відношення “багато-до-багатьох” по своїй суті відображає два відношення “один-до-багатьох” із третьою таблицею. Наприклад, відношення “багато-до-багатьох” між таблицями “Замовлення” і “Товари” визначається шляхом створення двох відношень “один-до-багатьох” з таблицею “Замовлення”.


Відношення “один-до-одного”

При відношенні “один-до-одного” запис у таблиці A може мати не більш одного зв'язаного запису в таблиці B і навпаки. Відношення цього типу використовуються не дуже часто, оскільки велика частина відомостей, зв'язаних таким чином, може бути поміщена в одну таблицю. Відношення “один-до-одного” може використовуватися для поділу дуже широких таблиць, для відділення частини таблиці по причинах захисту, а також для збереження інформації, що відноситься до підмножини записів у головній таблиці. Наприклад, можна створити таблицю для відстеження участі співробітників у благодійних спортивних заходах.


Визначення зв'язків між таблицями

1. Закрийте усі відкриті таблиці. Створювати чи змінювати зв'язки між відкритими таблицями не можна.

2. Переключіться у вікно бази даних і на панелі інструментів натисніть кнопку Relationships (Зв’язки) .

3. Якщо в базі даних ніяких зв'язків не визначено, автоматично буде відкрите діалогове вікно Show Table (Показати таблицю). Якщо потрібно додати таблиці для створення зв'язків, а діалогового вікна Show Table на екрані нема, то натисніть кнопку на панелі інструментів.

4. Двічі клацніть імена таблиць, для яких потрібно визначити зв'язки і закрийте діалогове вікно Показати таблицю.

5. Щоб установити зв'язок між полями, виберіть лівою кнопкою миші поле в одній таблиці і перетягніть його на відповідне поле в другій таблиці або в цій же таблиці (при перетягуванні ліва кнопка миші не відпускається).

6. Далі на екрані з’явиться вікно діалогове вікно Зміна зв'язків (Edit Relationships). Тут необхідно перевірити правильність імен полів, що є присутнім у двох стовпцях. При необхідності їх можна змінити. Зліва вказується таблиця з первинним ключем – головна таблиця, а справа – таблиця з зовнішнім ключем – підпорядкована таблиця.

7. Для створення зв'язку натисніть кнопку Створити (Create).

8. Для кожної пари таблиць, які необхідно зв'язати, треба повторити процедуру створення.

Питання:

Як створити, вилучити, редагувати структуру таблиці? Види зв"язків, прийоми їх створення, приклади.


III. Практична частина.

Викладач демонструє процес заповнення таблиць, їх редагування та створення, створення зв"язків між таблицями.

IV. Д/з

Створити дві таблиці за запропонованою схемою та встановити зв"язок між ними. Схема видається на картках.

V. Питання учнів.

Відповіді на питання учнів.

VI. Висновки.

Висновки уроку. Виставлення оцінок.