Конспект уроку №1 Скороход Тетяни.

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 11"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 11"> <link rel=File-List href="Конспект%20уроку.files/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="Конспект%20уроку.files/editdata.mso"> <style> </style> </head>

<body lang=UK style='tab-interval:35.4pt'>

 

 

 

 

 

 

<![if !vml]><img width=628 height=254 src="Конспект%20уроку.files/image001.gif" align=left hspace=12 alt="Конспект уроку на тему: "Текстовий редактор MS Word. Форматування документів. Форматування символів" " v:shapes="_x0000_s1028">

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                           Виконала

                                              студентка 32 групи

                                                                  фізико-математичного факультету

                                             Скороход Тетяна

 

 

 

 

 

 

 

2008


Тема: Текстовий редактор Microsoft Word. Форматування документа.

          Форматування символів.

Мета: Переконати учнів у необхідності вміння працювати з текстовим редактором; виробити навички форматування документа, символів; перевірити розуміння нового матеріалу.

Обладнання: Навчальний клас персональних ЕОМ класу Pentium, операційна система Windows ХР, текстовий редактор Microsoft Word, проектор.

.

 

Тип уроку: Комбінований урок.

 

 

План уроку

1.           Вступ

2.           Актуалізація опорних знань

3.           Викладення нового матеріалу

а)Форматування тексту

б)Засоби швидкого форматування

в)Форматування символів

г)Форматування абзаців

4.           Виконання практичних завдань

 

Нові терміни і поняття: форматування,  засоби швидкого форматування,  форматування символів, форматування  абзаців.


1. Вступ

Правила техніки безпеки

1.     Забороняється вмикати комп’ютери або вимикати їх самостійно, без дозволу вчителя.

2.     Забороняється самостійно, без дозволу вчителя, підключати до комп’ютера або відключати від нього будь-які додаткові пристрої.

3.     За вимкненням напруги в мережі класу, появи запаху диму або сторонніх шумів з монітора, системного блоку або розетки підключення комп’ютера негайно вимкнути комп’ютер і покликати вчителя.

4.     Щоб уникнути враження електричним струмом, забороняється одночасно доторкатися до металевих частин комп’ютера і будь-яких заземлених металевих предметів (водопровідні труби і крани, батареї опалення тощо).

5.     Забороняється ставити на комп’ютери будь-які предмети, що містять воду, чай, каву, будь-які напої або інші рідини.

6.     Штатне вмикання або вимикання комп’ютера робити в строго встановленому порядку.


2. Актуалізація опорних знань

1. Як запустити MS Word.

2. З яких елементів складається вікно програми Microsoft Word.

3. Яку стандартну назву має документ?

4. Які є способи відображення документа на екрані?

5. Як створити новий текстовий документ?

6. Як зберегти на диску текстовий документ?

 

3. Викладення нового матеріалу

а) Форматування тексту

Під форматуванням тексту розуміють процес оформлення символу (слова, речення), абзацу, сторінки, розділу. При форматуванні змінюється не сам текст, а його зовнішній вигляд. Форматування тексту можна здійснювати двома способами:   

-    прямим – здійснюється шляхом виділення фрагментів тексту, яким потім призначаються нові параметри.

-  стильовим – передбачає  використання стилів. Відрізняють стилі символів та абзаців. Стилі символів призначені для оформлення виділених фрагментів всередині абзацу (слів, фраз, речень). Стилі абзаців використовуються для форматування цілого абзацу.  

 

 Натисність на кнопці «Формат», а потім виберіть опцію «Шрифт». Вікно, яке відкривається дає можливість вибрати тип шрифту (від Abadi  до Westminster), його розмір (від 8 до 72), гарнітуру( звичайний, напівжирний, підкреслений). Такі ж можливості має і панель інструментів, але меню «Формат», крім того, дозволяє вибрати і інші ефекти, такі як з тінню або припіднятий (утоплений). Вибравши меню «Формат» лінійки меню, клацніть на кнопці «Шрифт», а потім на вкладці «Інтервал», і ви зможете регулювати (збільшувати або зменшувати) інтервал між буквами.

У меню «Шрифт» на вкладці «Анімація» ви можете підібрати для свого документа і анімаційні ефекти: неонову рекламу, червоних мурашок і так далі Зверніть увагу: ці ефекти виявлятимуться відповідним чином тільки на екрані. Якщо ви не збираєтеся створювати власний стиль, але хотіли б, щоб ваш документ надавав більшу дію, чим звичайний текст, клацніть на кнопці «Формат», потім на кнопці «Тема». Ви зможете підібрати стиль оформлення з бібліотеки тим, представленою в діалоговому вікні.

Створення напівжирного, курсивного чи підкресленого написання. Виділіть фрагмент тексту і натисніть одну з клавіш Ж (напівжирний), К (курсив), Ч (підкреслений), розташовані на панелі приладів «Форматування».

Скасування напівжирного, курсивного чи підкресленого написання. Виділити фрагмент тексту і натисніть одну з клавіш Ж, К, Ч, що до моменту скасування знаходиться в натиснутому стані.

Створення кольору шрифту. Виділити фрагмент тексту, натисніть покажчик праворуч від кнопки А на панелі «Стандартна». В меню, яке відкриється клацніть на квадратику потрібного кольору. Якщо штрих під кнопкою А вже має потрібний колір, то можна клацнути на цій кнопці, не відкриваючи меню фарб.

Вирівнювання тексту. Виділити фрагмент чи встановить клавіатурний курсор на абзац. Натисніть одну з клавіш вирівнювання панелі Форматування: по центру (рядки будуть центровані щодо середньої лінії сторінки з урахуванням абзацу; рекомендується для центрування заголовків), по лівому краю чи правому краю сторінки (текст встановлюється до заданого краю) чи по ширині (текст рівномірно розподіляється по заданій ширині абзацу; вирівнювання виконується за рахунок автоматичної зміни розмірів пробілів між словами; режим вирівнювання по ширині рекомендується для сполошних текстів).

 

б) Засоби швидкого форматування

При виконанні команди Формат→Автоформат… автоматично відформатується весь документ або його виділена частина відповідно до вбудованих параметрів.

 


в) Форматування символів

 При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою «Шрифт» (рис. 1) з меню «Формат». При цьому на екрані з'явиться вікно «Шрифт», в якому можна встановити такі параметри:

·     шрифт (вибирається із списка шрифтів);

·     стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напівжирний з курсивом шрифти);

·     розмір шрифту;

·     підкреслення;

·     колір символів;

·     ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).

Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі інструментів <Форматування>.

г) Форматування абзаців

 Під абзацем у Word розуміють частину документа, яка закінчується натисканням клавіші «Еnter». Процес форматування абзацу містить у собі:

*  вирівнювання абзаців;

*    встановлення відступів абзаців;

*    встановлення відстані між рядками і абзацами.

Для форматування абзаців використовується команда Формат Абзац... Перед її викорис­танням слід виділити абзаци, на які треба накласти це форматування.

Відзначимо, що текст, вирівняний по ширині сторінки, виглядає звичайно краще, і саме так, як правило, оформляються друкарські тексти. Проте слід пам'ятати, що таке вирівнювання досягається за рахунок вставки додаткових пропусків між словами і, якщо в тексті зустрічаються дуже довгі сло­ва і не здійснюється перенос слів, то текст на окремих рядках може виявитись надто "розрідженим".

Стандартний "одиничний" інтервал між рядками тексту у  Word відповідає інтервалу 1.5 на дру­карській машинці, а інтервал 1.5 Word- подвійному інтервалу друкарської машинки.

Для кращого сприйняття тексту варто також збільшити до 6 пт міжабзацну відстань - це відпо­відає інтервалу у 1.5 рядка.

Для форматування абзаців використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете здійснити такі дії:

Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної (попередньої) по­зиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку –

<![if !vml]><img width=19 height=18 src="Конспект%20уроку.files/image003.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1033"><![if !vml]><img width=15 height=16 src="Конспект%20уроку.files/image005.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1034"><![if !vml]><img width=20 height=19 src="Конспект%20уроку.files/image007.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1032"><![if !vml]><img width=21 height=19 src="Конспект%20уроку.files/image009.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1031"> Збільшити відступ

 Зменшити відступ

Вирівняти текст абзацу або виділений текст:

*       по центру - кнопки

*       по правому полю - кнопки

*       <![if !vml]><img width=17 height=19 src="Конспект%20уроку.files/image011.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1036"><![if !vml]><img width=15 height=14 src="Конспект%20уроку.files/image013.jpg" align=left hspace=12 v:shapes="_x0000_s1035">по обом краям тексту - кнопки

*       по лівому полю - кнопки


4. Виконання завдань

1.     Відкрити папку  «Домашні завдання»→Фрагмент тексту.

2.     Внести наступні зміни до тексту:

* шрифт  (Arrial Narrow),

* розмір шрифту (18пт);

*  накреслення літер (підкреслений курсив),

*  колір (сірий 80%),

* вигляд підкреслення (лише слова),

*  розмір між рядками (1.5),

*  вирівняти текст (по ширині),

*    відстань між символами (розріджений на 1,5).

Домашнє завдання

Підготуватись до самостійної роботи з теми Текстовий редактор Microsoft Word. Форматування документа. Форматування символів.

 

 

 

</body>

</html>