Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти" Самойленко Людмили Вікторівни, 2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошукЗвіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти"

студента(ки) факультету .......... 5 курсу, спеціальністі "..........."

Іванова Петра Михайловича

Навчальний предмет

Математика

Клас

11

Навчальна тема

Логарифми (Розділ навчальної програми) Логарифми, їх властивості.

Мета вивчення теми

«На уроці ти дізнаєшся що таке логарифм, логарифмічна функція, її властивості, графік»,

«Ми навчімося розв"язувати логарифми, будувати графіки логарифмічної функції »,

«Ти маєш орієнтуватися на засвоєння нових знань, практичних умінь. »

Теоретичний матеріал

1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь

1. Що називається функцією? Наведіть приклади. Залежність змінної у від змінної х називається функцією, якщо кожному значенню х відповідає єдине значення у. 2. Як називаються змінні х та у? Х- незалежна змінна, аргумент; У – залежна змінна, функція. 3. Яку функцію називають оборотною? Функція f, яка має обернену, називається оборотною. 4. Назвіть достатню умову існування оберненої функції. Достатньою умовою існування оберненої функції для даної функції є її монотонність, тобто зростання або спадання на всій області визначення. 5. Який існує алгоритм знаходження формули функції, оберненої до даної? а) З’ясувати, чи є функція у = f(x) оборотною на всій області визначення. Якщо ні, то виділити проміжок, на якому функція монотонна; б) виразити х через у; в) поміняти позначення змінних. 6. Сформулюйте основні властивості взаємно обернених функцій.

 • Область визначення функції f співпадає з областю значень функції , і навпаки, область значень функції f співпадає з областю визначення функції ;
 • якщо функція f зростає то і функція  зростає,якщо функція f спадає то і функція  спадає;
 • графіки функції , оберненої до функції f, симетричні графіку f відносно прямої.

7. Накресліть схематично графіки функцій

та

. Сформулюйте

основні властивості показникової функції при основі

(Таблиця «Властивості показникової функції», ст. 21 проекту) 8. Дайте означення логарифма і сформулюйте його основні властивості. Логарифмом числа за основою називається показник степеня , до якого треба піднести , щоб дістати .

 • Посилання на презентацію, відео або текстовий документ, що містить навчальний матеріал для актуалізації знань
 • Посилання на тест для самоконтролю (3-5 тестових завдань)

https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-z-algebri-dlya-11-go-klasu-logarifmichna-funktsiya-yiyi-vlastivosti-ta-grafik/ Конспект уроку для 11 класу на тему "Логарифмічна функція, її властивості та графік"]

2. Вивчення нового матеріалу

 • Посилання на презентацію, відео або текстовий документ, що містить навчальний матеріал для вивчення

https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-z-algebri-dlya-11-go-klasu-logarifmichna-funktsiya-yiyi-vlastivosti-ta-grafik/ Конспект уроку для 11 класу на тему "Логарифмічна функція, її властивості та графік"] Презентація

 • Посилання на тест для самоконтролю (3-5 тестових завдань)

https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7QmhJME1VYVV2czg/view Тест]

3. Практичні завдання

Посилання на тести https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7Wnp3bmh0QnlMSVE/view Тест] https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7QmhJME1VYVV2czg/view Тест]

 • Первинне застосування нових знань (пробні вправи)
 • Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням)
 • Посилання на презентацію, відео або текстовий документ, що містить навчальний матеріал для вивчення

https://drive.google.com/file/d/10aaJzGgsTYVTaTjXh28p9lp_hQnbpq-t/view Тест ] https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-z-algebri-dlya-11-go-klasu-logarifmichna-funktsiya-yiyi-vlastivosti-ta-grafik/ Конспект уроку для 11 класу на тему "Логарифмічна функція, її властивості та графік"]

 • Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи)

Створення кросворду про логарифми. Посилання на https://osvita.ua/doc/files/news/504/50481/Urok.docx Конспект уроку]

4. Підсумки уроку

Підсумковий тест (10 тестових завдань різних типів) https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7dG1fc09nS1NEbDA/view Тести] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-eufRrtaPht3tMMBgULpR5RuLgFdTj8LAJQim-fdufwW2sA/viewform тест

заголовок посилання=Методичні та дидактичні матеріали= Допишіть до кожного пункту списку посилання

 1. Курс у Google Клас (код курсу, за яким можна приєднатися).
 2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру (Google Jamboard)Стінгазета
 3. Інфографіка (canva)Логарифмічна функція
 4. Тести для перевірки знань учнів (3 тести по 5-7 тестових завдань різних типів)
 5. Презентація Логарифмічна функція
 6. Текстові документи у форматі PDF
 7. Відео-матеріали
 8. Ментальна карта із візуалізацією зв'язків між різними об'єктами та фактами до теми електронного уроку
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (ігри, словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо)
 10. Блог учителя Blogger із посиланнями на матеріали до електронного уроку

https://samojienkoludmila0797170.blogspot.com/Блог Самойленко Людмили Ментальна карта

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Відеоматеріали

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Електронні ресурси

 1. https://super.urok-ua.com/konspekt-uroku-z-algebri-dlya-11-go-klasu-logarifmichna-funktsiya-yiyi-vlastivosti-ta-grafik/
 2. https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7QmhJME1VYVV2czg/view Тест]
 3. Презентація
https://osvita.ua/doc/files/news/504/50481/Urok.docx Конспект уроку]
https://osvita.ua/doc/files/news/504/50481/Urok.docx Конспект уроку]

https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7Wnp3bmh0QnlMSVE/view Тест] https://drive.google.com/file/d/0B7cgSsdukbZ7QmhJME1VYVV2czg/view Тест]

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка