Відмінності між версіями «CreatingTEXT П'ятигора2020»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
 
 
<big><big><big>'''Правила набору тексту засобами ВікіЦДПУ'''</big></big></big>
 
<big><big><big>'''Правила набору тексту засобами ВікіЦДПУ'''</big></big></big>
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Рядок 14: Рядок 14:
 
# Такі одиниці виміру, як г, кг, т, см тощо, потрібно виділяти пропусками від числа
 
# Такі одиниці виміру, як г, кг, т, см тощо, потрібно виділяти пропусками від числа
 
# Між кожним словом треба ставити лише один знак пробілу</big>
 
# Між кожним словом треба ставити лише один знак пробілу</big>
 +
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
<big>'''ТЕРМІНИ''':</big>
 +
* <big>Медіатекст</big> — це усний чи писемний твір масовоінформаційної діяльності та масової комунікації. Сутність медіатексту — конкретна інформація, що виражена мовленням з метою впливу та переконання
 +
* <big>Автенти́чний те́кст</big> — офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатями відповідних держав, або текст будь-якого документа, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має з ним однакову силу.
 +
* <big>Мегатекст</big> — це термін, що застосовується письменниками у фантастичних творах для опису підґрунтя певного сюжету, тропів, зображень, що мають бути описані в певному фантастичному творі.
 +
* <big>Стереотекст</big> — поєднання різномовних текстів для повнішого представлення одного комплексу ідей. У ньому використовуються можливості різних мов для втілення однієї ідеї або образу.
 +
* <big>Структура тексту</big> — поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність
 +
* <big>Парале́льний текст</big> – це текст однією мовою разом з його перекладом на іншу мову.
 +
* <big>Прецедентний текст</big> — певний текст, зображення чи мелодія, які відомі певній спільноті — та для нагадування яких достатньо цитати, алюзії, натяку.
 +
* <big>Типологія те́ксту</big>у — це центральне поняття лінгвістики тексту і загальної теорії тексту. У широкому сенсі це певна обмежена сукупність текстів, що об'єднані особливими спільними ознаками на різних структурних рівнях тексту, на рівні семантики, змісту, особливостей побудови, ситуативних параметрів та комунікативної функції.
 +
* <big>Лінгвістика тексту</big> – галузь мовознавства, що вивчає структурно-граматичні, се­мантико-змістові, комунікативно-прагматичні, семіотичні властивості тексту, його категорійні ознаки, закономірності структурної організації, зв’язки з іншими текстами, а також процеси ство­рення, сприймання й інтерпретації тексту.
 +
* <big>Текстологія</big> — історично-філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори літератури і фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності текстів.
 +
* <big>Lorem ipsum</big> — класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в макет сторінки.

Версія за 09:47, 10 вересня 2020

Правила набору тексту засобами ВікіЦДПУ


Text Publishers logotype pyatigora2020.jpg

 1. Текст повинен бути цілісним, зв’язним та закінченим
 2. Заголовок повинен розташовуватись по центру, чи по лівому краю якнайближче до тексту
 3. ЗАБОРОНЕНО переносити та скорочувати слова в заголовку
 4. У кінці заголовка НЕ ставиться крапка, якщо він написаний в окремому рядку
 5. НЕ ставиться пробіл перед розділовим знаком
 6. Тире потрібно з обох боків виділяти пропуском
 7. Прізвище та ініціали пишуться в одному рядку
 8. Знаки %, ⁰, ’, "" НЕ МОЖНА відривати від тих чисел, до яких вони належать
 9. Такі одиниці виміру, як г, кг, т, см тощо, потрібно виділяти пропусками від числа
 10. Між кожним словом треба ставити лише один знак пробілу

ТЕРМІНИ:

 • Медіатекст — це усний чи писемний твір масовоінформаційної діяльності та масової комунікації. Сутність медіатексту — конкретна інформація, що виражена мовленням з метою впливу та переконання
 • Автенти́чний те́кст — офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатями відповідних держав, або текст будь-якого документа, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має з ним однакову силу.
 • Мегатекст — це термін, що застосовується письменниками у фантастичних творах для опису підґрунтя певного сюжету, тропів, зображень, що мають бути описані в певному фантастичному творі.
 • Стереотекст — поєднання різномовних текстів для повнішого представлення одного комплексу ідей. У ньому використовуються можливості різних мов для втілення однієї ідеї або образу.
 • Структура тексту — поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність
 • Парале́льний текст – це текст однією мовою разом з його перекладом на іншу мову.
 • Прецедентний текст — певний текст, зображення чи мелодія, які відомі певній спільноті — та для нагадування яких достатньо цитати, алюзії, натяку.
 • Типологія те́кстуу — це центральне поняття лінгвістики тексту і загальної теорії тексту. У широкому сенсі це певна обмежена сукупність текстів, що об'єднані особливими спільними ознаками на різних структурних рівнях тексту, на рівні семантики, змісту, особливостей побудови, ситуативних параметрів та комунікативної функції.
 • Лінгвістика тексту – галузь мовознавства, що вивчає структурно-граматичні, се­мантико-змістові, комунікативно-прагматичні, семіотичні властивості тексту, його категорійні ознаки, закономірності структурної організації, зв’язки з іншими текстами, а також процеси ство­рення, сприймання й інтерпретації тексту.
 • Текстологія — історично-філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори літератури і фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності текстів.
 • Lorem ipsum — класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в макет сторінки.