Проект Ковалевой Евгении

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

== Автор навчального проекту:==

Ковальова Евгенія Сергіївна

== Творча назва == Налагодження контактів


Ключове питання:

Яка соціальна мережа краща?

Тематичні питання:

1.Соціальні мережі корисні чи ні?

2.Які соц. мережі знадобляться в майбутньому?

3.Яка мережа э найкращою?

Змістові питання:

-Що таке соціальні мережі?

Як правильно спілкуватись в соціальних мережах?

-Як захистити свою особисту інформацію?

-Як стати популярним vkontakte.ru?

-Як правильно спілкуватись в соціальних мережах?

== Стислий опис: == На сьогоднішный день більшість підлітків проводять весь свій вільний час vkontakte.ru., на сайті однокласників і т.д. Разом з учнями ми розглянемо, найбільш розповсюджені 4 соціальні мережі. Розглянемо кожну з них, після чого учні виберуть ту соц. мережу, яка для них є найкращою.


== Кінцевий продукт ==

Оформлення результатів дослідження в формі презентацій

Презентація результатів проекта на останньому уроці.

Оцінювання робіт по проекту участниками, учителем.

Підведення підсумків

Приклад опису навчальних цілей

== Навчальні предмет(и):==

Інформатика

== Навчальна тема проекту==

Соціальні мережі

== Класи: ==

10 клас

== Навчальні цілі та очікувані результати навчання: ==

-навчити вибирати потрібну інформацію

-навчити раціонально використовувати свій вільний час

-сприяти саморозвитку учнів


== Діяльність учнів: == Весь клас ділиться на 4 групи. Обєктом доліждення кожної з них є певна соціальна мережа. (1-ша група - Одноклассники, 2-га група - В контакте, 3-тя група - Мой мир,4-та - Мой круг).

1)Детально ознайомлюються з такими соціальними мережами, як Одноклассники, В контакте,Мой мир, Мой круг.Збирають відомості про них.

2)Проаналізувавши відомості про ці 4-ри соціальні мережі кожна група створіть за допомогою мови html таблицю і заповнює відповідний стовпчик.

-
МожливостіОднокласникиvkontakteМій мирМій круг
Користувачі - - - -
Пошук людей - - - -
Спілкування - - - -
Створення груп - - - -
Розміщення фотографій - - - -
Створення блогу, форуму - - - -
Розміщення аудиозапису - - - -
Розміщення відеофрагментів - - - -
Наявність календаря - - - -
Популярність - - - -

3)Кожна група створює презентацію,у якій висвітлює переваги та недоліки вибраної соціальної мережі, та правила спілкування.

4)Всі 4-ри групи разом вносять дані в загальну таблицю. Створіть діаграму, яка покаже який відсоток певної соціальної мережі становлять чоловіки та жінки . Наведіть вікову статистику відвідуваеея мережі.

5)Діти створюють загальну презентацію кращої на їх погляд соц.мережі, а також обгрунтовують свій вибір.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Розміщуються критерії оцінювання діяльності Учасників у проекті.

Оцінювання буде проходити в 4 етапи:

-1-а оцінка за табличку

1-5 бали - Створена табличка, 50% полів таблички зповнено

6-9 балів - Створена табличка, 75% полів заповнено

10-12 балів - Створена табличка, всі дані заповнені вірно

-2-а оцінка за презентацію

1-5 бали - мала кількість слайдів, не відповідність поставленому завданню

6-9 балів - кількість слайдів достатня, мета висвітлена добре, недостатній захист з боку учнів

10-12 балів - презентація бездоганна.

-3-я оцінка за діаграму та відомості про статистику

1-5 бали - відомості знайдені, але діаграма не побудована

6-9 балів - знайдено статистику, діаграма побудована, але є певні помилки

10-12 балів - все виконано вірно

-4-а оцінка за презентацію

1-5 бали - мала кількість слайдів, не відповідність поставленому завданню

6-9 балів - кількість слайдів достатня, мета висвітлена добре, недостатній захист з боку учнів

10-12 балів - презентація бездоганна.

Всі оцінки сумуються і діляться на 4-ри.

Матеріали та ресурси:

-Презентація учнів [1]

-Презентація вчителя [2]

Google-календар [3]

блог [4]

фотоальбом [5]

бобр-добр [6]

Вхідні знання та навички:

Ресурсы