Стаття проекту "Урок майбутнього!" (Демченко Дар'я Сергіївна)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Навчальний предмет

Географія

Чорноліське городище1.jpg

Вік учнів, клас

6 клас

ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

.....

Тип уроку

 • Комбінований.

Мета уроку

Мета: поглибити та систематизувати знання про внутрішні процеси Землі; формувати знання про вулкани та райони їхнього поширення; розвивати вміння аналізувати карту «Будова земної кори», визначати райони поширення вулканів; f розвивати вміння працювати в групах, комунікативність; f виховувати пізнавальний інтерес до професії вулканолога.

Хід уроку

1.ВУЛКАНІЗМ І ВУЛКАНИ. ГЕЙЗЕРИ

Основна функція цього етапу полягає в мобілізації уваги учнів, їх психологічній підготовці до активної пізнавальної діяльності. Перед початком уроку слід простежити, щоб у класі не було зайвих подразників, які відвертають увагу учнів. Не слід, зокрема, завчасно виставляти на столі наочні посібники, вивішувати таблиці, карти. Початок уроку має бути динамічним і енергійним, займати не більше 1-3 хв.

[1]

2. Перевірка домашнього завдання, повторення раніше вивче­ного матеріалу.

Прийом «Чомучка» Чому в земній корі утворюються глибинні тріщини? Чому відбуваються виверження вулканів? Чому на вершині вулкана утворюється гігантська чаша — кратер? Чому переважна частина діючих вулканів розташована на окраїнах Тихого океану? Чому в районах вулканізму часто можна натрапити на гарячі джерела? Чому гейзери фонтанують через певні проміжки часу? Прийом «Мандрівка» (конкурс на кращий сценарій до науково-популярного фільму «Мандрівка до вулкана...»; робота в парах) Кожна група самостійно обирає конкретний вулкан (діючий або згаслий) та складає стислий опис мандрівки групи вулканологів. Можна реалізувати роботу у вигляді малюнка, плаката.

3. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів.

Прийом «Географічна розминка» — «Світлофор» Учитель показує на карті певні місця на літосферних плитах: у центрі, на окраїнах. Учні за допомогою червоно-зелених карток «семафорять» про можливість виникнення землетрусів у зазначених районах та пояснюють причини. Прийом «Театралізація» (робота в парах) Учитель пропонує згадати про правила поведінки, які наводить Г.Остер у своїй книзі «Шкідливі поради». Потім кожна пара отримує завдання розробити кілька правил поведінки під час землетрусів, причому один учень — «позитивний герой» (розробляє істинні правила), а другий — «антигерой» (пропонує «шкідливі поради»). Прийом «Проблемне питання» На карті «Літосферні плити» вказано швидкість рухів літосферних плит. У який спосіб, на вашу думку, це зроблено?

4. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).

1 Вулканізм та магматизм Магма — це речовина мантії, що складається з розплавлених гірських порід та мінералів. Магматизм — процес утворення, розвитку, руху та застигання магми. Розрізняють внутрішній і зовнішній магматизм. Вулканізм — сукупність явищ, пов’язаних з переміщенням магми в земній корі та виливанням її на поверхню у вигляді лави. Вулканізм є виявом зовнішнього магматизму. Вулкани — геологічні утворення, що виникають у разі піднімання з надр Землі та виверження на її поверхню магми.

2 Розміщення вулканів (робота з картою «Літосферні плити») Прийом «Картографічний практикум» Розгляньте карту «Літосферні плити» та установіть місця, де найбільш поширені вулкани. Вулканів на Землі дуже багато: десятки тисяч на материках та ще більше — в океанах. Однак діючих вулканів значно менше — близько тисячі. Висновок 1. Переважна частина вулканів так само, як і райони землетрусів, розташована на межах літосферних плит, поблизу глибинних розломів земної кори.

3 Будова вулкана (робота зі схематичним розрізом у підручнику, демонстрування макетів вулканів)

4 Гарячі джерела та гейзери — «супутники» вулканів (робота в парах із текстом підручника) Прийом «Учитель — учень» Один учень працює над поняттям «гарячі джерела», другий — «гейзери», потім розповідають один одному. Гарячі джерела — це підземні (термальні) води, які нагріва- ються до високих температур від магми. Гейзери — джерела, що періодично викидають фонтани гарячої води й пари. Назва «гейзер» походить від ісландського слова «гейза», що означає «вирувати». Гейзер — це власне ім’я великого ісландського Гейзера. Пізніше гейзерами почали називати своєрідні джерела, приурочені до областей недавнього або сучасного вулканізму, де магматичні вогнища, що лежать неглибоко, утворюють особливі геотермічні та гідрологічні умови. Висновок 2. Магматизм часто супроводжений такими явищами, як гейзери і гарячі джерела.

5. Підсумки уроку.

Прийом «Прес-конференція» (обговорення результатів роботи на уроці) Що маємо в результаті? Що не вдалося? У якому напрямі слід працювати сучасним вулканологам?

6. Повідомлення домашнього завдання.

1. Опрацювати відповідний текст підручника. 2. Позначити на контурних картах вулкани (практична робота № 4). 3. Об’єднатися в групи, принести папір, маркери.

Методичні та дидактичні матеріали

 1. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку Blogger
 2. Макет для майбутньої стінгазети або постеру WikiWall або Linoit
 3. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань) (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr-fYKFqE0lmjTR2bumL65rWDb7KlbbZHrez_t49B0NDkFQQ/viewform?usp=sf_link)
 4. Ментальні карти (Coogle, MindMeister, Minmodo тощо)
 5. Ігра для учнів (квест, пазли, кросворд)LearningApps
 6. Відео-матеріали (змонтовані власноруч) YouTube
 7. Публікація або інфографіка Canva
 8. Електронний журнал (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m6CJ1yfyypXelOjk2N9LImlTKC7qMGtXHFsB9kG5Trc/edit?usp=sharing)
 9. Методичні або дидактичні матеріали до уроку, що зроблені у ППЗ із фаху (словники, стрічка часу, обчислювальні програми, геосервіси тощо)
 10. Канал у Telegram, Viber тощо
 11. .....

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

 1. Коржнев М.М. Екологічна геологія/Підручник. – Київ: Київський університет, 2005. – 257 с.
 2. Міхелі С.В Основи ландшафтознавства /Курс лекцій для студентів географічних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів. - Київ - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - 184 с.
 3. Лаврик О.Д. Формування літературної бази даних з дослідження антропогенізації долиннорічкових ландшафтів/Інформаційний банк і бази даних у підготовці майбутнього вчителя географії : всеукр. Інтернет-конф., 5 квіт. 2013 р. : мат. допов. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – С. 18–26.

Відеоматеріали

 1. ...
 2. ...
 3. ...

Електронні ресурси

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
 2. https://www.twirpx.com/
 3. https://menr.gov.ua/documents/?c=10

Автор статті

Студент(ка) факультету .......... 6 курсу, спеціальність "географія"

Демченко Дар'я Сергіївна

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка