Відмінності між версіями «Правила набору тексту27.07»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Редактор повинен контролювати дотримання в тексті норм щодо пробілів, технічних прави...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
Редактор повинен контролювати дотримання в тексті норм щодо пробілів,
+
При наборі тексту слід дотримуватися таких правил:
технічних правил переносу, спеціальних знаків та заголовків.
+
 
¾ Пробіли між словами в рядку повинні бути однаковими. Оптимальний пробіл
+
# робити хоча б один пробіл між словами;
повинен дорівнювати 1
+
 
/2 кегельної шрифту, яким набирається текст. Зміна
+
# розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти “пробіл”);
ширини пробілів для виключки дозволяється в межах від 1
+
 
/4 до 3
+
# після кожного розділового знаку ставити "пробіл";
/4 кегельної.
+
 
Граничні значення ширини пробілу між словами не можуть бути меншими 1
+
# після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст;
/4 та
+
 
більшими 11
+
# закриваючі дужки або лапки писати зразу за текстом;
/4 кегля.
+
 
¾ При наборі на великий формат1 пробіл між словами
+
# до і після дефісу не ставити пропуск (який-небудь);
у книжкових і журнальних
+
 
виданнях допускається в межах від 1
+
# до і після тире ставити "пробіл" (книга джерело знань).
/4 до 3
+
 
/4 кегельної, у газетних,
+
# Для переходу на початок наступного рядка натискати клавішу Enter.
інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1
+
/4 до 11
+
/4
+
кегельної.
+
¾ При наборі на малий формат2 пробіл між словами
+
у книжкових і в журнальних
+
виданнях допускається в межах від от 1
+
/4 до 11
+
/4 кегельної, у газетних,
+
інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії – від 1
+
/4 до 13
+
/4
+
кегельної.
+
¾ При наборі кеглем понад 12 максимальний пробіл між словами може бути
+
збільшений на 1
+
/4 кегельної
+
у порівнянні з попередніми цифрами відповідно для
+
усіх видів видань.
+
¾ При прапорцевому наборі можуть бути встановлені однакові пробіли між
+
словами. Для забезпечення щільності набору ці пробіли можуть бути
+
мінімальними — 1
+
/3, 1
+
/4 кегельної.
+
¾ Пробіли між словами в одному рядку повинні бути однаковими. У рядку,
+
набраному шрифтами різних кеглів, ширина пробілів
+
у тексті меншого кегля
+
повинна бути менше, ніж
+
у тексті більшого кегля. На стику між різними кеглями
+
в рядку пробіл між словами визначається по більшому кеглю. Пробіли між
+
словами в суміжних рядках не повинні різко відрізнятися між собою (ця вимога
+
не відноситься до набору журнальних, газетних, інформаційних видань і видань
+
оперативної поліграфії).
+
¾
+
У рядках, не заповнених текстом (
+
у кінцевих рядках; виключенні в новий рядок; у
+
тексті, виключеному по центру або в правий край; при наборі з вільним правим
+
або лівим краєм та ін.), пробіли між словами повинні бути однаковими чи
+
близькими до 1
+
/2 кегельної шрифту.
+
¾
+
У книжкових виданнях не допускається співпадіння пробілів між словами по
+
вертикалі або діагоналі в трьох або більше суміжних рядках («коридори»),
+
у
+
журнальних, газетних, інформаційних і виданнях оперативної поліграфії
+
у
+
чотирьох.
+
¾ Верстка усього видання повинна бути уніфікованою: назви рівноправних
+
архітектонічних елементів (параграфів, розділів, рубрик, пунктів), а також
+
шмуцтитули, колонтитули, колонцифри, норми, сигнатури, текстівки під фото та
+
ілюстраціями, таблиці тощо оформлюють в одному стилі — за гарнітурами,
+
кеглями та накресленнями шрифтів, відбивками. Принципи верстання визначає
+
видавнича специфікація та вказівки технічного редактора.
+

Версія за 09:09, 10 вересня 2020

При наборі тексту слід дотримуватися таких правил:

  1. робити хоча б один пробіл між словами;
  1. розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти “пробіл”);
  1. після кожного розділового знаку ставити "пробіл";
  1. після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст;
  1. закриваючі дужки або лапки писати зразу за текстом;
  1. до і після дефісу не ставити пропуск (який-небудь);
  1. до і після тире ставити "пробіл" (книга — джерело знань).
  1. Для переходу на початок наступного рядка натискати клавішу Enter.