Правила комп'ютерного набору тексту (Коваленко 2021)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
             "ПРАВИЛА КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ ТЕКСТУ" 
 • Перед знаком пунктуації пробіл не ставиться (виняток становлять відкриваються парні знаки, наприклад, дужки, лапки). Після розділового знака пробіл обов'язковий (якщо цей знак не варто в кінці абзацу). Тире виділяється пробілами з двох сторін. Дефіс пробілами не виділяється.
 • Не можна набирати в різних рядках прізвища та ініціали,.
 • Заголовок повинен розташовуватись по центру.
 • Після заголовка не потрібно ставити крапку, якщо він в окремому рядку.
 • Тире необхідно з обох боків виділяти знаком пробіл.
 • При наборі тексту одного абзацу клавіша «Перехід рядка» («Enter») натискається тільки в кінці цього абзацу.
 • Між кожним словом треба ставити лише один знак пробілу.
 • Дефіс і апостроф - без проміжків.
             ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ У ФОРМАТІ А4 ТА А5
Правила 2.jpg

             Презентація: "ПРАВИЛА НАБОРУ ТЕКСТУ" 
Правила набору тексту.pdf
             ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • Медіатекст - це усний чи писемний твір масово інформаційної діяльності та масової комунікації.
 • Аутентичний текст - офіційний текст міжнародного договору, підписаний уповноваженими на те представниками і скріплений печатями відповідних держав, або текст будь-якого документу, який за змістом відповідає текстові іншою мовою і має однакову силу.
 • Мегатекст - це термін, що застосовується письменниками у фантастичних творах для опису підгрунтя певного сюжету, тропів, зображень, що мають бути описані в певному фантастичному творі.
 • Стереотекст - поєднання різномовних текстів для повнішого представлення одного комплексу ідей.
 • Структура тексту - поняття, формулювання якого знаходиться у розвитку. Структура є природною властивістю тексту, це означає, що будь-яка теорія, яка прагне адекватно його описати, повинна відобразити його структурність.
 • Паралельний текст - це текст, однією мовою разом з його перекладом на іншу мову.
 • Прецедентний текст - певний текст, зображення чи мелодія, які відомі певній спільноті та для нагадування, яких достатньо цитати, алюзії, натяку.
 • Типологія тексту - це центральне поняття лінгвістики тексту і загальної теорії тексту. У широкому спектрі це певна обмежена сукупність текстів, що об'єднанні особливими спільними ознаками на різних структурних рівних.
 • Лінгвістика тексту - це розділ лінгвістики, який займається текстами, як системами зв'язку.
 • Текстологія - історично- філологічна дисципліна, що вивчає пам'ятки писемності, твори фольклору для критичної перевірки і встановлення на підставі наявних варіантів автентичності тексту.
 • Loren ipsum - класичний варіант умовного беззмістовного тексту, що вставляється в текст сторінки