Портфоліо Пахолівецького В. до проекту "Штучний інтелект", 2019

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Тема статті

Розвиток технологій штучного інтелекту в Україні


Опис проблеми

Штучний інтелект — галузь знань, що займається дослідженням походження та розвитку розділу комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною. Технології штучного інтелекту призначені для вивчення і створення інтелектуальних інформаційних технологій, які використовуються для підтримки прийняття рішень в умовах ризику, об’єктивної і суб’єктивної невизначеності; набуття практичних навичок розробки прикладних експертних систем, визначення моделей, методів та інструментальних засобів вирішення проблем, що пов’язані з неповнотою, неоднозначністю, відсутністю даних.

Штучний інтелект пов'язувався із застосуванням роботів у керуванні виробничими технологічними процесами й створенням програм для підтримки людини у виконанні нею складних умоглядних робіт, таких, наприклад, як гра в шахи, прийняття рішень, вивчення мов. Активно розроблялися засоби автоматизованого керування організаційними структурами, де формувалися плани та здійснювалося керування окремими економічними об'єктами. Закладалась база для природномовного діалогу людини з машиною. Крім практичного розв'язання складних числових задач на ЕОМ, досліджувалась можливість розв'язання на ЕОМ задач перекладу, доведення математичних теорем, розшифровки змісту текстів та ін.

Блог до проекту

блог

Мультимедійна презентація

Google Диск

презентація

Опитування до проекту

анкетування

Календар

Фотоальбом до проекту

фотоальбом

Спілкування між учасниками проекту

  • Чат
  • Форум
  • Спільнота на базі соціальних мереж
  • Skype
  • Telegram
  • Viber
  • Wiki-сторінка
  • Сайт
  • .....

Інформаційні ресурси

Друковані джерела

1. Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Б. М. Малиновський – К.: Академперіодика, 2001. – 214 с.
2. Хоменко Л. Г. История отечественной кибернетики и информатики / Л. Г. Хоменко – К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 1998. – 455 с.
3. Гороховатська О. Я. Формування школи академіка М.М. Амосова та її внесок у становлення біологічної та медичної кібернетики: дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Гороховатська Ольга Ярославівна – 2007. – 185 с.

Відеоматеріали

1. Робот Софія вперше завітала до України: як минула її зустріч з Гройсманом: [1]
2. Всі говорять про штучний інтелект. Простими словами пояснимо, що це: [2]
3. Як діє штучний інтелект і перспективи його використання: [3]

Електронні ресурси

1. ЯК ДІЄ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ: [4]
2. Інформаційна платформа «Штучний Інтелект»: [5]
3. ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: [6]


Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка