Обробка зображень лабораторна №2 Федорова Анастасія

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 13:39, 27 березня 2019; 4558941 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору тексту засобами Вікі КДПУ

Загальні правила набору тексту

 • Оптимальний пропуск між словами має дорівнювати напівкегельній величині шрифту, яким набирається текст.
 • При наборі на великий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — від 1/4 до 11/4 кегельної.
 • При наборі на малий формат пропуск між словами у книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельної. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії – від 1/4 до 13/4 кегельної.
 • При наборі кеглем понад 12, максимальний пропуск між словами може бути збільшений на 1/4 кегельної у порівнянні з попередніми цифрами для усіх видів видань.
 • Пропуски між словами в одному рядку повинні бути однаковими.
 • У рядку, набраному шрифтами різних кеглів, ширина пропусків у тексті меншого кегля повинна бути меншою, ніж у тексті більшого кегля.
 • На межі між різними кеглями в рядку пропуск між словами визначається за більшим кеглем.
 • Пропуски між словами в суміжних рядках неповинні дуже відрізнятися між собою.
 • У рядках, не заповнених текстом (у кінцевих рядках, у тексті, вирівняному по центру або правому краю, при наборі з вільним правим або лівим краєм та ін.), пропуски між словами повинні дорівнювати або наближатися до напівкегельного шрифту.
 • Рядки, що не мають пропусків між словами, і , що не можуть бути виключені, як зазначено вище, дозволяється виключати зі збільшенням ширини міжлітерних пропусків до 1п. або зменшенням їх до 1/2 п.
 • У книжкових виданнях не допускається збіг пропусків між словами по вертикалі чи діагоналі у трьох і більше суміжних рядках («коридори»). У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії — у чотирьох.
 • Рекомендується використовувати лапки типу «ялинки» («і»);
 • Всі абзацні відступи повинні бути однакові, незалежно від кегля для окремих частин тексту;
 • Після нумерації в списках у різних абзацах пробіли мають бути однаковими, для того щоб перші букви цих абзаців були на одній вертикалі;
 • Кінцевий рядок абзацу по довжині повинен перекривати абзацний відступ;
 • Кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротше повних, але не менше чим на 11/2 кегельних, або бути повним.
 • При наборі з абзацними відступами кінцевий рядок абзацу повинен бути більшим за нього не менше чим у 1,5 рази і коротшим повного рядка не менше чим на 11/2 кегельних або бути повним.
 • При наборі без абзацних відступів кінцевий рядок абзацу повинен бути не менше 2 кегельних шрифту і коротшим повного рядка не менше чим на 1/2 кв.
 • Відстань між буквами повинна бути однакова по всьому тексту;
 • Заголовки, що складаються з двох або декількох рядків, повинні бути розбиті на рядки за змістом.
 • При поділі заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка сполучників, прийменників і прислівників.
 • При наборі заголовків окремими рядками між словами повинен бути пропуск в одну напівкегельну.
 • Якщо заголовки набирають широкими шрифтами або прописними буквами, пропуски між словами повинні бути збільшені на 2 п. Якщо рядок заголовка менше формату набору на 1–2 кегельні, він повинен наближатися до повного формату збільшенням пропусків між словами.
 • Між рядками заголовків, набраних прописними буквами, інтервал повинен бути збільшений на 2 п.
 • Порядковий номер усіх видів заголовків, що набирається в одному рядку з текстом, повинен бути відбитий напівкегельною, незалежно від того, чи є після номера крапка.
 • Наприкінці заголовків, виключених окремими рядками, крапок не повинно бути.
 • У заголовка, набраного прописними буквами, пробіли між словами повинні бути більше, ніж звичайні;
 • Довжина рядка заголовку, який вирівняно по центру, повинна бути не більше ширини смуги набору, зменшеної на два абзацні відступи;
 • Заголовок розбивається на рядки за змістом;
 • Відбиття зверху повинне бути більше, ніж знизу;
 • Над заголовком повинно бути не менше 4 рядків основного тексту. Допускається 3 рядки, але останній рядок повинен бути меншим 2/3 від ширини смуги набору;

Правила набору тексту за допомогою довільного текстового процесора для форматів А4 та А5

Правила набору тексту А4

Правила набору тексту А5

Правила набору тексту у вигляді презентації

Презентація

Правила набору тексту у вигляді брошури (буклету чи флайера)

Брошура

Візитівка "крутого" видавця

Візитівка

Плакат на тему "Поставте мені п'ятірку"

Плакат