Ніщеменко Лабораторна робота №3

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Формат bmp

BMP (Bitmap) — формат файлу зображень растрової графіки, в якому зображення зберігається у вигляді двовимірного масиву пікселів. BMP-формат використовується в операційних системах Windows та OS/2. На кожен піксель в різних файлах може приходити різна кількість біт. Формат файлу BMP здатний зберігати цифрові зображення довільної ширини, висоти та роздільної здатності, як монохромні так і кольорові, різної глибини кольору.

BMP-файл складається з чотирьох частин:

  • Заголовок файлу (BITMAPFILEHEADER) містить інформацію про тип і розмір файлу, а також про розташування в ньому даних. Після заголовка файлу слід структура, що задає інформацію про розмір, колір і стисненні зображення.
  • Заголовок зображення (BITMAPINFOHEADER) визначає, який тип стиснення використовується в файлі. Якщо значення поля одно BI_RGB, то малюнок не стискається. Якщо ж значення поля BI_RLE4 або BI_RLE8, то відбувається стиснення, відповідно, з 4-біт / піксель або 8 біт/піксель.
  • Карта кольорів. Значення поля biCirUsed визначає, чи будуть використовуватися растрових малюнком індексовані кольори. Якщо малюнок складається з 1, 4, 8-бітових пікселів, то повинна використовуватися карта кольорів. Якщо значення поля biCirUsed дорівнює нулю, то застосовується або повна карта, або 24-бітовий колір.
  • Рістрові дані. За картою кольорів слідують растрові дані. Вони зберігаються у вигляді 1, 4, або 8-бітових індексів карти кольорів або у вигляді буквених 24-бітових даних системи RGB. Пікселі в растрі записуються, починаючи з нижнього лівого кута зображення, і читаються зліва направо і знизу вгору.


У форматі BMP на кожний піксель може відвотитись різна кількість біт. Microsoft пропонує бітності 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48 і 64. В бітності 8 і нижче він вказується індексом з таблиці кольорів (палітри), а при великих: безпосереднім значенням. Колір же в будь-якому випадку можна задати тільки в колірній моделі RGB. Часткова прозорість реалізована альфа-каналом різних бітностей, але при цьому прозорість без градацій можна побічно отримати RLE-кодуванням.
Cтисненню піддаються тільки версії формату з 4- і 8-бітовим кольором.

Формат jpg (jpeg)

JPEG (Joint Photographic Experts Group) — растровий формат збереження графічної інформації, що використовує стиснення з втратами якості зображення. Є одним з найпоширеніших графічних форматів. Формат підтримує дуже високу степінь стиснення. Допустимий рівень стиснення залежить від характеру зображення та перебуває, як правило, в межах 1:10. Алгоритм стиснення даних, що використовується у форматі, базується на алгоритмі дискретного косинусного перетворення. Підтримка регулювання прозорості відсутня.

Формат файлу має підтримку 24-бітного кольору та був створений для цифрових фотографій. JPG формат файлу є стандартним за замовчуванням для цифрових виробників камер і професійних фотографів. Через характеристики стиснення, інтегрованих в зміст зображення цих файлів, файли в такому форматі є дуже зручними для швидкого обміну через мережу Інтернет або електронною поштою.

Формат gif

GIF (Graphics Interchange Format) — 8-бітний растровий графічний формат, що використовує до 256 кольорів із 24-бітного діапазону RGB. Формат було розроблено компанією CompuServe у 1987 році, і з того часу набув широкої популярності у всесвітній павутині завдяки своїй відносній простоті та мобільності. Одними з головних особливостей формату є підтримка анімації та прозорості. Для стискання файлів використовує LZW-компресію.

Зображення у форматі GIF зберігається порядково. Один з кольорів у палітрі може бути оголошений «прозорим». «Напівпрозорість» пікселів (технологія альфа-каналу) не підтримується.

Формат GIF підтримує анімаційні зображення, вони являють собою послідовність з кількох статичних кадрів, а також інформацію про те, скільки часу кожен кадр повинен бути показаний на екрані. Анімацію можна зробити циклічною.

Недокументованою, але підтримуваною можливістю анімованого GIF, є можливість використання більше ніж 256 кольорів. Це досягається завдяки тому, що кожен кадр може містити свою палітру, відмінну від палітри інших кадрів.

Формат png

PNG (Portable Network Graphics) — растровий формат збереження графічної інформації, що використовує стиснення без втрат. PNG був створений для заміни формату GIF графічним форматом, який не потребує ліцензії для використання.

Формат PNG зберігає інформацію у стиснутому вигляді, але стиснення проводиться без втрат якості, на відміну від формату JPEG. Формат PNG спроектований на заміну застарілого і простішого формату GIF, а також подекуди, для заміни складнішого формату TIFF.

Формат PNG характеризується сильнішим рівнем стиснення для файлів з більшою кількістю кольорів ніж GIF, але різниця становить близько 5-25%, чого недостатньо для абсолютної переваги формату, тому що маленькі картинки GIF стискає принаймні не гірше. На відміну від GIF анімація не підтримується.

Векторний формат SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) - мова розмітки масштабованої векторної графіки, створений Консорціумом Всесвітньої павутини (W3C) і входить в підмножину розширюваної мови розмітки XML, призначений для опису двовимірної векторної і змішаної векторно/растрової графіки в форматі XML. Підтримує як нерухому, так і анімовану інтерактивну графіку - або, в інших термінах, декларативну і скриптовими. Не підтримує опис тривимірних об'єктів (не плутати з імітацією тривимірності шляхом світлотіні). В основу SVG лягли мови розмітки VML і PGML. Формат підтримується багатьма веб-браузерами і може бути використаний при оформленні веб-сторінок.

Порівняльна таблиця

Вхідний варіант фото
BMP JPG GIF PNG SVG
Приклади bmp jpg gif png svg
Розмір 46 МБ 3 МБ 5 МБ 16 МБ 17 МБ
Стиснення (втрата якості) відсутня з втратами відсутня відсутня відсутня
Кольори Змінна величина 16 мільйонів 256 16 мільйонів + прозорість 16 мільйонів + прозорість
Використання Растрові зображення Статичні зображення, фото,
зображення з складними
кольорами та динамікою
Проста анімація, маленькі іконки,
графіка с низькою варіацією пікселей
Веб-графіка з прозорістю,складні фото з багатьмакольорами та графікою,
зображення, які потрібно повторно редагувати та експортувати
Логотипи та графіка в веб-дизайні