Навчальний проект Бабашової Саміри

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 15:36, 27 березня 2011; Samira-babashova (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Автор навчального проекту:

Саміра Бабашова

Творча назва

КАЗКАLAND

Основні питання:

Ключове питання: Як мова відображає культуру?

Тематичні питання:

1. Чому важливий переклад приказок та прислів’їв ?

2. Як приказки та прислів’я можуть відобразити концепт «сім’я » в обох лінгвокультурах?


Змістові питання:

1) Які розбіжності є в приказказ та прислів'ях?

2) Які з наведених прикладів є збіжними та робіжними в обох лінгвокультурах?

3) Які можна зробити висновки щодо дослідженої теми?

Стислий опис:

Приказки та прислів'я на сьогодні скаладають мовні набутки пращурів, які знайшли своє місце в українській та англійській мовах. Аналіз приказок та прислів'їв допоможе виявити спільні риси обох лінгвокультур.

Кінцевий продукт

 • Нове знання про культуру і концепт "родина" в прислів’ях та приказках.
 • Презентація та доповідь, які демонструють розуміння учнями або студентами вивченого матеріалу.

Навчальні предмет(и):

Переклад, Стилістика аглійської мови

Навчальна тема проекту

Матеріали можуть бути запропоновані для особистого опрацювання у курсових та дипломних роботах. Результати проектів можуть бути використані на практичних заняттях английської та української мов.

Класи:

Студенти 2,3 курсу

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Робота над проектом сприяє формуванню вмінь та навичок пошукової роботи, вміння працювати з декількома різного плану джерелами та має такі цілі:

- розширення словникового запасу студентів з англійської мови;

- удосконалення навичок усного і писемного мовлення з англійської мови;

- активізація пізнавальної діяльності з навчальних предметів;

- залучення студентів до самостійного пошуку інформації та формування навичок самостійної роботи над колективними презентаціями;

- формування інтелектуальної, активної, розвиненої та творчої особистості;

- розвиток комунікативних умінь та навичок (самоаналізу та критичного мислення) студентів.

Діяльність учнів:

Детальний опис етапів реалізації проекту, які будуть виконувати Участники.

Етап 1. Презентація проекту вчителем. Студенти проводять опитування "приказки та прислв'я в складі концепту родина". На основі опитування зробити рейтинг навживаніших приказок та прислв'їв.

Етап 2. Розбиваються на групи (2-3) та знаходять у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет відомості про обране місто. Зібрану інформацію вони спільно вивчають та опрацьовують.

Етап 3. Створюють презентацію використовуючи онлайн словники приказок та прислв'їв та веб ресурси .

Етап 4. Створюють назву проекту(слоган).

Етап 5. Створюють на англійській мові презентацію з приказками та прислв'ями .

Етап 6. Презентація проектів у вигляді слайдів.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 тиждень

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Максимальна кількість балів за кожне завдання - 5, що відповідає оцінці «відмінно».

Учитель чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу студентів за такими критеріями:

Завершеність:

 • Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми?
 • Чи не включені зайві матеріали?

Зрозумілість:

 • Чи розміщені матеріали логічно?
 • Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?
 • Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?

Інформативність:

 • Чи є інформація достовірною та перевіреною?
 • Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?
 • Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?

Доказовість:

 • Чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?
 • Чи завжди вони довіряли джерелам інформації? Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?
 • Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?

Наочність:

 • Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?
 • Чи інформативні вони?
 • Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?
 • Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?
 • Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?
 • Естетика оформлення результату.

Законність:

 • Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?

Активність кожного учасника відповідно до його можливостей: ...

Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги: ...

Вміння презентувати проект: ...

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого студенти матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного у загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, студенти можуть відповісти на такі запитання:

 • Чого і як вони навчилися?
 • Що можна було б зробити інакше?
 • Яких умінь і навичок вони набули?
 • Які переваги надає групова співпраця?
 • Які були недоліки роботи в групах?
 • Що вдалося найкраще?

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Розміщуються посилання на учнівську презентацію, публікацію або інші матеріали:

Дидактичні матеріали:

 • тестові завдання (веб-ресурс для он-лайн тестування Майстер-Тест)

http://master-test.net/ru/teacher/quiz/editor/id/6544#quiz_item_2

 • опитування (веб-ресурс для проведення он-лайн опитування Про-Опрос)

Опитування до проекту КАЗКАLAND

 • елетронний журнал успішності (Google Документи)

Елетронний журнал успішності до проекту КАЗКАLAND

Методичні матеріали:

 • на блог проекту (веб-ресурс для ведення щоденника Blogger);

[1]

 • презентація або публікацію вчителя (Slideshare або Scribd);

Презентація викладача до проекту КАЗКАLAND

 • фотоальбом (веб-ресурс для збереження цифрових фотографій Picasa);

http://picasaweb.google.com/Arimas1988/PROJECT#

 • добірка відеоматеріалів (веб-ресурс для збереження відеозаписів YouTube).

http://www.youtube.com/watch?v=BPjRuT8YC14

Вхідні знання та навички:

 • розширення словникового запасу з англійської мовив рамках розглянутих приказок та прислів'їв;
 • удосконалення навичок усного і писемного перекладу з англійської мови;
 • активізація пізнавальної діяльності з навчальних предметів;
 • розвиток комунікативних умінь та навичок.

Ресурси

 • Друковані матеріали:
 1. Павлова, А.А. Жанр, гипертекст, интертекст, концептосфера (На материале внутрисемейных родословных) А.А. Павлова. Белгород: Изд.-во БелГУ, 2004 [а]. 162 с.
 2. Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів’я та приказки. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 416с.
 3. Терпак М.А. Английский лингвокультурный концепт "семья" и способы отражения его коннотативного содержания в языке : на материале семантического поля "Родственные отношения" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 Самара, 2006 21 с.
 • Интернет ресурси:
 1. http://pdrs.dp.ua/type/type25.html
 2. http://www.sunhome.ru/foto/ brak_na_nebesah.html
 3. http://www.youtube.com/watch?v=BPjRuT8YC14