Відмінності між версіями «Навчальний курс "Розробка та організація туристських маршрутів і турів"»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
(Зміст курсу)
Рядок 37: Рядок 37:
  
 
[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1112 Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]
 
[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1112 Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]
 
----
 
 
=Зміст курсу=
 
==Змістовий модуль 1. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
 
==Змістовий модуль 2. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
 
==Змістовий модуль 3. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
  
 
----
 
----

Версія за 15:20, 27 березня 2020


Назва курсу

Розробка та організація туристських маршрутів і турів


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета вивчення дисципліни полягає в опануванні практичними навичками планування та організації турів та туристських маршрутів.

Основними завданнями є формування у студентів знань про міжнародні туристські організації; види туристських підприємств; договірні відносини в туризмі; законодавчу базу в сфері туризму; вимоги щодо забезпечення безпеки туристів і екскурсантів; класифікацію туризму та туристської діяльності; поняття туристського продукту та туристської послуги; стандарти процесу обслуговування; процес виробництва, реалізації і споживання туристських послуг.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Зарубіна Антоніна Володимирівна


Учасники

Група ГІ16Б


Почати навчання

Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---