Навчальний курс "Обробка зображень та мультимедіа"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

Обробка зображень та мультимедіа


Галузь знань, напрям підготовки 12 Інформаційні технології, освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета – дати студентам уявлення про сучасні вимоги до мультимедійних технологій, тенденції їх еволюції. Забезпечити студентів знаннями, які необхідні для розуміння і визначення завдань, послідовність їх вирішення, які пов’язані з мультимедійними технологіями

Завдання – розглянути сучасний стан розвитку мультимедійних технологій, тенденції розвитку, новітні дослідження. Вивчити етапи історії розвитку мультимедіа, вивчити складові мультимедіа. Студент повинен засвоїти поняття “звук”, “процесор”, “відео”, “тест”, “інтерактив”, "зображення" та інші. Навести приклади використання, ознайомити з відповідним програмним забезпеченням. Дати уявлення про роботу систем мультимедіа

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан розвитку мультимедійних технологій;
 • поняття про мультимедіа та їх роль у сучасному світі;
 • поняття про технології Вікі-Вікі;
 • призначення, склад та основні функції мультимедійних проектів;
 • технології використання тексту;
 • технології використання графіки;
 • технології використання звука;
 • технології використання відео;
 • систему законодавчо-правових актів у галузі мультимедіа.

вміти:

 • орієнтуватися у складових сучасних мультимедіа;
 • розміщувати інформацію у різних форматах на Вікі-сайтах;
 • налаштовувати власне оточення на Вікі-сайтах;
 • спілкуватися з іншими користувачами Вікі-сайта;
 • використовувати інструменти оформлення тексту в документі та презентації;
 • використовувати засоби роботи з графічними файлами;
 • використовувати засоби роботи з звуковими файлами різних форматів;
 • використовувати засоби роботи з відео файлами;
 • планувати підготовку та реалізацію мультимедійних проектів;
 • розміщувати мультимедійні матеріали проекту в мережі інтернет;
 • користуватися сучасними веб-сервісами для розміщення мультимедіа;
 • визначати типи файлів, що захищені авторським правом;
 • добирати мультимедійні продукти з правової точки зору.


Глосарій до курсу "Обробка зображень та мультимедіа"

Робоча програма курсу

Автори курсу

Болілий Василь Олександрович

Гонтова Сніжана Петрівна


Учасники

Сторінка координування курсу "Обробка зображень та мультимедіа"


Структура

Змістовий модуль 1

Загальні уявлення про мультимедіа Тема 1. Вступ до курсу. Поняття мультимедіа. Означення мультимедіа. Складові мультимедіа. Стандарти. Гілки мультимедіа. Використання мультимедіа. Використання мультимедіа. Європейська мультимедіа асоціація.

Тема 2. Портал Вікі-КДПУ. Технології Вікі-Вікі. Сторінка курсу. Сторінка користувача. Розміщення матеріалів. Історія сторінок. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача, створення нових статей, редагування та форматування тексту статей, налаштування власного аккаунту, обговорення статей. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі.

Змістовий модуль 2

Складові мультимедіа

Тема 1. Текст в мультимедіа. Текст. Правила набору. Макет сторінки. Шрифти. Текстові документи. Відображення тексту. Презентація. Макет сторінки.

Тема 2. Графіка в мультимедіа. Графіка. Види графіки. Типи графічних фалів. Конвертація файлів. Порівняння графічного файлу в різних форматах. Обробка зображень.

Тема 3. Звук в мультимедіа. Звук. Параметри звукових файлів. Типи звукових файлів. Конвертація файлів. Порівняння звукового файлу в різних форматах.

Тема 4. Відео в мультимедіа. Відео. Типи відео-файлів. Конвертація файлів. Порівняння відео-файлів в різних форматах.

Змістовий модуль 3

Мультимедійний проект

Тема 1. Мультимедійний проект. Підготовка мультимедійного проекту. Розміщення проекту в мережі. Сучасні веб-сервіси для розміщення мультимедіа. Служба Вікі-Вікі. Служби Google: Документи, Диск, YouTube, Picasa, Panoramio, Blogger тощо.

Тема 2. Проблеми авторського права. Файли пропріоритарних форматів. Типи файлів, що не зберігають авторське право. Закон про авторське та суміжні права. Система законодавчо-правових актів у галузі мультімедіа. Специфіка створення і поширення мультімедійних продуктів з правової точки зору. Відкритість інформації та авторське право в Інтернеті. Правові норми в інформаційній діяльності. Піратство. Транскордонна юрисдикція. Способи захисту творів в інтернеті («водяні знаки» та ін.).


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про мультимедіа

Тема 1. Вступ до курсу. Поняття мультимедіа. Означення мультимедіа. Складові мультимедіа. Стандарти. Гілки мультимедіа. Використання мультимедіа. Використання мультимедіа. Європейська мультимедіа асоціація.

Social-media-audience-1024x853-600x340.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція_1

Самостійна робота

Тема 1.1

Тема 2. Портал Вікі-КДПУ. Технології Вікі-Вікі. Сторінка курсу. Сторінка користувача. Розміщення матеріалів. Історія сторінок. Створення облікового запису, створення й оформлення власної сторінки користувача, створення нових статей, редагування та форматування тексту статей, налаштування власного аккаунту, обговорення статей. Організація соціальних мереж на базі Вікі-Вікі.

WikiKSPU.png

Теоретичний матеріал

Лекція 2_1

Лекція 2_2

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №1

Самостійна робота

Тема 1.2

Змістовий модуль 2. Складові мультимедіа

Тема 1. Текст в мультимедіа. Текст. Правила набору. Макет сторінки. Шрифти. Текстові документи. Відображення тексту. Презентація. Макет сторінки.

Simple-word-cloud.png

Теоретичний матеріал

Лекція_3

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №2

Самостійна робота

Тема 2. Графіка в мультимедіа. Графіка. Види графіки. Типи графічних фалів. Конвертація файлів. Порівняння графічного файлу в різних форматах. Обробка зображень.

Grafica 1111111111112222.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція_4

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №3

Лабораторна робота №4

Самостійна робота

Тема 2

Тема 3. Звук в мультимедіа. Звук. Параметри звукових файлів. Типи звукових файлів. Конвертація файлів. Порівняння звукового файлу в різних форматах.

Volumen 1111111111.jpg

Теоретичний матеріал

Лекція_5

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №5

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 4. Відео в мультимедіа. Відео. Типи відео-файлів. Конвертація файлів. Порівняння відео-файлів в різних форматах.

Video 11111111111.jpeg

Теоретичний матеріал

Лекція_6

Лабораторні роботи

Лабораторна робота №6

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Мультимедійний проект

Тема 1. Мультимедійний проект. Підготовка мультимедійного проекту. Розміщення проекту в мережі. Сучасні веб-сервіси для розміщення мультимедіа. Служба Вікі-Вікі. Служби Google: Документи, Диск, YouTube, Picasa, Panoramio, Blogger тощо.

TheMediaProject 0.jpg


Лабораторні роботи

Лабораторна робота №7

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Тема 2. Проблеми авторського права. Файли пропріоритарних форматів. Типи файлів, що не зберігають авторське право. Закон про авторське та суміжні права. Система законодавчо-правових актів у галузі мультимедіа. Специфіка створення і поширення мультимедійних продуктів з правової точки зору. Відкритість інформації та авторське право в Інтернеті. Правові норми в інформаційній діяльності. Піратство. Транскордонна юрисдикція. Способи захисту творів в інтернеті («водяні знаки» та ін.).

200px-Copyright.svg.png

Теоретичний матеріал

Лекція_7

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Андерсен Бент Б. Мультимедиа в образовании / Бент Б. Андерсен, Катя ван ден Бринк – М.: Дрофа, 2007.
 2. Баштовий, Володимир Іванович. Спецкурс "Сучасні технології навчання і технічні засоби їх реалізації" : навч. посіб. для студ. пед. вищих закл. освіти / В. І. Баштовий, С. П. Величко, О. М. Царенко ; рец.: І. Г. Тригуб, А. І. Павленко, Г. В. Терещук. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. - 116 c.
 3. Борзенко А.Е., Фёдоров А.Г. Мультимедиа для всех. – 2-е изд. – М.: "КомпьютерПресс", 1996. – 252с.
 4. Воган Т. Самое полное руководство по созданию мультимедийных проектов. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2006.
 5. Катунин Г. П. Основы мультимедиа. Звук и видео / Г. П. Катунин : монография. – Новосибирск, СибГУТИ, 2006.
 6. Мащенко, І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике поле, 2006 Т. 1 : Всесвітній відеаудіолітопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментамі, персоналії. - 384 с.
 7. Мащенко, І. Г. Енциклопедія електронних мас-медія. : у 2 т. / І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике поле, 2006 Т. 2 : Термінологічний словник основних понять і виразів : телебачення. радіомовлення, кіно, відео, аудіо. - 512 с.
 8. Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. для студ. ВНЗ / В. Ф. Іванов [та ін.] ; ред. В. В. Різун. - К. : Центр вільної преси, 2012. - 352 c.
 9. Основы режиссуры мультимедиа-программ. Учебное пособие: – Москва: СПбГУП, 2005 г.
 10. Тейлор Джим, Джонсон Марк Р., Кроуфорд Чарльз Г. Самая полная энциклопедия DVD. – Москва: НТ Пресс, 2008.
 11. Чепмен Найджел. Цифровые технологии мультимедиа. – М. : Диалектика, 2005.
 12. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов / МГУКИ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.

Допоміжна

 1. Глушаков С. В., Цуранов М. В. Лучшие программы для ПК. – Москва: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2008.
 2. Каптерев А. И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.: ИПО Профиздат, 2002.
 3. Кореневская О. В. Windows Media Player 11. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2007.
 4. Тейлор Джим, Джонсон Марк Р., Кроуфорд Чарльз Г. DVD без секретов. – Санкт-Петербург: НТ Пресс, 2008
 5. Феномен мультимедиа. Технологии эпохи электронной культуры: Монография. – М.:МГУКИ, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Вікі-портал КДПУ http://wiki.kspu.kr.ua
 2. Портал «Информационные технологии» http://technologies.su/multimedia-tehnologii
 3. «Мультимедиа для всех» статьи И.Р.Куцнецова http://inftech.webservis.ru/it/multimed.ia
 4. «Мультимедиа-Сервис» Лекционный курс. Государственный Университет Молдовы http://www.iatp.md/virtualka
 5. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» http://informika.ru
 6. «Мультимедийные технологии» лекционный курс. Якушин А.В http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakush in/html_doc/doc08/doc08index.htm
 7. «Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров» Статья «Мультимедия» http://cdo.bseu.by/dl/hardware
 8. Проект «esate.ru» http://esate.ru/page/multi-media-technology
 9. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/25381
 10. Горюнова О. Медиа: История экспансий. http://www.dxlab.org/ru/lectures/


---