Відмінності між версіями «Навчальний курс "Ландшафтознавство"»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Навчальний курс}})
 
Рядок 2: Рядок 2:
  
 
=Назва курсу=
 
=Назва курсу=
......
+
 
 +
Ландшафтознавство
 +
 
 
----  
 
----  
Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:
+
Галузь знань 01 Освіта
  
==Мета та завдання навчального курсу==
+
Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)
Мета ..............
+
  
Завдання .....................
+
Освітній рівень Бакалавр
  
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен
+
==Мета та завдання навчального курсу==
  
знати: ....................
+
'''Мета:'''  Формування  розуміння  студентами  того,  що  всі  геокомпоненти навколишнього  природного  середовища  в  географічній  оболонці  взаємопов’язані  між собою,  відповідно,  вони  утворюють  ієрархічно  різнорівневі  геокомплекси  (геосистеми), які мають певні властивості, відзначаються певним характером функціонування, динаміки та  розвитку  і  внаслідок  їх  надзвичайного  різноманіття  підлягають  упорядкуванню, ідентифікації та картографуванню й оцінці.
  
вміти: ...................
+
'''Завдання:'''
 +
* навчальні: надати знання щодо місця ландшафтознавства в загальній системі знань і  зокрема  в  системах наук про Землю й  географічну оболонку, морфологічної  структури ландшафтів,  властивостей  та  просторово-часової  структури  ландшафтних  комплексів, особливостей  функціонування,  динаміки  та  розвитку  ландшафтних  комплексів, систематики  та  класифікації  ландшафтних  комплексів,  типів  ландшафтів  Землі, особливостей ландшафтного картографування та оцінки ландшафтних комплексів;
 +
* методичні: застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії  різних  геокомплексів,  екскурсійні  спостереження,  показати  методику виділення  та  ідентифікації  ландшафтних  комплексів  локального  рівня;  застосовуючи різноманітні  картографічні  матеріали,  космічні  знімки  та  фотографії  генетично  різних геокомплексів, навчити ідентифікувати зональні та інтразональні ландшафти рівнинних та гірських регіонів; формувати уміння працювати з науковою літературою;
 +
* практичні:  сформувати  вміння  створення  елементарних  карт  ландшафтних комплексів та побудови різномасштабних ландшафтних профілів.  
  
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/u1mhu6zActytYLs Робоча програма курсу]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BNfGUJV3dB8hOVO Робоча програма курсу]
  
 
==Автор (укладач) курсу==
 
==Автор (укладач) курсу==
Посилання на сторінки авторів (укладачів)
+
 
 +
Кривульченко Анатолій Іванович
  
 
----
 
----

Версія за 11:53, 28 березня 2020


Назва курсу

Ландшафтознавство


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Формування розуміння студентами того, що всі геокомпоненти навколишнього природного середовища в географічній оболонці взаємопов’язані між собою, відповідно, вони утворюють ієрархічно різнорівневі геокомплекси (геосистеми), які мають певні властивості, відзначаються певним характером функціонування, динаміки та розвитку і внаслідок їх надзвичайного різноманіття підлягають упорядкуванню, ідентифікації та картографуванню й оцінці.

Завдання:

  • навчальні: надати знання щодо місця ландшафтознавства в загальній системі знань і зокрема в системах наук про Землю й географічну оболонку, морфологічної структури ландшафтів, властивостей та просторово-часової структури ландшафтних комплексів, особливостей функціонування, динаміки та розвитку ландшафтних комплексів, систематики та класифікації ландшафтних комплексів, типів ландшафтів Землі, особливостей ландшафтного картографування та оцінки ландшафтних комплексів;
  • методичні: застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії різних геокомплексів, екскурсійні спостереження, показати методику виділення та ідентифікації ландшафтних комплексів локального рівня; застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії генетично різних геокомплексів, навчити ідентифікувати зональні та інтразональні ландшафти рівнинних та гірських регіонів; формувати уміння працювати з науковою літературою;
  • практичні: сформувати вміння створення елементарних карт ландшафтних комплексів та побудови різномасштабних ландшафтних профілів.


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Кривульченко Анатолій Іванович


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Варіант Структура

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1.

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2.

Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3.

Змістовий модуль 4

Навчальні теми змістового модуля 4.

Варіант Календар

Тиждень 1

Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.

Тиждень 2

Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.

Тиждень 3

Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.

Тиждень 4

Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.


Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 2. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Змістовий модуль 3. Назва ...

Тема 1. Назва теми

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Лекція №2

Лекція №3

Практичні завдання

Практична №1

Практична №2

Самостійна робота

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---