Відмінності між версіями «Навчальний курс "Ландшафтознавство"»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показані 6 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 22: Рядок 22:
  
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BNfGUJV3dB8hOVO Робоча програма курсу]
+
[https://www.cuspu.edu.ua/images/pgf/geogr/Navch-metod_zabezpech/bakalavr/Робочі_програми/РП_Ланд-во_2020-21.pdf Робоча програма курсу]
 +
 
 +
[https://www.cuspu.edu.ua/images/pgf/geogr/Navch-metod_zabezpech/bakalavr/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8/2020-2021/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88-%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81_20-21.pdf Силабус]
  
 
==Автор (укладач) курсу==
 
==Автор (укладач) курсу==
Рядок 31: Рядок 33:
  
 
=Учасники=
 
=Учасники=
[[Сторінка координування курсу "Назва курсу"]] викладач
 
  
 +
Група ГК19Б
 +
Група ГМ19Б
  
 
----
 
----
  
=Графік навчання=
+
=Почати навчання=
  
==Варіант Структура ==
+
[[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1104#section-0 Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]]
 
+
===Змістовий модуль 1===
+
Навчальні теми змістового модуля 1.
+
 
+
===Змістовий модуль 2===
+
Навчальні теми змістового модуля 2.
+
 
+
===Змістовий модуль 3===
+
Навчальні теми змістового модуля 3.
+
 
+
===Змістовий модуль 4===
+
Навчальні теми змістового модуля 4.
+
 
+
==Варіант Календар==
+
 
+
===Тиждень 1===
+
Навчальні теми для вивчення на 1-му тижні.
+
 
+
===Тиждень 2===
+
Навчальні теми для вивчення на 2-му тижні.
+
 
+
===Тиждень 3===
+
Навчальні теми для вивчення на 3-му тижні.
+
 
+
===Тиждень 4===
+
Навчальні теми для вивчення на 4-му тижні.
+
 
+
----
+
 
+
=Зміст курсу=
+
==Змістовий модуль 1. Назва ...==
+
===Тема 1. Назва теми===
+
====Теоретичний матеріал====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
+
 
+
====Практичні завдання====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
+
 
+
====Самостійна робота====
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
+
 
+
==Змістовий модуль 2. Назва ...==
+
===Тема 1. Назва теми===
+
====Теоретичний матеріал====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
+
 
+
====Практичні завдання====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
+
 
+
====Самостійна робота====
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
+
 
+
==Змістовий модуль 3. Назва ...==
+
===Тема 1. Назва теми===
+
====Теоретичний матеріал====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
+
 
+
====Практичні завдання====
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
+
 
+
====Самостійна робота====
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
+
 
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
+
  
 
----
 
----
Рядок 134: Рядок 48:
 
==Рекомендована література==
 
==Рекомендована література==
 
===Базова===
 
===Базова===
#
 
#
 
#
 
  
 +
# Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: Мысль, 1989. – 504 с.
 +
# Ландшафти  (шкільна  учбова  карта).  М-б  1:1  000  000  /  О.М.  Маринич,  В.М.
 +
# Пащенко,  О.М.  Петренко,  С.В.  Міхелі.  –  К:  НПИР,  1997  (Кафедра  географії  та геоекології КДПУ) Національний атлас України. - К.: Картографія, 2007. – 435 с.
 +
# Міллер  Г.П.,  Петлін  В.М., Мельник  А.В.  Ландшафтознавство:  теорія  і  практика: Навч.  посібн.  – Львів: ЛНУ  ім.  І. Франка,  2002.  –  172  с.  (Власна  б-ка  проф.  А.І.Кривульченка)
 +
# Міхелі  С.В.  Основи  ландшафтознавства.  –  К.:  Абетка-НОВА,  2002.  –  184  с. (Бібліотека ПГФ КДПУ).
  
 
===Допоміжна===
 
===Допоміжна===
#
+
 
#
+
# Гродзинський  М.Д.  Пізнання  ландшафту:  місце  і  простір  :  в  2  т.  /  М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 1. – 431 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
#
+
# Гродзинський  М.Д.  Пізнання  ландшафту:  місце  і  простір:  в  2  т.  /  М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 2. – 503 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
 +
# Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с. 
 +
# Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. – М.: Мысль, 1970. – 283 с.
 +
# Кривульченко  А.І.  Сухі  степи  Причорномор’я  та  Приазов’я:  ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя / А.І. Кривульченко. – К.: Гідромакс, 2005. – 345 с.
 +
# Лиманно-устьевые  комплексы  Причерноморья:  географические  основы хозяйственного освоения / Под ред. Г.И. Швебса. – Л. : Наука, 1988. – 303 с.
 +
# Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние // Вопросы географии. – М.: Мысль. – 1977, № 106. С. 11-27. 
 +
# Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. – М.: Моск. гос. ун-т, 1979. – 160 с. 
 +
# Пащенко  В.М.  Теоретические  проблемы  ландшафтоведения.  –  К.:  Наук.  думка, 1993. – 283 с. 
 +
# Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.: Ін-т геогр. НАН України, 1999. – 284 с. 
 +
# Ретеюм  А.Ю.,  Мухина  Л.И.  Природа,  природные  комплексы  и  геосистемы  // Природа, техника, геотехнические системы. – М.: Наука, 1978. – С. 47-69. 
 +
# Физико-географическое  районирование  Украинской  ССР  /  Под  ред.  В.П.Попова, А.М.Маринича, А.И.Ланько/. – К.: Киев. гос. ун-т, 1968. – 683 с. 
 +
# Blij  H.D.,  Muller  P.O.  Geography:  realms,  regions,  and  concepts.  –  New  York  – Toronto: The Pennsylvania State University, 1995 - 1998. – 539 pp. + Appendix, References and  Further  Readings  (R  1-16),  Glossary  (1-13),  List  of  Maps  and  Figures  (1-4), Geographical Index (Gazetteer) (I 1-14)
  
 
==Інформаційні ресурси==
 
==Інформаційні ресурси==
  
#
+
# Електронний  варіант  лекцій  професора  А.І.  Кривульченка  з  курсу «Ландшафтознавство»,  який  представлений  в  комп’ютерному  класі  природничо-географічного факультету ЦДПУ  імені Володимира Винниченка  (варіант від 7.09.2018 р.). 
#
+
# Електронний  варіант  силабусу,  який  представлений  в  комп’ютерному  класі природничо-географічного  факультету  ЦДПУ  імені  Володимира  Винниченка  (варіант від 17.02.2020 р.). 
 +
# Воловик  В.М.  Ландшафтознавство.  Курс  лекцій.  Навч.  посібник.  –  Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018. – 254 с. (http://library.vspu.net...). 
 +
# Гродзинський  М.Д.,  Савицька  О.В.  Ландшафтознавство  ...  Підручник. —  Львів: Видавничий  центр  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  2003.  —  444  с. (https://www.twirpx.com/file/1560338/). 
 +
# Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія  і практика: Навчальний посібник  / В.М.Гуцуляк. - Чернівці: Книги - XXI, 2008.- 168 с.
  
 
---
 
---
 
[[Категорія:Навчальні курси]]
 
[[Категорія:Навчальні курси]]

Поточна версія на 00:45, 11 лютого 2021


Назва курсу

Ландшафтознавство


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Формування розуміння студентами того, що всі геокомпоненти навколишнього природного середовища в географічній оболонці взаємопов’язані між собою, відповідно, вони утворюють ієрархічно різнорівневі геокомплекси (геосистеми), які мають певні властивості, відзначаються певним характером функціонування, динаміки та розвитку і внаслідок їх надзвичайного різноманіття підлягають упорядкуванню, ідентифікації та картографуванню й оцінці.

Завдання:

 • навчальні: надати знання щодо місця ландшафтознавства в загальній системі знань і зокрема в системах наук про Землю й географічну оболонку, морфологічної структури ландшафтів, властивостей та просторово-часової структури ландшафтних комплексів, особливостей функціонування, динаміки та розвитку ландшафтних комплексів, систематики та класифікації ландшафтних комплексів, типів ландшафтів Землі, особливостей ландшафтного картографування та оцінки ландшафтних комплексів;
 • методичні: застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії різних геокомплексів, екскурсійні спостереження, показати методику виділення та ідентифікації ландшафтних комплексів локального рівня; застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії генетично різних геокомплексів, навчити ідентифікувати зональні та інтразональні ландшафти рівнинних та гірських регіонів; формувати уміння працювати з науковою літературою;
 • практичні: сформувати вміння створення елементарних карт ландшафтних комплексів та побудови різномасштабних ландшафтних профілів.


Робоча програма курсу

Силабус

Автор (укладач) курсу

Кривульченко Анатолій Іванович


Учасники

Група ГК19Б Група ГМ19Б


Почати навчання

[Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]


Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. – М.: Мысль, 1989. – 504 с.
 2. Ландшафти (шкільна учбова карта). М-б 1:1 000 000 / О.М. Маринич, В.М.
 3. Пащенко, О.М. Петренко, С.В. Міхелі. – К: НПИР, 1997 (Кафедра географії та геоекології КДПУ) Національний атлас України. - К.: Картографія, 2007. – 435 с.
 4. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с. (Власна б-ка проф. А.І.Кривульченка)
 5. Міхелі С.В. Основи ландшафтознавства. – К.: Абетка-НОВА, 2002. – 184 с. (Бібліотека ПГФ КДПУ).

Допоміжна

 1. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір  : в 2 т. / М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 1. – 431 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
 2. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: в 2 т. / М.Д.Гродзинський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Т. 2. – 503 с. (Електронний варіант усієї книги в комп’ютерному класі ПГФ)
 3. Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України. – Вінниця: Арбат, 1998. – 292 с.
 4. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. – М.: Мысль, 1970. – 283 с.
 5. Кривульченко А.І. Сухі степи Причорномор’я та Приазов’я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя / А.І. Кривульченко. – К.: Гідромакс, 2005. – 345 с.
 6. Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья: географические основы хозяйственного освоения / Под ред. Г.И. Швебса. – Л. : Наука, 1988. – 303 с.
 7. Мильков Ф.Н. Антропогенное ландшафтоведение, предмет изучения и современное состояние // Вопросы географии. – М.: Мысль. – 1977, № 106. С. 11-27.
 8. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. – М.: Моск. гос. ун-т, 1979. – 160 с.
 9. Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К.: Наук. думка, 1993. – 283 с.
 10. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.: Ін-т геогр. НАН України, 1999. – 284 с.
 11. Ретеюм А.Ю., Мухина Л.И. Природа, природные комплексы и геосистемы // Природа, техника, геотехнические системы. – М.: Наука, 1978. – С. 47-69.
 12. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под ред. В.П.Попова, А.М.Маринича, А.И.Ланько/. – К.: Киев. гос. ун-т, 1968. – 683 с.
 13. Blij H.D., Muller P.O. Geography: realms, regions, and concepts. – New York – Toronto: The Pennsylvania State University, 1995 - 1998. – 539 pp. + Appendix, References and Further Readings (R 1-16), Glossary (1-13), List of Maps and Figures (1-4), Geographical Index (Gazetteer) (I 1-14)

Інформаційні ресурси

 1. Електронний варіант лекцій професора А.І. Кривульченка з курсу «Ландшафтознавство», який представлений в комп’ютерному класі природничо-географічного факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка (варіант від 7.09.2018 р.).
 2. Електронний варіант силабусу, який представлений в комп’ютерному класі природничо-географічного факультету ЦДПУ імені Володимира Винниченка (варіант від 17.02.2020 р.).
 3. Воловик В.М. Ландшафтознавство. Курс лекцій. Навч. посібник. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018. – 254 с. (http://library.vspu.net...).
 4. Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Ландшафтознавство ... Підручник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. — 444 с. (https://www.twirpx.com/file/1560338/).
 5. Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія і практика: Навчальний посібник / В.М.Гуцуляк. - Чернівці: Книги - XXI, 2008.- 168 с.

---