Відмінності між версіями «Навчальний курс "Ландшафтознавство"»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 39: Рядок 39:
  
 
[[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1104#section-0 Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]]
 
[[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1104#section-0 Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]]
 
----
 
 
=Зміст курсу=
 
==Змістовий модуль 1. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
 
==Змістовий модуль 2. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
 
==Змістовий модуль 3. Назва ...==
 
===Тема 1. Назва теми===
 
====Теоретичний матеріал====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №2]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Лекція №3]
 
 
====Практичні завдання====
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Практична №2]
 
 
====Самостійна робота====
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна робота №1]
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/4C5hSXyOOt0R5DT Самостійна  робота №2]
 
  
 
----
 
----

Версія за 11:57, 28 березня 2020


Назва курсу

Ландшафтознавство


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Освітній рівень Бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Мета: Формування розуміння студентами того, що всі геокомпоненти навколишнього природного середовища в географічній оболонці взаємопов’язані між собою, відповідно, вони утворюють ієрархічно різнорівневі геокомплекси (геосистеми), які мають певні властивості, відзначаються певним характером функціонування, динаміки та розвитку і внаслідок їх надзвичайного різноманіття підлягають упорядкуванню, ідентифікації та картографуванню й оцінці.

Завдання:

  • навчальні: надати знання щодо місця ландшафтознавства в загальній системі знань і зокрема в системах наук про Землю й географічну оболонку, морфологічної структури ландшафтів, властивостей та просторово-часової структури ландшафтних комплексів, особливостей функціонування, динаміки та розвитку ландшафтних комплексів, систематики та класифікації ландшафтних комплексів, типів ландшафтів Землі, особливостей ландшафтного картографування та оцінки ландшафтних комплексів;
  • методичні: застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії різних геокомплексів, екскурсійні спостереження, показати методику виділення та ідентифікації ландшафтних комплексів локального рівня; застосовуючи різноманітні картографічні матеріали, космічні знімки та фотографії генетично різних геокомплексів, навчити ідентифікувати зональні та інтразональні ландшафти рівнинних та гірських регіонів; формувати уміння працювати з науковою літературою;
  • практичні: сформувати вміння створення елементарних карт ландшафтних комплексів та побудови різномасштабних ландшафтних профілів.


Робоча програма курсу

Автор (укладач) курсу

Кривульченко Анатолій Іванович


Учасники

Група ГІ18Б


Почати навчання

[Щоб переглянути зміст навчального курсу перейдіть на платформу Moodle]


Ресурси

Рекомендована література

Базова


Допоміжна

Інформаційні ресурси

---