Навчальний курс "Ботаніка з основами екології рослин" ПГФ

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 20:20, 27 січня 2019; Garkushina (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Назва курсу

Ботаніка з основами екології рослин


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень:

01 Освіта

Напрям підготовки: 014 Середня освіта. Біологія

Спеціалізація: 014 Середня освіта. Хімія

Мета та завдання навчального курсу

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами наукових знань, забезпечення розвитку пізнавальних здібностей, практичних навиків, формування у майбутніх спеціалістів наукових поглядів та переконань.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення студентами основ анатомічної та морфологічної будови рослин, формування понять про видоспецифічні риси в будові рослин та зв’язок будови і функції клітин, органів та організму, ознайомлення з елементами екології, географії рослин та фітоценології. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу: елементи цитології, ембріології, географії рослин, екології. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: будову рослинної клітини, анатомічну будову тканин рослини та її органів, морфологічну будову органів та їх видозміни.

Вміти: здійснювати мікроскопічні дослідження рослинних клітин, тканин та органів, вміти аналізувати первинну, вторинну будову органів, встановлювати зв'язок між будовою, видозмінами органів та середовищем зростання рослин.

Навчальна програма курсу "Ботаніка"

Робоча програма, біологи 1 курс

Робоча програма, біологи 2 курс

Робоча програма,хіміки, 1 курс


Автор (автори) курсу

Аркушина Г.Ф.