Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Назва курсу

Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"


Напрям підготовки,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень:

01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Мета та завдання навчального курсу

Мета викладання дисципліни «Засоби дистанційної освіти» полягає у підвищенні інформатично-комунікативної компетентністі магістрантів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.

Завданням вивчення дисципліни «Засоби дистанційної освіти» є:

 • формувати у магістрантів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань;
 • сформувати у майбутнього вчителя знання, вміння і навички, які необхідні для творчого навчання учнів у різних умовах технічного і програмно-методичного забезпечення;
 • розкрити значення використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
 • формувати уміння практичного використання ІКТ для організації освітнього середовища, підготовки до уроків, спілкування з учнями та батьками, взаємодії з колегами та обміну практичним досвідом;
 • формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють покращенню навчання та викладання;
 • засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження дистанційного навчання у закладах освіти;
 • сформувати знання теоретичних положень, функціональних можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання;
 • забезпечити практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а саме, базових засад створення дистанційних навчальних курсів засобами хмарних та вікі-технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

 • Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, ефективно реалізовувати стратегію і тактику вивчення предметів економічного змісту.
 • Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу.
 • Здатність до підготовки та редагування текстів професійного змісту державною мовою.

Програмні результати навчання:

 • Знає та розуміє принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти.
 • Добирає і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.
 • Здатний проектувати психологічно безпечне, комфортне та сучасне освітнє середовище із залученням ІКТ, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.
 • Уміє використовувати інформаційно-комунікаційні технології для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації як для дистанційного так і для змішаного навчання.
 • Розуміє і реалізовує сучасні методики й освітні технології дистанційного навчання для виконання освітньої програми в середній школі.


[ Робоча програма курсу]

Автор (укладач) курсу

Матяш Вікторія Володимирівна - викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій


Учасники

Сторінка координування курсу "Назва курсу" викладачГрафік навчання

Зміст курсу

Навчання - найцікавіший процес, але тільки в тому випадку, якщо викладачі використовують правильні методи:

втягують своїх учнів у процес пізнання, пропонують подумати і підтримують ініціативу.

У мінливому світі "виграє" той, хто швидко пристосовується до нових умов.

На жаль, освіта - дуже консервативна сфера. Навчальна практика "Засоби дистанційної освіти"

має за мету підштовхнути майбутніх учителів до модернізації!


Отсканированный документ-6.jpg

Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу"

Модуль 1. Дистанційне навчання. Вікі-КДПУ. Хмарка-КДПУ

Модуль 2. Створення сторінки дистанційного курсу засобами Вікі-КДПУ

Отсканированный документ-3.jpg

Модуль 3. Завантаження документів курсу на Вікі-КДПУ та Хмарку-КДПУ

Модуль 4. Координування навчального процесу засобами Вікі-КДПУ та Хмарка-КДПУ

Список залікових складових елементів дистанційного курсу на Вікі-КДПУ і Хмарці-КДПУ

Список залікових складових елементів дистанційного курсу на Moodle-КДПУ


Тема 1. Дистанційне навчання. Законодавча база

Вправа 4. Ознайомтеся з основними поняттям дистанційного навчання за планом:

 1. Чинники, які спричинили появу і розвиток сучасних форм дистанційної освіти.
 2. Поняття дистанційної освіти.
 3. З історії дистанційної освіти.
 4. Система проектування навчання. Основні етапи проектування курсів.
 5. Переваги використання «належно визначених» цілей навчання. Типові помилки при формулюванні цілей.
 6. Проектування змісту.
 7. Елементи дистанційного курсу.
 8. Структура тексту дистанційного курсу.
 9. Переваги і недоліки дистанційної форми навчання.
 10. Положення про дистанційне навчання.
 11. Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями.

Ресурси

 • Презентація "Дистанційна освіта. Технологія створення дистанційного курсу"
 • Положення про дистанційне навчання (НАКАЗ 25.04.2013 № 466) [1]
 • Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями (НАКАЗ 30.10.2013 № 1518) [2]
 • Технологія створення дистанційного курсу. Биков, Кухаренко, 2008. [3]
 • Триус Ю.В., Франчук В.М., Франчук Н.П. Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання. [4]Завдання проекту "Урок майбутнього!"

У процесі вивчення курсу студент проводить дослідження сучасних освітніх технологій та добирає підходящі для власного уроку:

 1. Підібрати тему уроку зі шкільної програми 10-11 класів (за власною спеціальністю).
 2. Створити і заповнити вікі-статтю до проекту "Урок майбутнього!" за допомогою вікі-шаблона Шаблон:Звіт про навчальну практику "Засоби дистанційної освіти".
 3. Дібрати 5 публікацій, які будуть цікавими для учнів і містити додаткові дані з теми уроку. Вставити посилання до списку інформаційних джерел власної статті до проекту "Урок майбутнього!".
 4. Створити блог (Blogger, WordPress тощо), у якому розмістити посилання на документи та матеріали до уроку.
 5. Підготувати макет для майбутньої стінгазети або постеру із результатами дослідження (WikiWall,Linoit тощо).
 6. Розробити тест (до 10 тестових завдань) для перевірки знань із теми уроку: Google Форма, Майстер-Тест тощо.
 7. Створити пізнавальну гру для перевірки знань з теми уроку (LearningApps, Study Stack, Gamestar Mechanic тощо).
 8. Для ознайомлення учнів із темою уроку підготувати "Публікацію" (буклет, брошюра, інфографіка тощо) засобами http://canva.com.
 9. Підготувати до уроку відео-матеріали.
 10. Дібрати спеціалізовані програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмета.
 11. Електронний журнал оцінок у вигляді електронної таблиці у Google Диск на основі «Шаблон Електронний журнал».

Шкала оцінювання

 1. Вікі-сторінка з конспектом уроку - 5 бали
 2. Блог учителя з посиланнями на матеріали до уроку - 3 бали
 3. Макет для майбутньої стінгазети або постеру - 2 бали
 4. Публікація або інфографіка - 3 бали
 5. Тест для перевірки знань учнів (до 10 тестових завдань) - 3 бали
 6. Гра для учнів (квест, пазли, кросворд тощо) - 3 бали
 7. Електронний журнал - 2 бали
 8. Відео-матеріали (змонтовані) - 4 бали
 9. Методичні та дидактичні матеріали до уроку (ментальні карти, стрічка часу тощо) - 4 бали
 10. Участь у вебінарі - 2 бали
 11. Дистанційна освіта "Ознайомлення з можливостями Moodle" - 4 бали
 12. Підсумковий тест - 5 балиЗавдання до теми "Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google"

Служба Вікі-ЦДПУ. Хмарні технології у навчальному процесі. Сервіси Google

 1. Зберігання та публікація навчальних матеріалів на Вікі-ЦДПУ.
 2. Зберігання та публікація навчальних матеріалів в інтернеті. Сервіси Google.
 3. Зберігання та публікація презентацій, фотографій у GoogleДиск.
 4. Ведення класного онлайн-журналу (Google Таблиці).
 5. Публікація навчальних матеріалів на блозі (Blogger).
 6. Стінгазети, постери та Whiteboard. Розробка шаблонів стінгазети засобами WikiWall або Linoit.


Отсканированный документ-3.jpg

Завдання

 1. Переглянути Вікі-ЦДПУ (http://wiki.kspu.kr.ua). Знайти у розділі "Аудиторіум" Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ....".
 2. Використовуючи кнопку Кнопка Увійти Вікі-КДПУ.png авторизуйтесь у системі Вікі-ЦДПУ. Для цього введіть логін і пароль.
 3. Після авторизації перейдіть у вікно налаштувань, уведіть адресу діючої електронної пошти та натисніть кнопку Зберегти. До Вашої поштової скрині буде відправлено листа із запитом підтвердження електронної поштової адреси.
 4. Після реєстрації у Вікі-середовищі автоматично створюється власна сторінка користувача (власний міні-сайт). Заповніть власну сторінку за шаблоном {{subst:Шаблон:Персональна сторінка}}. Надалі можна буде наповнювати цю сторінку іншими посиланнями на Ваші роботи.
 5. Вставте внутрішнє посилання на власну сторінку користувача на сторінку Сторінка координування курсу "Сучасні освітні технології у викладанні ...." (для магістрантів) 2018 . Приклад посилання [[Користувач:1068903| Бодня Людмила Володимирівна]]. Зверніть увагу, що назва власної сторінки користувача складається з службового слова Користувач: та Імені користувача (логіна) у системі Вікі-ЦДПУ.
 6. На власній сторінці користувача у розділі Про себе створити внутрішнє посилання на сторінку своєї групи, а у розділі Навчальні курси та Проекти в яких беру участь – на сторінку нашого курсу Навчальний курс "Сучасні освітні технології у викладанні ....".
 7. На власній сторінці користувача у розділі Мої роботи створити внутрішнє посилання на нову статтю. У назві статті вказати прізвище та ім'я виконавця. Наприклад, Стаття проекту "Урок майбутнього!" (Прізвище, Ім'я). Заповнити нову статтю за шаблоном Шаблон:Стаття проекту "Урок майбутнього!".
 8. Дібрати тему для власного уроку.
 9. Для успішної роботи під час вивчення курсу потрібно підключитися до каналу cuspu_SOT у Telegram.
 10. Зареєструватися у Google.
 11. Переглянути веб-ресурс для ведення щоденника Blogger (http://www.blogger.com). За бажанням, можна підібрати інший сервіс для ведення блогів, наприклад, WordPress тощо,
 12. Створити власний блог для майбутньої педагогічної діяльності, у якому розмістити посилання на дидактичні й методичні матеріали до уроку. Посилання на блог розмістіть на сторінці конспекту уроку.
 13. На основі шаблону Шаблон Електронний журнал створити власний документ "Електронний журнал проекту" у Google Диск. Посилання розмістіть на сторінці конспекту уроку та у блозі.
 14. Оберіть сервіс для спільної роботи, наприклад, (WikiWall або Linoit).
 15. Підготуйте шаблон стінгазети або постеру для учнів, а посилання розмістіть на сторінці з конспектом уроку та у блозі.


Увага! Усі довідкові матеріали про Вікі-розмітку тексту розміщені у розділі Довідка Вікі-ЦДПУ.


Інформаційні ресурси

 1. Болілий В.О. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / Болілий В.О., Копотій В.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 2. Болілий В.О. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник / Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 3. Болілий В.О. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету: зб. наук. праць / [редкол: Н.В. Морзе, Р.К. Махачашвілі, О.П. Буйницька; за заг. ред. Н.В. Морзе]; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 12-29. – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О. Відкриті вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету / В.О. Болілий, В.В. Копотій // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 151-158
 5. Учитель інформатики
 6. Электронные тетради
 7. Живое обучение (про e-learning и не только)
 8. Сервисы On-line доски, стенгазеты
 9. Перша українська електронна бібліотека шкільних уроків

Ресурси

Рекомендована література

Базова

 1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 стр.
 2. Болілий В.О. Вікі-курси: створення та координування. Навчально-методичний посібник / В.О. Болілий, В.В. Копотій [Електронний ресурс] – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 65 с. – Режим доступу: http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3311
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130.
 5. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-ЦДПУ, Хмарка-ЦДПУ і Moodle-ЦДПУ. Частина І. Вікі-ЦДПУ і Хмарка-ЦДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 6. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-ЦДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 26 с.
 7. Болілий В.О., Рєзіна О.В, Діхтяр М.Ю. Хмарка-ЦДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 48 с.
 8. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 1: Основніе теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2003. – 61 с.
 9. Гусев В.В. Менеджмент. Юнита 2: Основные теоретические концепции: Дистанц. обучение: Рабоч. учеб. /Современ. Гуманит. ун-т. – М., 2004. – 82 с.
 10. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьорло, І.В. Герасименко. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 11. Кухаренко В. М. Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання / В. М. Кухаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/ krio/UDK-371.pdf.
 12. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів в системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В.М. Франчук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 58 с.
 13. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466.
 14. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с.
 15. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений – М.: Академия, 2004. – 415 с.

Допоміжна

 1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
 2. Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. – Казань, КГУ, 2008. – 169 с.
 3. Кадемія М. Ю. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л.С. Шевченко. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 186 с.
 4. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : словник глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів : «СПОЛОМ», 2011. – 327 с.
 5. Використання системи електронного навчання MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ: методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Герасименко / За ред. Ю.В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с.
 6. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2007. – 492 с.
 7. Смирнова-Трибульская Е. Н. Основи формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения: [монография] / Евгения Николаевна Смирнова-Трибульская. – Херсон: Айлант, 2007. – 704 с.
 8. Створення дидактичних матеріалів із дистанційної форми навчання: Інформ.-метод. Зб. / П.М. Таланчук, А.Г. Шевцов, В.Т. Бажан, В.М. Генба. – Ун-т «Україна», 2001. – 48 с.

Інформаційні ресурси

 1. Поштовий сервіс ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mail.kspu.kr.ua
 2. Вікі-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kspu.kr.ua
 3. Система управління навчанням Moodle-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moodle.kspu.kr.ua
 4. Хмарне сховище Хмарка-ЦДПУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://owncloud.kspu.kr.ua
 5. Офіційний сайт системи MOODLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.org
 6. Українська термінологія Moodle // [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=8185

---