Лабораторна 2 Клименко

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Правила набору тексту

Загальні правила

 • Текст повинен бути цілісним, зв’язним та закінченим
 • Оптимальний пропуск між словами повинен дорівнювати напівкегельній величині шрифту, яким набирається текст (0.5 em)
 • Розділовий знак НЕ можна відривати від слова, за яким він стоїть (між ними не повинен стояти "пробіл"). Виняток - тире - його потрібно з обох боків відтинати пропуском
 • Знаки %, ⁰, ’, "" не можна відривати від символів, до яких вони належать
 • При наборі повинні дотримуватись усі граматичні правила переносу
 • Одиниці виміру потрібно відділяти пропусками від числа
 • Заголовок повинен розташовуватись по центру, чи по лівому краю якнайближче до тексту
 • Заборонено переносити та скорочувати слова в заголовку
 • У кінці заголовка НЕ ставиться крапка, якщо він написаний в окремому рядку

Правила переносу

 • Недопускаються немилозвучні переноси, що спотворюють зміст
 • НЕ можна переносити скорочення, що набираються прописними буквами (ВУЗ), прописними з окремими рядковими (КЗот) і з цифрами (ФА1000)
 • Допускається не більше ніж 4 переноси підряд. При наборі на малий формат не більше 5
 • При переносі не повинні відриватися прізвища від ініціалів та навпаки, але перенос прізвища з розривом допускається
 • НЕ допускається розміщення в різних частинах рядка чисел і їхніх найменувань (228 г), знаків номера і параграфа та чисел, які до них відносяться (№ 25), а також нумерації і початок тексту (5. Зелена трава...)

Правила при використанні скорочень

 • Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від року, числа, відмінка й часу
 • Під час скорочень слів застосовують відсікання, стягування чи поєднання цих прийомів
 • Під час скорочення повинно залишатися не менше ніж дві літери, незалежно від прийому, який використовується. Під час стягування крапка не ставиться, під час відсікання крапка ставиться
 • Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у списку особливих випадків скорочень слів
 • Під час скорочення прикметників, утворених від географічних назв і назв народів, як в етнографічному, так і в адміністративному значенні, зберігають найповнішу для розуміння форму скорочення

Конспект з правил набору для форматів А4 та А5

A4 А5

Конспект з правил набору у вигляді презентації

Презентація

Конспект з правил набору у вигляді брошури (буклету чи флайера)

Брошура

Візитівка "крутого" видавця

Візитка

Плакат на тему "Поставте мені п'ятірку"

Плакат