Лабораторна робота 2 Сергій Рижак

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 13:35, 19 березня 2019; 3950056 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Загальні правила набору тексту

 • Оптимальний междусловних пробіл повинен бути рівний напівкегельної шрифту, яким набирається текст.
 • При наборі на великий формат междусловних пробіл в книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельний, в газетних, інформаційних виданнях *і виданнях оперативної поліграфії - від 1/4 до 11/4 кегельний.
 • При наборі на малий формат междусловних пробіл в книжкових і в журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельний, в газетних, інформаційних виданнях *і виданнях оперативної поліграфії -від 1/4 до 13/4 кегельний.
 • При наборі кеглем понад 12 максимальний междусловних пробіл може бути збільшений на 1/4 кегельний в порівнянні з попередніми цифрами відповідно для всіх видів видань.
 • При флаговая наборі можуть бути встановлені однакові междусловние прогалини. Для забезпечення плот¬ності набору ці прогалини можуть бути мінімальними - 1 / 3,1 / 4 *кегельний.
 • Междусловние прогалини в одному рядку повинні бути однаковими. У рядку, набраної шрифтами раз¬них кеглів, ширина прогалин в тексті меншого кегля повинна бути менше, *ніж в тексті більшого кегля. На стику між різними кеглями в рядку междусловних пробіл визначається по більшій кеглю. Междусловние прогалини в суміжних рядках не *повинні різко відрізнятися між собою (ця вимога не стосується до набору журнальних, газетних, інформаційних видань і видань оперативної поліграфії).
 • У рядках, не заповнених текстом (в кінцевих рядках, в тексті, вимкненому по центру або в правий край, при наборі з вільним правим або лівим краєм і ін.), *Междусловние прогалини повинні бути рівними або близькими до напівкегельної шрифту,
 • Рядки, що не мають междусловних прогалин, і рядки, які не можуть бути вимкнені, як зазначено вище, дозволяється вимикати зі збільшенням ширини межбуквенних прогалин *до 1п. або зменшенням їх до 1/2 п.
 • У книжкових виданнях не допускається збіг пробілів між словами по вертикалі або діагоналі в трьох або більше суміжних рядках ( «коридори»), в журнальних, газетних, *інформаційних і виданнях оперативної поліграфії - в чотирьох.
 • Абзацний відступ у виданні повинні бути одінако¬вимі незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах різних кеглів 1 п.

Правила переносів

 • При наборі повинні бути дотримані всі граматичні правила переносів. Не допускаються неблагозвучні переноси і переноси, що спотворюють зміст.
 • Не допускається поділ переносами скорочень, що набираються прописними буквами (ВЛКСМ), прописними з окремими малими (КЗпП) і з цифрами (ФА1000).
 • У книжково-журнальних виданнях числа не повинні бути розділені переносами. У газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустимо поділ *чисел, з'єднаних знаком тире (1985-1986), причому тире має залишатися в першому рядку.
 • Скорочені назви (і т.д., і т.п., тобто) при переносі не повинні розділятися.
 • При перенесення не повинні бути відірвані прізвища від ініціалів та ініціали один від одного. Перенесення з розривом прізвища допускається.
 • Чи не повинні бути відокремлені при перенесенні сокращен¬ние слова від імен власних (тов. Іванов), в газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної *поліграфії це допустимо.
 • Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їх найменувань (250 кг), знаків номера і параграфа і належних до них чисел (№ 25), а також позначень пунктів *перерахування і початку тексту (5. Набір ...).
 • У книжкових виданнях не слід залишати в кінці рядка приводи та спілки, що починають пропозиція, а також однобуквені союзи і прийменники в середині пропозицій. У *журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допускається залишати в кінці рядка однобуквені приводи та спілки всередині *пропозицій, а також трьохбуквені приводи, що починають пропозиція.
 • При наборі на великий формат в книжкових виданнях допускається не більше чотирьох переносів підряд, в журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях *оперативної поліграфії - не більше семи.
 • При наборі на малий формат до 31/2 кв. допускається в книжкових виданнях не більше п'яти переносів підряд, в журнальних, газетних, інформаційних виданнях і *виданнях оперативної поліграфії - не більше восьми переносів.
 • Набір знаків і цифр. Знаки пунктуації (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, знак і знак питання знаки) від попередніх слів не повинні бути відбиті. *Три крапки на початку пропозиції не відбивається від наступного за ним слова. У наборі вразрядку відбиття знаків і цифр не повинні бути збільшені.

Набір заголовків і титульних елементів

 • Гарнітура і кегль шрифту заголовків, а також їх розміщення повинні відповідати розмітці в оригіналі або макеті. Заголовки, що складаються з двох або декількох *рядків,
 • повинні бути розбиті на рядки за змістом. При членуванні заголовків на рядки не допускаються переноси в словах і залишення в кінці рядка прийменників, спілок і *діалектів.
 • При наборі заголовків окремими рядками між словами повинен бути пробіл в одну напівкегельну. Якщо заголовки набирають широкими шрифтами або прописними буквами, *междусловние прогалини повинні бути збільшені на 2 п. Якщо рядок заголовка менше формату набору на 1-2 кегельний, вона повинна бути доведена до повного формату *збільшенням междусловних прогалин.
 • Між рядками заголовків, набраних великими літерами, інтервал повинен бути збільшеним на 2 п.
 • У заголовках, набраних великими літерами кегля 16 і вище, повинна бути вирівняна візуально виникає нерівномірність межбуквенних прогалин додаванням тонких шпаціями *між буквами з прямими штрихами (НН, ПГ, ШР і ін.).
 • Заголовки, що йдуть в підбір з текстом, повинні бути набрані як звичайні виділення, в таких заголовках дозволені і переноси слів. Заголовки, набрані в підбір, що *закінчуються крапкою (для напівжирного шрифту-напівжирної точкою), відбивають від тексту на кегельную шрифту, якщо точки немає - междусловних прогалиною.
 • При врізки заголовків до тексту (так званої кватиркою) формат втяжек по всьому виданню повинен бути однаковий - приблизно 1/4 формату рядка набору. Для того, щоб *такий заголовок був повністю закритий текстом, дозволяється перенесення заголовка на 1-2 рядки після попередньої кінцевий і ліквідація абзаців в рядках з Втяжка і *в рядку, закри¬вающей заголовок знизу.
 • Порядковий номер всіх видів заголовків, набірае¬мий в одному рядку з текстом, повинен бути відбитий напівкегельної незалежно від того, чи є після номера крапку.
 • В кінці заголовків, виключених окремими рядками, точок бути не повинно.
 • Якщо в якості заголовка (для поділу тексту) застосовують три зірочки, то вони повинні бути розділені напівкегельної, причому одна або дві зірочки повинні *перебувати на верхній лінії, інші - на нижній.
 • Якщо ініціали (складальні або мальовані) розміщують вище тексту, то необхідно витримати лінію шрифту в першому рядку тексту. Якщо ініціали врізають в текст, то *вони повинні бути вирівняні по верхній лінії першого рядка. Текст першого рядка повинен бути набраний впритул до ініціали, інші рядки відбиті від ініціал на *напівкегельну.

Набір ускладнених і складних видів тексту

 • При наборі віршів початкові рядки всіх строф, як правило, повинні бути набрані без абзаців.
 • Междусловние прогалини в віршах повинні бути рівні або близькі до напівкегельної. Зміна прогалин допускається для ліквідації «коридорів» або для розміщення рядка в *заданому форматі.
 • Якщо рядки вірша по розмітці повинні бути набрані з різними втяжками, один відступ від іншого повинен відрізнятися не менш ніж на кегельную.
 • У віршах, що набирають із ступінчастою (зв'язковий) вимкненням, перші рядки всіх груп повинні бути розміщені по одній вертикальній осі, а решта вирівняні строго по *вертикалі, на якій закінчився текст попереднього рядка в групі. При малих форматах допускається перекриття рядків усередині групи на однакову величину (кегельний, *цицеро) по всьому віршу.
 • У віршах не повинно бути переносів. При необхідності можуть бути перенесені слова. В кінці рядків не повинні залишатися приводи та спілки. Перенесені слова повинні *бути вимкнені в правий край формату (або по одній лівій осі в правій частині формату). В особливих випадках допускається перенесення в правий край попередньої або *наступної рядка, з відбиттям перенесеної частини від тексту рядка не менше ніж на кегельную і відділенням перенесеного тексту квадратної дужкою, відбитої на 2 п.
 • Якщо при наборі драматичних творів імена дійових осіб вимикаються окремими рядками, то репліки починають без абзацного відступу.
 • У віршованих драматичних творах рядки віршів, що відносяться до різних реплік, повинні бути набрані способом ступінчастою (зв'язковий) вимкнення.
 • Якщо в драматичних творах ремарки оформлені «в новий рядок», то всі рядки ремарки повинні бути набрані на повний формат без абзацного відступу, а остання виключена *по центру формату.
 • При наборі тексту на іноземних мовах з підрядковим перекладом переклад, як правило, повинен бути набраний шрифтом зменшеного кегля і вимкнений точно по центру тих *слів або групи слів, до яких відноситься переклад.
 • При наборі словників спеціальні словникові знаки, що відокремлюють основу від його змінною частини (|, ||, |, /), не повинні бути відбиті від попередніх і *наступних знаків, інші словникові знаки відбивають междусловними пробілами.
 • Транскрипційні знаки повинні бути розміщені в квадратних дужках як звичайні слова. Вирази в дужках від попереднього слова повинні бути відбиті на кегельную, а від *подальших елементів відокремлені междусловних прогалиною (якщо не застосовується знак тире).
 • У словниковому наборі на малі формати (до 31/2 кв.) Допускається збільшення междусловних прогалин до кегельний, збільшення числа переносів в суміжних рядках і *розбивка окремих слів (НЕ заголовних) тонкими шпаціями до 1 п.
 • При наборі бібліографічних текстів повинні бути виконані всі правила набору з виділеннями, скороченнями і домішкою іноземних шрифтів. У випадках, коли окремі *бібліографічні описи мають нумерацію, має бути дотримано також правило набору перерахувань.
 • Формули в текстових рядках набору науково-технічних текстів повинні бути відбиті від тексту не менш ніж на напівкегельну і не більше ніж на кегельную. Формули, які *прямують у текстовому рядку одна за одною, повинні бути відбиті між собою на кегельний.
 • Якщо експлікації (пояснення символів) до формул повинні бути набрані в підбір, то між поясненнями різних символів дається відбиття на напівкегельну. Якщо *експлікації повинні бути набрані окремими рядками для кожного символу, то знаки тире, що відокремлюють позначення символу від його пояснення, повинні бути *вирівняні по вертикалі.
 • Набір змістів і змістів повинен точно відповідати оригіналу, розміри однотипних втяжек повинні бути однаковими, числа вирівняні за розрядами в номерах глав і *параграфів, а також в графі з номерами сторінок. Між номером глави (параграфа) і початком тексту дається відбиття напівкегельної.
 • Якщо зміст (зміст) має отточия, слід вирівняти їх по вертикалі і закінчення повних текстових рядків по вертикалі останніх відточити.

Конспект з правил набору для форматів А4 та А5

A4 A5

Конспект з правил набору у вигляді презентації

Презентація

Конспект з правил набору у вигляді брошури (буклету чи флайера)

Брошура

Візитівка "крутого" видавця

Візитка

Плакат на тему "Поставте мені п'ятірку"

Пятерочка!