Лабораторна робота №2.Обробка зображень та мультимедіа. Козін Іван