Конспект уроку №9

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Створення та реалізація програм з розгалудженням

Мета: навчити учнів виконувати задачі до даної теми, зазтосувати теоритичний матеріл при практичній роботі.

Тип уроку : Практична робота.

Обладнання : ПК.

                    Хід уроку

1.Актуалізація знань умінь і навичок учнів. Запитання до учнів:

1.Як ви розумієте поняття розгалуження:


(це вид управляючої структури, що передбачає можливість вибору з декількох варіантів, для кожного з яких в залежності від певної умови виконується своя слідовність операторів) 2. Які оператори розгалуження ви знаєте?


оператор вибору - Case of , умовний оператор - if.

3. Коли використовується оператор вибору Case of ?


У випадку, коли необхідно використовувати декілька вказівок розгалуження, вкладених одна в одну, то краще замінити їх вка¬зівкою вибору.

4. Які існують форми запису умовного оператору?


If < умова > then < оператор > - скорочена If < умова > then < оператор > else < оператор > - повна форма

5. Яку форму записує має оператор вибору - Case of?


Case <вираз> of значення1:<вказівка1>; значення2:<вказівка2>; значенняМ:<вказівкаM> end;

2. Практична робота

Розв’язування задач.

1. Написати програму обчислення значень складеної функції:

Розв’язання :

Program Umovny;

Var

    x,y: REAL ;

BEGIN

    WriteLn(' vvedit x');
    ReadLn(x);
    IF x<3 then y:=x*x 

ELSE

    y:=SQRT(x);
    WriteLn('y=', y:8:3);

END.

2. Скласти програму, яка визначає пору року за порядковим но¬мером місяця.

Розв’язання :

Program PORA;

Var MONTH: integer;

begin

Write('Введіть порядковий номер місяця (від 1 до 12): ');

readln(MONTH);

case MONTH of

3,4,5:writeln('Becнa');

6,7,8 : writeln ('Літо');

9,10,11:writeln('Ociнь');

12,1,2:writeln('Зимa')

end;

     end.

3. Дано значення дійсних величин a, b, c. Подвоїти ці значення, якщо a >= b >= c, і замінити їх абсолютними значеннями, якщо це не так. В цій задачі зверніть увагу на дуже поширену помилку: в програмі не можна писати подвійну нерівність, як це робиться в математиці. Тобто, вираз a >= b >= c в програмі записується як складена умова (a >= b) and (b >= c).

Program Example_112;

Uses crt;

Var a,b,c:real;

Begin

 Clrscr;     {Очищення екрану} 
 Write(‘Введіть три числа: ’); 
 Readln(a,b,c); 
 If (a>=b) and (b>=c) 
 Then 
  Begin 
   A:=A*2; 
   B:=B*2; 
   C:=C*2; 
  End 
 Else 
  Begin 
   A:=abs(A); 
   B:=abs(B); 
   C:=abs(C); 
  End; 
 Writeln(‘Вихідні значення:’); 
 Writeln(‘a=’,a:8:2); 
 Writeln(‘b=’,b:8:2); 
 Writeln(‘c=’,c:8:2); 
 Readln;   

End.

3.Домашнє завдання

Скласти програму розв’язання квадратного рівняння, заданого своїми коефіцієнтами a, b, c.