Конспект уроку №1 (Word)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Урок перенесено із старої версії Вікіпедії - --S_N 11:15, 14 січня 2010 (UTC) 

Урок №1, Word

Тема: Форматування документів

Мета: Навчити учнів правильно та оформлювати сторінки та абзаци текстових документів. Підвищити інформаційну культуру учнів.

Обладнання та засоби: текстовий редактор Microsoft Word, текстовий файл.

Хід уроку: І. Організаційний момент (3 хв).

ІІ. Постановка теми і мети уроку (1-2 хв).

ІІІ. Тоеретична частина (10-15 хв).

Виклад теоретичного матеріалу вчителем. Microsoft Word — повноцінний текстовий редактор. Він дає змогу пра¬вильно оформити текст документа. Для цього використовуються: — форматування символів, тобто шрифтове оформлення доку¬мента(Що розглядалось на попередніх парах); — форматування абзаців, тобто вирівнювання тексту абзацу і задання відступів; — форматування сторінки, тобто вибір розмірів сторінки і її розмічування. Форматування абзацу включає в себе його вирівнювання (по лівому краю, по центру, по правому краю) і задання абзацевих відступів. Для форматування абзацу використовується підпункт Абзац пункту меню Формат або контекстного меню (рис. 1). Изображение:Example.jpg

(рис. 1). Абзац пункту меню Формат або контекстного меню

Усі зміни застосовуватимуться до поточного тексту і до тексту, що наби¬ратиметься. Якщо потрібно відформатувати вже набраний абзац, слід установити курсор у будь-яке місце цього абзацу і виконати форма¬тування. Діалогове вікно Абзац дає змогу вказати розміри лівого і правого відступів для всіх рядків абзацу, а також відступ першого рядка абзацу від лівого краю. Ці значення можуть бути як позитив¬ними (відступ), так і негативними (виступ). За замовчуванням за оди¬ницю довжини обрано сантиметр Для форматування документів, також можна використовувати маркери правого та лівого відступів, маркер відступу першої сторінки .

Для форматування абзацних відступів потрібно протягти мишею, клацнувши на маркері лінійки в потрібну позицію, відповідний макер формат надає ще дві можливості для оформлення текстів:  створення маркованих списків;  встановлення позицій табуляції. Для створення маркованого списку клацніть у тому місці звідки його слід починати, і виберіть підпункт Список в меню Формат (рис. 1) або в контекстному меню (ввімкніть маркування), або натисніть відповідну кнопку на панелі форматування. На початку рядка з'явиться відповідно маркер При кожному натисканні на клавіш Enter рядка з'являтиметься маркер. Установка позицій табуляції належить до форматування сто¬рінки. Окрім того, форматування сторінки включає в себе настрою¬вання її розмірів, орієнтації (у висоту або в ширину). Як і для інших параметрів, у Microsoft Word є замовчувані значення для параметрів сторінки. Їх можна переглянути і змінити, використовуючи пункт Параметры страницы пункту меню Файл. Відповідне діалогове вікно використовуючи список, обрати потрібні розміри сторінки, використовуючи Размер бумаги, розміри полів (Поля), що розкривається у пункті Файл → Параметры станицы.

IV. Практична частина. (25-30 хв.) Виконання завдань. Учням пропонується виконати ряд завдань. Текст, над яким будуть робитися перетворення, встановлюється на окремому загальному місці доступу (в мережі або на сервері) або заздалегідь встановлюється вчителем на кожну машину.

Завдання 1. Набрати в текстовому редакторові Microsoft Word наступний текст. Під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляються в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці й у своєму взаємному зв'язку характеризують тип темпераменту. Конкретні прояви типу темпераменту різноманітні. Вони не тільки помітні в зовнішній манері поводження, але немов пронизують усі сторони психіки, істотно виявляючись у пізнавальній діяльності, сфері почуттів, спонукання і діях людини, а також у характері розумової роботи, особливостях мови і т.п. З огляду на всі перераховані властивості, можна виділити такі основні типи темпераменту: САНГВІНІК. Людина з підвищеною реактивністю, але при цьому активність і реактивність у нього врівноважені. Він жваво, збуджено відгукується на усе, що залучає його увагу, має живу міміку і виразні рухи. По незначному приводі він регоче, а несуттєвий факт може його розсердити. По його особі легко угадати його настрій, відношення до предмета або людини. У нього високий поріг чутливості, тому він не зауважує дуже слабких звуків і світлових подразників. Володіючи підвищеною активністю і будучи дуже енергійну і працездатним, він активно приймається за нову справу і може довго працювати не стомлюючись. Здатний швидко зосередиться, дисциплінований, при бажанні може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні реакції. Йому властиві швидкі рухи, гнучкість розуму, спритність. швидкий темп мови, швидке включення в нову роботу. Висока пластичність виявляється в мінливості почуттів, настроїв, інтересів і прагнень. Сангвінік легко сходиться з новими людьми, швидко звикає до нових вимог і обстановки. Без зусиль не тільки переключається м однієї роботи на іншу, але і переучується,. опановуючи новими навичками. Як правило він у більшому ступені відгукується на зовнішні враження, чим на суб'єктивні образи і представлення про минуле і майбутнє, екстраверт. У сангвініка почуття легко виникають, легко змінюються. Легкість з який у сангвініка утворяться і переробляються нові тимчасові зв'язки, велика рухливість стереотипу, відбиває також у розумовій рухливості сангвініків, виявляють деяку схильність до нестійкості. ХОЛЕРИК. Як і сангвінік відрізняється малою чутливістю, високою реактивністю й активністю. Але в холерика реактивність явно переважає над активністю, тому він неприборканий, нестриманий, нетерплячий. Запальний. Він менш пластичний і більш інертний. Чим сангвінік. Звідси - велика стійкість прагнень і інтересів, велика наполегливість, можливі утруднення в переключенні уваги, він скоріше екстраверт. ФЛЕГМАТИК має високу активність, що значно переважає над малою реактивністю, малою чутливістю й емоційністю. Його важко розсмішити і засмутити - коли навколо голосно сміються, він може залишатися незворушним. При великих неприємностях залишається спокійним. Звичайно в нього бідна міміка, рухи невиразні й уповільнені, так само, як мова. Він неметкий, із працею переключає увага і пристосовується до нової обстановки, повільно перебудовує навички і звички. При цьому він енергійний і працездатний. Відрізняється терплячістю, витримкою, самовладанням. Як правило, він важко сходиться з новими людьми, слабко відгукується на зовнішні враження, інтроверт. недоліком флегматика є його інертність, малорухомість. Інертність позначається і на відсталості його стереотипів, труднощі його перебудови. Однак ця якість, інертність, має і позитивне значення, сприяє обґрунтованості сталості особистості. МЕЛАНХОЛІК Людин з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена чутливість при великій інертності приводить до того, що незначний привід може викликати в нього сльози, він надмірно уразливий, болісно чуттєвий. Міміка і рухи його невиразні, голос тихий, рухи бідні. Звичайно він невпевнений у собі, боязкий, найменші труднощі змушують його опускати руки. Меланхолік неенергійний, ненаполегливий, легко стомлюється і мало працездатний. Йому властиве відволіка легко і хитлива увага й уповільнений темп усіх психічних процесів. Більшість меланхоліків - інтроверти. Меланхолік соромливий, нерішучий, боязкий. Однак у спокійній звичній обстановці меланхолік може успішно справлятися з життєвими задачами. Можна вважати Вже твердо установленим, що тип темпераменту в людини вроджений, а від яких саме властивостей його вродженої організації він залежить, ще до кінця не з'ясовано.

Завдання 2. Відредагувати текст наступним чином:

  • Відступ 1,59 см;
  • Поля сторінки: праве – 1,5 см, ліве – 2,5 см, верхнє та нижнє поле по 2,0 см;
  • Інтервал перед абзацами 3 пункти, після – 0 пунктів;
  • Вставити номерування сторінок, номер на першій сторінці не ставити;
  • Інтервал між сторінками поставити на 1,5;
  • Заборонити автоперенесення слів.

Завдання 3. Зберегти у своїй папці відредактований текст.

VI. Підсумок уроку.

--S_N 11:15, 14 січня 2010 (UTC)


--Якунін Антон 11:06, 16 мая 2008 (EEST)таки малувато