Відмінності між версіями «Вікова психологія Гуцало Е.У.»

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
(Інформаційні ресурси)
 
(не показано 468 проміжних версій цього учасника)
Рядок 1: Рядок 1:
  
 +
[[Файл:Вікова психологія3 1.jpg|700пкс|центр]]
  
=Вікова психологія=
 
  
 +
<p><font size="4" color="#FF0000">'''Чи готові Ви вже зараз відповісти на актуальні питання психології вікового розвитку людини?''' </font></p> 
 +
 +
<p><font size="4" color="#000080">
 +
*Як пояснити тезу П. Блонського про те, що ніколи людина не стоїть так близько до смерті, як у години народження?
 +
*Чи може стати повноцінним членом суспільства дитина-Мауглі?
 +
*Чи свідчить абсолютна навчальна успішність першокласника про відкриття майбутнього талановитого інтелектуала?
 +
*Чому сучасні учені не можуть визначитися із віковими межами підліткового й раннього юнацького періоду?
 +
*Виокремлення «золотої молоді» в умовах надлишкових майнових статків у деяких родинах – основа благочинності чи загроза становлення моральності?
 +
*Вікові кризи дитинства й дорослості – міф чи реальність?
 +
*Мудрість на схилі літ – вікове чи особистісне утворення?
 +
*Як пояснити філософські роздуми Е. Еріксона про те, що здорові діти не боятимуться життя, якщо люди поважного віку довкола них достатньо цілісні аби не боятися смерті?</font></p>
 +
 +
 +
----
 +
<p><font size="4" color="#FF0000">'''Приєднуйтеся до нашої прогресивної спільноти e-learning!'''</font></p> 
 +
 +
<p><font size="4" color="#000080">Нашою головною ідеєю є реалізація словесної конструкції, виведеної досвідом педагогів й психологів ще в античні часи:
 +
 +
*Те, що я чую, я забуваю;
 +
*Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю;
 +
*Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти;
 +
*Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю навичок;
 +
*Коли я передаю знання іншим – стаю майстром.</font></p>
 +
 +
 +
<p><font size="4" color="#FF0000">'''Отож, набувайте якостей Майстра разом із нами у e-learning-проекті!'''</font></p> 
 +
 +
 +
----
 +
      <p><font size="4" color="#900000">   
 +
'''Запрошуємо Вас відвідати також новий електронний курс "Вікова психологія" Гуцало Е.У. - технологічна платформа на базі LMS Moodle-кдпу. Натисніть на посилання''' [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212],'''а потім - "Увійти як гість" або зареєструйтеся під власним логіном та паролем для роботи у LMS Moodle-кдпу.'''</font></p> 
 +
 +
<p><font size="4" color="#000080">
 +
'''Бажаємо Вам натхнення й наснаги у роботі з електронним (дистанційним,e-learning, онлайн, змішаним) навчальним курсом "Вікова психологія" у форматах Wiki-КДПУ й Moodle-КДПУ!'''</font></p>
 +
 +
 +
----
 +
 +
<p><font size="5" color="#FF0000">[https://www.youtube.com/channel/UCDJfQ7ywm5lYWhA5Yy2KqhA?disable_polymer=true ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛО]</font></p>
 +
 +
----
 +
 +
'''Галузь знань:''' 01 Освіта '''Напрямок підготовки: '''  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 
  
'''Галузь знань:''' 0203 Гуманітарні науки  '''Напрями підготовки: '''  6.020303  Філологія. Українська мова і література
 
 
'''Освітньо-кваліфікаційний рівень: '''  Бакалавр  
 
'''Освітньо-кваліфікаційний рівень: '''  Бакалавр  
  
 +
----
  
==Мета та завдання навчального курсу==
+
<p><font size="5" color="#900000"> '''Мета та завдання навчального курсу "Вікова психологія"'''</font></p>
Метою викладання дисципліни  є здобуття  студентами  знань, усвідомлення й розуміння ними кількісних і якісних змін у психіці людини при переході від одного вікового етапу до іншого, унікального для кожного віку співвідношення психологічних й поведінкових особливостей, рушійних сил і закономірностей психічного розвитку особистості. Вивчення вікової психології сприяє розумінню складності й неоднозначності процесів психологічного розвитку індивіда, формує ставлення до людини як до особистісної цінності на будь-якому етапі її життя, стимулює інтерес до пізнання й пояснення дитячої психіки через акцентування маловивчених феноменів онтогенезу.
+
<p><font size="3" color="#000080"> Метою викладання дисципліни  є здобуття  студентами  знань, усвідомлення й розуміння ними кількісних і якісних змін у психіці людини при переході від одного вікового етапу до іншого, унікального для кожного віку співвідношення психологічних й поведінкових особливостей, рушійних сил і закономірностей психічного розвитку особистості.  
 +
Вивчення вікової психології сприяє розумінню складності й неоднозначності процесів психологічного розвитку індивіда, формує ставлення до людини як до особистісної цінності на будь-якому етапі її життя, стимулює інтерес до пізнання й пояснення дитячої психіки через акцентування маловивчених феноменів онтогенезу.</font></p>
  
'''Основними завданнями курсу є:'''  
+
<p><font size="4" color="#900000"> '''Основними завданнями курсу є:''' </font></p>
- поглибити уявлення про природу суб'єктивної реальності людини, закономірності, детермінанти її психічного розвитку;
+
<p><font size="3" color="#000080">
- висвітлити рушійні сили, протиріччя, періодизацію та критерії вікового розвитку;
+
*ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, закономірностями, концепціями вікової психології;
- розкрити умови функціонування й розвитку психічних процесів та інтелекту на різних вікових етапах;
+
*розкрити умови й специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості;
- ознайомити з особливостями розвитку афективної та мотиваційної сфери людини;
+
*розкрити онтогенез особистісного розвитку, становлення компонентів структури спілкування, міжособистісних взаємин та соціалізації людини;   
- розкрити онтогенез особистісного розвитку, становлення компонентів структури спілкування, міжособистісних взаємин та соціалізації людини;   
+
*виробити у студентів низку умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний і творчий потенціал майбутнього педагога.</font></p>
- визначити роль вихователя, педагога, батьків, групи й суспільства у становленні цілісної особистості на різних вікових етапах її життя.
+
  
У результаті вивчення навчального курсу студент повинен
+
<p><font size="4" color="#900000"> '''У результаті вивчення навчального курсу студент повинен''' </font></p>
  
знати:
+
<p><font size="3" color="#000080"> '''''знати:''''' </font></p>
 +
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, механізми, показники психічного розвитку людини в онтогенезі, сучасні теорії психічного розвитку дитини;
 +
*загальні закономірності розвитку психіки людини: умови, чинники, рушійні сили; особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової, мотиваційної сфер, індивідуально-психологічних характеристик, становлення особистості,  спілкування й соціалізації людей різного віку.</font></p>
  
- основні закономірності, механізми, показники психічного розвитку людини в онтогенезі (від народження до  смерті), основні теорії психічного розвитку дитини;
 
- основні поняття категорійного апарату вікової психології: психічний розвиток, філогенез, онтогенез, провідна діяльність, акселерація, вік, періодизація вікового розвитку, рушійні сили розвитку, вікові кризи, новоутворення та ін.;
 
- характеристики функціонування й умови розвитку психічних процесів та інтелекту, становлення особистості, спілкування й соціалізації протягом кожного вікового періоду: немовля, раннє дитинство, дошкільник, молодший школяр, підліток, юнацтво тощо.
 
 
   
 
   
вміти:  
+
<p><font size="3" color="#000080"> '''''вміти:'''''</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності й спілкування школярів, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку дитини;
 +
*ураховувати в навчально-виховному процесі сенситивні періоди розвитку дитини;
 +
*аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі;
 +
*ураховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у педагогічній роботі;
 +
*забезпечувати навчання учнів у зоні ближнього розвитку на основі вивчення специфіки їх розвивальної діяльності та віку;
 +
*визначати й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні цілі уроку, враховуючи зміст навчального матеріалу, вікові та індивідуальні особливості учнів;
 +
*орієнтуватися на нормативи певного вікового періоду у психолого-педагогічній діагностиці;
 +
*аналізувати, прогнозувати й проектувати власну педагогічну діяльність, співвідносити зміст, спосіб, ритм, характер власного спілкування з віковими, індивідуальними особливостями школярів.</font></p>
 
   
 
   
-  керуватися закономірностями розвитку особистості і виявляти їх вияви в педагогічному процесі;
 
-  визначати рівень сформованості пізнавальних процесів та емоційно-вольових характеристик  особистості,  досліджувати ступінь їх вираженості щодо вікових норм;
 
- забезпечувати навчання учнів у зоні ближнього розвитку на основі вивчення специфіки їх розвивальної діяльності та віку;
 
-  визначати й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні цілі уроку, враховуючи зміст навчального матеріалу, вікові та індивідуальні особливості учнів;
 
- добирати засоби стимулювання загального розвитку, інтелектуальної та мовленнєвої сфери особистості школяра, залежно від його віку;
 
- володіти методиками діагностики рівня навчально-пізнавальних можливостей школярів, загальних та спеціальних здібностей; 
 
- забезпечувати наступність у виборі засобів впливу на розвиток, корегувати міжособистісні стосунки в учнівській  групі  згідно з віком та індивідуальними особливостями школярів;
 
- аналізувати, прогнозувати й проектувати власну педагогічну діяльність, співвідносити зміст, спосіб, ритм, характер власного спілкування з віковими, індивідуальними особливостями школярів.
 
 
  
 +
----
 +
[[Файл:8. осн.наук. праці гуцало .jpg|140пкс]]
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/wxlVZS9vB0FDnzO Робоча програма курсу]
+
<p><font size="4" color="#900000">'''Основні наукові праці Емілії Гуцало з проблем психології вікового розвитку'''</font></p>
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nJK1C2WoJsFH69U Емілія Гуцало Психологія вікового розвитку. Посібник]
+
<p><font size="2" color="#000080"> Гуцало Е.У. Вікова психологія [Електронний ресурс] : електронний навчальний курс / Е.У. Гуцало ; система управління електронними курсами КДПУ ім. В. Винниченка. – Режим доступу: moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212, відкритий гостьовий доступ.</font></p> [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]  
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/X4fSguuZmk42ILK Емілія Гуцало Практикум. Психологія вікового розвитку. Посібник]
+
[http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2530 Емілія Гуцало Педагогічна психологія Посібник]
  
==Автор (автори) курсу==
+
[http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/2524 Емілія Гуцало Основи психологічної компетентності майбутнього педагога: практикум Посібник]
[[Користувач:Egutsalo | доцент Емілія Гуцало]]
+
  
 
----
 
----
  
=Учасники=
+
<p><font size="4" color="#900000">'''Автор курсу'''</font></p>
Група 12, факультет філології та журналістики, 2015-2016 н.р.
+
<p><font size="4" color="#000080"> '''Кандидат педагогічних наук, доцент Емілія Гуцало'''</font></p>
 +
[[Користувач:Egutsalo | Персональна сторінка викладача]]
  
 +
[[Обговорення:Вікова психологія Гуцало Е.У.| Обговорення електронного курсу "Вікова психологія" у форматах Wiki-кдпу й Moodle-кдпу]]
  
 
----
 
----
  
=Графік навчання=
+
<p><font size="4" color="#900000">'''Учасники'''</font></p>
  
===Змістовий модуль 1. Загальні засади вікової психології===
+
[[Група УА18Б, факультет філології та журналістики ЦДПУ ім.Володимира Винниченка]]
 +
 +
----
  
ТЕМА 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи
+
<p><font size="4" color="#900000">'''Графік консультацій'''</font></p>
  
ТЕМА 2. Проблеми психічного розвитку особистості
+
{| class="wikitable" border="1"
 +
|-
 +
! День тижня для консультацій
 +
! Години консультації 
 +
! Контакти
 +
|-
 +
| Середа
 +
| 12.40-15.00
 +
| пишіть - kspu_psy2016@ukr.net, дзвоніть - 095-32-26-326
 +
|-
 +
| Четвер
 +
| 12.40-15.00
 +
| спілкуйтеся - https://www.facebook.com/kspu.psy
 +
|}
 +
 
 +
----
 +
<p><font size="4" color="#FF0000">'''ВХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ З КУРСУ "ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ"'''</font></p>
 +
 +
'''Загальна психологія'''. Навч. посіб. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ByOSyZtbkqBaxy6]
  
===Змістовий модуль 2. Психологія дитинства===
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/d11qJM3tpxnl3gg ТЕСТ_ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ]
  
ТЕМА 3. Психологія немовлячого періоду
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/eUTjXKfTGbhPkp5 '''ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА 4. Раннє дитинство
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/P8eaSlSpkKk '''ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА 5. Дошкільний вік
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/3XwxUOgiUVM '''ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ СПРИЙМАННЯ''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА 6. Психологія молодшого школяра
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/LSj9UaIEggOC0U0 ТЕСТ_ ВІДЧУТТЯ_СПРИЙМАННЯ]
  
===Змістовий модуль 3. Психологія дорослішання===
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/Bkgv_VXiyoo '''ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ПАМ’ЯТЬ''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА7. Психологія особистості підлітка
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/kBgtQgiqrvo '''ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/5q7ky1HZbeemDay ТЕСТ_ПАМ'ЯТЬ]
  
===Змістовий модуль 4. Психологія дорослості й старіння===
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/l_m2_92ABiA '''ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.1''']'''</font></p>'''
  
ТЕМА 9. Вік дорослості, психологія старіння 
+
<p><font size="4" color="#FF0000">''[https://youtu.be/x10Qmdk3fSg '''ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.2''']'''</font></p>'''
  
 +
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/NsqXJAbbl7UZbMZ ТЕСТ_МИСЛЕННЯ]
  
 +
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/MivIqtjWkCmScLU ТЕСТ_ УЯВА_ІНТЕЛЕКТ]
  
----
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/SlzAecg7VzX7YZj ТЕСТ_УВАГА]
  
=Зміст курсу=
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/kzKH8ad69S8ITGS ТЕСТ_ЕМОЦІЇ_ПОЧУТТЯ_ВОЛЯ]
==Змістовий модуль І. Загальні засади вікової психології==
+
  
[[Файл:1 Гуцало ВСТУП КНИЖКИ ПСИ .jpg|200пкс]]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/5rCzrVutETFZ4ZU ТЕСТ_ДІЯЛЬНІСТЬ_АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ]
====Моя бібліотека до курсу====
+
1. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/0qdnlRqJTBTXLRM Возрастная психология Шаповаленко И.В Учебник]
+
  
2. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/5qaD47V4ifhRz2x Обозов Н.Н., Возрастная психология]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/z4JMSa4dtLqR7Gg ТЕСТ_ОСОБИСТІСТЬ]
  
3. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/oQFk10p4CQpWV8u Образцова Л.Н., Самоучитель по психологии]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/yB77COUNOaSo4xj ТЕСТ_СПІЛКУВАННЯ_ГРУПА]
  
4. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nJK1C2WoJsFH69U Гуцало Психологія вікового розвитку Посібник. Лекції]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/8Hr3Qi6RenJXJuq ТЕСТ_ТЕМПЕРАМЕНТ]
  
5. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/0hr2IyZaG0qKFTF Лютова Шпаргалка для родителей]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nEvHMEvhkMSfRyw ТЕСТ_ХАРАКТЕР]
  
6. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/295IE4hykrvoOeV Поліщук Криза 17]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/mqjWPtyXqnUk3DB ТЕСТ_ЗДІБНОСТІ]
  
7. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/w1IQcaarXdrdpNJ Карабанова О.А., Возрастная психология. Конспект лекций]
+
----
 +
<p><font size="4" color="#900000">'''Структура електронного курсу "Вікова психологія"'''</font></p>
  
8. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/iIVTFhBYLDEGIP7 Шпаргалка Лощенкова]
+
<p><font size="3" color="#900000">Розділ 1. Загальні засади вікової психології</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*ТЕМА 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи
 +
*ТЕМА 2. Проблеми психічного розвитку особистості</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#900000">Змістовий модуль 2. Психологія дитинства</font></p>
  
9. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/OL2fkAO5H52YnLL Казанская В, Подросток. Трудности взросления]
+
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*ТЕМА 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти
 +
*ТЕМА 4. Раннє дитинство
 +
*ТЕМА 5. Дошкільний вік
 +
*ТЕМА 6. Психологія молодшого школяра </font></p>
 +
<p><font size="3" color="#900000">Змістовий модуль 3. Психологія дорослішання</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*ТЕМА7. Психологія особистості підлітка
 +
*ТЕМА 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#900000">Змістовий модуль 4. Психологія дорослості й старіння</font></p>
 +
<p><font size="3" color="#000080">
 +
*ТЕМА 9. Вік дорослості, психологія старіння.</font></p>
  
10. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/hoOgcnCOibtcvbS Конфліктологія]
 
  
11. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/el0PawW0J4BV3kj Максименко Загальна психологія]
+
 +
----
  
12. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/dItBdyUgOpTQYKK12 Психология развития и возрастная психология конспект лекций]
+
[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212] <p><font size="4" color="#FF0000">'''Електронний курс «Вікова психологія»  призначений не лише для успішного навчання, але й для становлення компетентного професіонала в освітньому просторі й моделювання повноцінного особистого життя!'''</font></p> 
 +
 +
----
 +
  
13. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/GOtjcOX8VDVFYvr Психология человека отрождения до смерти_под ред Реана А.А Учебник]
+
<p><font size="6" color="#000080">'''ЗМІСТ КУРСУ "ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ"'''</font></p>
  
14. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/EaTjrNizNtyUhpZ Тесты для подростков Грецов]
 
  
15. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/X4fSguuZmk42ILK Емілія Гуцало Практикум. Психологія вікового розвитку. Посібник]
+
===<p><font size="5" color="#FF0000">'''Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ'''</font></p>===
  
16. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/XFt2TJV6lJEhFQN Кон И.С. Психология ранней юности]
 
  
17. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/3R2nnYgLcO7O15z Мухина В.С. Возрастная психология]
+
----
  
 +
<p><font size="4" color="#800000">Тема 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи</font></p>
 +
  
===Тема 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи===
+
[[Файл:1. КАРТИНКА ДО ВСТУПУ пси и руки.jpg|250пкс]]
  
====<p><font size="2" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
+
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
  
 
1.1. Розвиток як психологічна проблема. Предмет вікової  психології   
 
1.1. Розвиток як психологічна проблема. Предмет вікової  психології   
  
1.2. Методологічні засади психології вікового розвитку.  Принципи психології розвитку  
+
1.2. Методологічні засади психології вікового розвитку.  Принципи психології розвитку  
  
1.3. Історія виникнення, становлення психології вікового розвитку  
+
1.3. Історія виникнення, становлення психології вікового розвитку  
  
1.4. Методи  вікової психології  
+
1.4. Методи  вікової психології  
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/twiTbH72gQil53x Гуцало ВП Лекція 1 (повна версія)]
+
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/twiTbH72gQil53x Конспект лекції  Емілії Гуцало за темою 1 (PDF версія для друку)]
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
====<p><font size="2" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/m2TagXodO9HuIFk Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 1]
+
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
 +
{|  border="0"
  
[[Файл:2 Гуцало предмет ВП.jpg|200пкс]]
+
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]  
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/m2TagXodO9HuIFk Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 1]
 +
|-
 +
| [[Файл:МЕТ РЕК НОВЕe 27 .png|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до заняття з теми  1 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття за темою 1]]
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості '''</font></p>====
 +
  
===Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості===
+
[[Файл:Вікові особливості жінок.jpg|450пкс]]
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
Рядок 171: Рядок 275:
 
[[Гуцало 2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз |2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз]]
 
[[Гуцало 2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз |2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз]]
  
[[Гуцало ВП Література до теми 2 |Література до теми 2]]
 
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Wz8AUQJJ7NMZrRu Гуцало ВП Лекція 2 (повна версія)]
+
[http://www.slideshare.net/gutsalo2016/ss-57243485 '''ПРЕЗЕНТАЦІЯ'''<p><font size="3" color="#FF0000">'''Емілія Гуцало. ВІКОВІ КРИЗИ: дитинство, отроцтво, юнацтво'''</font></p>]
  
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nAqV8gkarUYyzDz Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 2]
+
[[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]  
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми 1,2 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  1,2]]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Wz8AUQJJ7NMZrRu Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 2 (PDF версія для друку)]
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
+
[[Файл:Книги n.jpg|50пкс|ліворуч]] 
  
Діагностичний інструментарій
 
  
пдф-контроль знань за темою
+
[[Гуцало ВП Література до теми 2 |Література до теми 2]]
  
[[Джерела та література до заняття з теми  1,2| Джерела та література до заняття з теми  1,2]]
 
  
 +
[[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
  
 +
[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
  
==Змістовий модуль ІІ. Психологія дитинства==
 
 
[[Файл:3 Гуцало немовля .jpg|200пкс]]
 
===Тема 3. Психологія немовлячого періоду ===
 
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
 
3.1. Новонародженість. Психологія немовляти.
 
 
3.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у немовлячому віці
 
 
3.3. Спілкування немовля з дорослими
 
 
3.4. Розвиток особистості. Криза 1 року
 
 
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BWwVmav4FYjzF23 Гуцало ВП Лекція 3 (повна версія)]
 
 
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 3 | Основні навчальні категорії до теми 3]]
 
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  3. Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  3]]
+
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nAqV8gkarUYyzDz Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 1,2]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до заняття з теми  1,2 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття за темами 1,2]]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Gk3nZj24CscqsGm Самоконтроль знань за темами 1,2]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  1,2| Медіатека 1,2]]
 +
|}
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
 
  
Діагностичний інструментарій
 
  
пдф-контроль знань за темою
+
----
  
[[Джерела та література до заняття з теми  3| Джерела та література до заняття з теми  3]]
+
===<p><font size="5" color="#FF0000">'''Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА'''</font></p>===
  
  
  
[[Файл:4. Гуцало 3 Г s.jpg|200пкс]]
+
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти'''</font></p>====
 +
  
===Тема 4. Раннє дитинство===
+
[[Файл:12 НЕМОВ В КАПУСТЕ.jpg|200пкс]]
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 +
 +
[[Гуцало 3.1. Новонародженість. Психологія немовляти (від народження до 1 року) | 3.1. Новонародженість. Психологія немовляти (від народження до 1 року)]]
  
4.1. Ранній вік. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку
+
[[Гуцало 3.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у немовлячому віці | 3.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у немовлячому віці]]
 +
 
 +
[[Гуцало 3.3. Спілкування немовля з дорослими |3.3. Спілкування немовля з дорослими ]] 
  
4.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у ранньому дитинстві
+
[[Гуцало 3.4. Розвиток особистості. Криза 1 року |3.4. Розвиток особистості. Криза 1 року]]
  
4.3. Спілкування з дорослими та однолітками у ранньому дитинстві
 
  
4.4. Розвиток особистості дитини раннього віку. Криза трьох років
+
[http://prezi.com/ekh3b5i52paz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy/'''<p><font size="4" color="#FF0000">NEW! ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ІНТЕРАКТИВНОЇ ЛЕКЦIЇ</font></p> '''ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК НОВОНАРОДЖЕНОГО'''] 
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/cM2xlVTC2i48eaM Гуцало ВП Лекція 4 (повна версія)]
+
 +
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 4 | Основні навчальні категорії до теми 4]]
 
  
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
+
----
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  4 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  4]]
+
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 4. Раннє дитинство'''</font></p>====
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
+
[[Файл:4. Гуцало 3 Г s.jpg|250пкс]]
  
Діагностичний інструментарій
+
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
  
пдф-контроль знань за темою
+
[[Гуцало 4.1. Ранній вік. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку | 4.1. Ранній вік. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку]]
  
[[Джерела та література до заняття з теми  4| Джерела та література до заняття з теми  4]]
+
[[Гуцало 4.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у ранньому дитинстві | 4.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у ранньому дитинстві]]
 +
 
 +
[[Гуцало 4.3. Спілкування з дорослими та однолітками у ранньому дитинстві|4.3. Спілкування з дорослими та однолітками у ранньому дитинстві ]]
  
 +
[[Гуцало 4.4. Розвиток особистості дитини раннього віку. Криза трьох років|4.4. Розвиток особистості дитини раннього віку. Криза трьох років]]
 +
 
 +
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/FcAVmM7xTvzRhBO Основні навчальні категорії до теми 4]
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
  
 +
----
  
[[Файл:5 Гуцало ДОШК .jpg|200пкс]]
+
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 5. Дошкільний вік'''</font></p>====
===Тема 5. Дошкільний вік===
+
  
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
  
5.1. Загальна характеристика дошкільного віку
+
[[Файл:7. ДОШКjpg.jpg|250пкс]]
  
5.2. Вікові особливості дітей 3-4 років  (друга молодша група)
+
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
  
5.3. Вікові особливості дітей 4-5 років (середня група)
+
[[Гуцало 5.1. Загальна характеристика дошкільного віку|5.1.  Загальна характеристика дошкільного віку]]
  
5.4. Вікові особливості дітей 5-6 років (старша група)
+
[[Гуцало 5.2. Вікові особливості дітей 3-4 років  (друга молодша група)| 5.2. Вікові особливості дітей 3-4 років  (друга молодша група)]]
 +
 
 +
[[Гуцало 5.3. Вікові особливості дітей 4-5 років (середня група) |5.3. Вікові особливості дітей 4-5 років (середня група)]] 
  
5.5. Вікові особливості дітей 6-7 років (підготовча до школи група)
+
[[Гуцало 5.4. Вікові особливості дітей 5-6 років (старша група)  |5.4. Вікові особливості дітей 5-6 років (старша група)]]
  
5.6. Криза семи років
+
[[Гуцало 5.5. Вікові особливості дітей 6-7 років (підготовча до школи група) |5.5. Вікові особливості дітей 6-7 років (підготовча до школи група)]]
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/QZpKzMhIKlCRCRC Гуцало ВП Лекція 5 (повна версія)]
+
[[Гуцало 5.6. Криза семи років | 5.6. Криза семи років]]
 
+
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 5 | Основні навчальні категорії до теми 5]]
+
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/mU2ol3kWqUbj1pH Основні навчальні категорії до теми 5]
 +
|-
 +
| [[Файл:Книги n.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Гуцало ВП Література до тем 3-5|Література до тем 3-5]]  
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/6GJlMRlhipkIbce Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 3,4,5]
+
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/6GJlMRlhipkIbce Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 3,4,5]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|30пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до занять з тем  3,4,5 Гуцало| Методичні рекомендації до занять за темами 3,4,5]]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/3LK72vWJtwX6cOx Самоконтроль знань за темами 3,4,5]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  5| Медіатека  3,4,5]]
 +
|}
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  5 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  5]]
 
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
+
----
  
Діагностичний інструментарій
+
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 6. Психологія молодшого школяра'''</font></p>====
 
+
   
пдф-контроль знань за темою
+
[[Файл:6. Гуцало МЛ ШК КАРТs.jpg|250пкс]]
 
+
[[Джерела та література до заняття з теми 5| Джерела та література до заняття з теми  5]]
+
 
+
 
+
 
+
[[Файл:6. Гуцало МЛ ШК КАРТs.jpg|200пкс]]
+
 
+
===Тема 6. Психологія молодшого школяра===
+
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
Рядок 310: Рядок 440:
 
[[Гуцало ВП 6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці |6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці]]
 
[[Гуцало ВП 6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці |6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці]]
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/AwX999iv5HPrBhH Гуцало ВП Лекція 6 (повна версія)]
+
{| border="0"
 
+
|-
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 6 | Основні навчальні категорії до теми 6]]
+
| [[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/AwX999iv5HPrBhH Конспект лекції  Емілії Гуцало за темою 6 (PDF версія для друку)]
 +
|-
 +
| [[Файл:4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/BSJ0mDUHfAgS9c1 Основні навчальні категорії до теми 6]
 +
|-
 +
| [[Файл:Книги n.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Гуцало ВП Література до теми 6|Література до теми 6]]
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
[[Гуцало ВП Література до теми 6|Література до теми 6]]
 
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/v1H9L7cnQOEzCtZ Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 6]
+
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/v1H9L7cnQOEzCtZ Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 6]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|30пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до заняття з теми  6 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття за темою  6]]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/AK9aQMbjVCOwvoM Самоконтроль знань за темою 6]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  6| Медіатека  6]]
 +
|}
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  6 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  6]]
 
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
+
----
  
Діагностичний інструментарій
+
===<p><font size="5" color="#FF0000">'''Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ'''</font></p>===
  
пдф-контроль знань за темою
 
  
[[Джерела та література до заняття з теми  6| Джерела та література до заняття з теми  6]]
 
  
 +
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 7. Психологія особистості підлітка'''</font></p>====
 +
  
 
+
[[Файл:7 Гуцало ПІДЛІТОК .gif|370пкс]]
 
+
==Змістовий модуль ІІІ. Психологія дорослішання==
+
 
+
[[Файл:7 Гуцало ПІДЛІТОК .gif|200пкс]]===Тема 7. Психологія особистості підлітка ===
+
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
Рядок 354: Рядок 502:
 
[[Гуцало 7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. | 7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. Педагогічно занедбані підлітки. Класифікація типів підлітків-девіантів]]
 
[[Гуцало 7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. | 7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. Педагогічно занедбані підлітки. Класифікація типів підлітків-девіантів]]
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/314bcne8nMQf70A Гуцало ВП Лекція 7 (повна версія)]
+
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/314bcne8nMQf70A Конспект лекції  Емілії Гуцало за темою 7 (PDF версія для друку)]
 +
|-
 +
| [[Файл:4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/bSNXmR5CxNTuLWK Основні навчальні категорії до теми 7]
 +
|-
 +
| [[Файл:Книги n.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Гуцало Література до теми 7 |Література до теми 7]]
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 7 | Основні навчальні категорії до теми 7]]
 
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ifhcn330vX2b1Py Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 7]
+
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ifhcn330vX2b1Py Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 7]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|30пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до заняття з теми  7 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття за темою  7]]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/RaU5yTHae6oVdYH Самоконтроль знань за темою 7]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  7| Медіатека 7]]
 +
|}
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  7 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  7]]
 
 
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
 
 
Діагностичний інструментарій
 
 
пдф-контроль знань за темою
 
 
[[Джерела та література до заняття з теми  7| Джерела та література до заняття з теми  7]]
 
  
 +
----
  
 +
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема  8.  Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці'''</font></p>====
  
[[Файл:8 Гуцало ЮНІСТЬ.jpg|200пкс]]
 
  
===Тема  8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці===
+
[[Файл:8 Гуцало ЮНІСТЬ.jpg|350пкс]]
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
Рядок 394: Рядок 559:
 
[[Гуцало 8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності | 8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності]]
 
[[Гуцало 8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності | 8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності]]
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/iXxueXYfScER9QQ Гуцало ВП Лекція 8 (повна версія)]
+
{|  border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/iXxueXYfScER9QQ Конспект лекції  Емілії Гуцало за темою 8 (PDF версія для друку)]
 +
|-
 +
| [[Файл:4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/ntYeU8VXgBe3jda Основні навчальні категорії до теми 8]
 +
|-
 +
| [[Файл:Книги n.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [[Гуцало Література до теми 8 |Література до теми 8]]
 +
|-
 +
| [[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
 +
| [http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
 +
|}
  
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 8 | Основні навчальні категорії до теми 8]]
 
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nUko9HCtoTeJ8F9 Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 8]
+
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/nUko9HCtoTeJ8F9 Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 8]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|30пкс|ліворуч]]
 +
| [[Методичні рекомендації до заняття з теми  8 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття за темою  8]]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/PSTfxFTqrUCcYC3 Самоконтроль знань за темою 8]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  8| Медіатека  8]]
 +
|}
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми  8 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  8]]
 
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
+
----
  
Діагностичний інструментарій
+
===<p><font size="5" color="#FF0000">'''Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ Й СТАРІННЯ'''</font></p>===
  
пдф-контроль знань за темою
 
  
[[Джерела та література до заняття з теми  8| Джерела та література до заняття з теми  8]]
+
====<p><font size="4" color="#800000">'''Тема 9. Вік дорослості, психологія старіння'''</font></p>====
  
  
 
+
[[Файл:10 ДОРОСЛ.jpg|300пкс]]
==Змістовий модуль ІV. Психологія дорослості й старіння==
+
 
+
[[Файл:9 Гуцало МОЛОД КАРТ.jpg|200пкс]]
+
 
+
===Тема 9.  Вік дорослості, психологія старіння===
+
  
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
 
====<p><font size="3" color="#800000">Теоретичний матеріал</font></p>====
Рядок 430: Рядок 613:
 
9.4. Психологія старіння   
 
9.4. Психологія старіння   
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/UesOkEZ79BL0XtT Гуцало ВП Лекція 9 (повна версія)]
 
  
[[Гуцало Основні навчальні категорії до теми 9 | Основні навчальні категорії до теми 9]]
+
[http://www.slideshare.net/gutsalo2016/ss-57243363'''ПРЕЗЕНТАЦІЯ'''<p><font size="4" color="#FF0000">'''ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ВІКОВІ КРИЗИ ДОРОСЛОСТІ'''</font></p>]
  
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
 
  
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/8QhfVxSkHnTIJRz Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота 9]
+
[[Файл:5лекцияs.jpg|50пкс|ліворуч]]  
  
[[Методичні рекомендації до заняття з теми 9 Гуцало| Методичні рекомендації до заняття з теми  9]]
+
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/UesOkEZ79BL0XtT Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 9 (PDF версія для друку)]
  
Від теорії - до практики (психологічна лабораторія)
 
  
Діагностичний інструментарій
+
[[Файл:Moodle кдпу.JPG|60пкс|ліворуч]]
  
пдф-контроль знань за темою
+
[http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212_ Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle]
  
[[Джерела та література до заняття з теми  9| Джерела та література до заняття з теми  9]]
 
  
 +
====<p><font size="3" color="#800000">Семінарсько-практичне заняття</font></p>====
  
 +
{| border="0"
 +
|-
 +
| [[Файл:13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/8QhfVxSkHnTIJRz Колоквіум]
 +
|-
 +
| [[Файл:6 МЕТ. РЕК.png|30пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/uP67vqwbEuwNVMn Методичні рекомендації до заняття за темою  9]
 +
|-
 +
| [[Файл:7 знак вопроса.jpg|50пкс|ліворуч]]
 +
| [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/aQk2UEWqNhHfTJA Самоконтроль знань за темою 9]
 +
|-
 +
| [[Файл:Видеодиск.jpg|80пкс|ліворуч]]
 +
| [[Джерела та література до заняття з теми  9| Медіатека  9]]
 +
|}
  
----
 
  
=Ресурси=
 
==Рекомендована література==
 
===Базова===
 
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
 
  
Бадмаев Б. Психология в работе учителя. – М.,2000.
+
----
  
Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник/ Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – 2-ге видан. – К.: “Центр учбової літератури”. – 2012. – 968 с.
+
[[Файл:5 Гуцало ДОШК .jpg|300пкс]]
  
Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Мухиной. – М.: Просвещение, 1984.
 
  
Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо. – М., 1984.
+
 +
===<p><font size="6" color="#FF0000">ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ</font></p>===
  
Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979.
+
1. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/d9yN9P0QCcDYisF ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ]
  
Возрастная психология взрослых / Под общ. ред. Д. Г. Ананьева. – Л., 1971. – Вып. 1, 2.
+
2. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/Hokbzw4evpsNQKt ЗРАЗОК ЗВІТУ]
  
Возрастные особенности психических функций взрослых в период зрелости (41-46 лет) / Редкол.: Я. И. Петров. – М., 1984.
+
3. [https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/SIQvDbdHWnJGHzh Психодіагностичний інструментарій дослідження особистості студентами]
 +
  
Возрастные особенности умственной деятельности взрослых // Под ред. Е. И. Степанова. – М., 1974.
 
  
Возростные особенности психического развития детей // Под ред. И.В.Дубровиной, М.И.Лисиной. – М.: АПН СССР, 1982. –164 с.
+
----
  
Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии / Под ред. Е. Щурковой. – М., 1998.
+
==[[ГЛОСАРІЙ З КУРСУ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ| ГЛОСАРІЙ З КУРСУ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ]]==
  
Вікова та педагогічна психологія / O.B. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Навч.посібник. – К.: Каравела, 2012.
 
  
Вікова  психологія/ За ред. Костюка. – К.: Рад.шк.,1976. – 269 с.
+
----
  
Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М. В. Гамезо и др. – М., 1994.
+
[[Файл:3 ключи к тестам.png|50пкс|ліворуч]]
 +
[https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/KOZBKm68k6EIp9Z]
  
Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973.
+
----
  
Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1991.
+
===<p><font size="4" color="#FF0000">РЕСУРСИ</font></p>===
  
Выготский  Л.С. Избраные психологические исследования. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 520 с.
+
[[Файл:2 електронна бібліотекаІ .jpg|110пкс]]
  
Выготский Л. С. Кризис 3-х лет // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1992. – Т. 4.
+
[[Гуцало Моя бібліотека до курсу ВП| Електронна бібліотека]]
  
Выготский Л. С. Младенческий возраст // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1992. – Т. 4.
+
[[Файл:1 Гуцало ВСТУП КНИЖКИ ПСИ .jpg|110пкс]]
  
Выготский Л. С. Психология. - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.
+
[[Рекомендована література Гуцало|Бібліографія]]
  
Выготский Л. С. Педагогическая психология.— М., 1991.
 
  
Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. – Т. 4.
+
----
  
Выготский Л. С. Ранний возраст// Собр. соч.: В 6т. – М., 1992. – Т. 4.
+
===<p>[https://youtu.be/7nsZhykFOq8/ <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. НАШІ ТРЕНДИ 2017</font>]</p>===
  
Гольдштейн Арнольд, Хомик Володимир. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам/ пер.з англ. В Хомика. – К.:Либідь,2003. – 520 с.  
+
===<p>[https://youtu.be/P8eaSlSpkKk <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ВІДЧУТТЯ"</font>]</p>===
  
Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг між особистісного спілкування /Пер.з англ. В.Хомика. – К. : Вид.дім “КМ Академія”, 2010. –288с.
+
===<p>[https://youtu.be/3XwxUOgiUVM  <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "СПРИЙМАННЯ"</font>]</p>===
  
Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: Підручник. – К.: ВД “ Професіонал”, 2007. – 608 с.
 
  
Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник– Львів: Світ, 2001. – 280с.
+
===<p>[https://youtu.be/Bkgv_VXiyoo <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ПАМ’ЯТЬ"</font>]</p>===
Заброцький М.М. Вікова психологія. – Київ, 1998.
+
  
Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: 36. завдань. – К.: Вища школа, 1990.  
+
===<p>[https://youtu.be/kBgtQgiqrvo  <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ</font>]</p>===
  
Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посіб¬ник / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
+
===<p>[https://youtu.be/l_m2_92ABiA  <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.1" </font>]</p>===
  
Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посібник / В. В. Климе¬нко. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 480 с.  
+
===<p>[https://youtu.be/x10Qmdk3fSg  <font size="5" color="#7CFC00"> Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.2" </font>]</p>===
  
Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.:Питер, 2006. – 320 с.
 
Леонтьев АЛ. Психология общения. – М., 1999.
 
  
Лисина М.И. Проблеми онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. –144с.
+
----
 
+
Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. – К.: Каравела, 2012. – 264 с.
+
 
+
Люблінська Г.О, Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – 356с.
+
 
+
Лушин П.В.Личностные изменения как процесс: теория и практика. –  Одесса: Аспект, 2005. – 334 с.
+
 
+
Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. У 2-х т. – К.: Форум, 2002.
+
 
+
Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К: МАУП, 2012. –256 с.
+
 
+
Мир детства: Юность / Под ред. А. Г. Хрипковой - М.: Педагогика, 1991. – 256с.
+
 
+
Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн.1. – М.: Владос, 1998. – 687 с. 
+
 
+
Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: Прайм-еврознак, 2002. – 656с.
+
 
+
Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя й других. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999.
+
 
+
Практическая психология образования: Учебное пособие/ Под ред. И.В.Дубравиной. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.
+
 
+
Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.И.Щербакова. - М.: Просвещение, 1987. - 255с.
+
 
+
Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии: Изучение и психокоррекция/ Под ред. проф. У.В. Ульенковой. – СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
+
 
+
Психологія //За ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968.
+
 
+
Психологія: Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. ред. О.В. Винославської. – Київ: Фірма "ІНКОС", 2005. – 352с. 
+
 
+
Психологія //Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.// За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.
+
 
+
Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К.: Ру¬та, 2001. – 320 с.
+
 
+
Психология ХХІ века: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Н.Дружинина. – М.:ПЕР СЭ, 2003.
+
 
+
Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод, посібник / Ред.. рада: В. А. Доній,
+
Г. М.Несен та ін. – К., 1996. – 792 с.
+
 
+
Реан А.А.Психология личности. Социализация, поведение, общение. / А.А.Реан. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 407 с.
+
 
+
Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб.: Питер, 2004.
+
 
+
Русинка І. І. Психологія: навч. посібник / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с.
+
 
+
Семенова А. В. Основи психології і педагогіки: навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова. – К. : Знання, 2006. – 319 с.
+
 
+
Скрипченко О. В., Падалка О. С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання: Навчальний посібник для викладачів психології і педагогіки, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів та курсантів військових училищ / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко – К.: Український Центр духовної культури. 2003. – 328 с.
+
 
+
Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д: ”Феникс”, 2000. – 544 с.
+
 
+
Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименти, упражнения. – СПб.: Пройм-Еврознак, 2001. – 864 с.
+
 
+
Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991.
+
 
+
Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: Навч. видання. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001.
+
 
+
Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. – М.: Рига: ПЦ «Эксперимент», 1995.
+
 
+
Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития. – М., 1994.
+
 
+
Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возра¬сте // Вопросы психологии. –1971. –№ 4. –С. 6 – 20.
+
 
+
Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1976.
+
 
+
Эльконин Д. В. Детская психология (раз¬витие ребенка от рождения до семи лет). – М., 1960. – 328с.
+
 
+
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Под ред. А. В. Толс¬тых. – М., 1996.
+
 
+
Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Ленато, АСТ, 1996. –592с.
+
 
+
===Допоміжна===
+
 
+
Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с. 
+
 
+
Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Практикум.  Навчально-методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2012. – 180 с.
+
Гуцало Е.У. Основи психологічної компетентності майбутнього педагога. 
+
Навчально- методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград:  ФО-П  Александрова М.В.,  2013. –  138 с.
+
Гуцало Е.У. Вікова та педагогічна психологія. Тестові завдання для самоперевірки або контролю знань студентів: Навчально-методичний посібник / Е.У. Гуцало. Кіровоград:  РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012.  – 96 с.
+
Гуцало Е.У. Крок до європейської освіти. Навчально-методичний посібник / Е.У. Гуцало. – Кіровоград, поліграфічно-видавничій центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2004. – 180 с.
+
Гуцало Е.У. Становлення й розвиток психічних процесів. Курс лекцій / Е.У. Гуцало. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с
+
Гуцало Е.У. Курсова робота з психології. Методичні рекомендації / Е.У. Гуцало. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009. –  52 с.
+
Гуцало Е.У. Педагогічне тестування в системі контролю і оцінки якості навчання студентів на базі дисциплін психолого-педагогічного циклу педагогічного університету). Методичний вісник. Cпецвипуск. /Е.У. Гуцало. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – 68 с.
+
 
+
==Інформаційні ресурси==
+
 
+
1. Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. / http://library.kspu.kr.ua/new/
+
 
+
2. http://www.koob.ru/ - Электронная библиотека “Куб”
+
 
+
3. http://www.e-puzzle.ru/ - электронная библиотека “Пазлы”
+
 
+
4. http://ariom.narod.ru/litera.htm - библиотека Лотоса
+
 
+
5. http://www.psylib.org.ua/ - тексты по психологии и смежным гуманитарным дисциплинам.
+
 
+
6. http://www.imwerden.de/ Электронная Библиотека “ImWerden”
+
 
+
7.  http://flogiston.ru/library литература по психологии.
+
 
+
8. http://www.lib.com.ua/3/0.html психология на ресурсе
+
 
+
9. http://sovremennik.ws/psihologia/ книги по психологии.
+
 
+
10. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_PSI/_Nit_psi.html лит-ра по психологии
+
 
+
11. http://www.lib.ru/PSIHO/ Библиотека М. Мошкова
+
 
+
12. http://www.psi.lib.ru/books.htm детская психология
+
 
+
13. http://imwerden.de/cat/modules.php?name … ate&cid=27 лит по психологии
+
 
+
14. http://www.litportal.ru/index.html?r=11 лит-ра по психологии на литпортале
+
 
+
15. http://koapp.narod.ru/hudlit/psyhol/catalog.htm лит-ра по психологии
+
 
+
16. http://kulichki.com/inkwell/noframes/psy.htm лит-ра по психологии
+
 
+
17. http://psyberia.ru/work/temes Психологическая библиотека Psyberia.ru.
+
 
+
18. http://psyfactor.org/lybr1.htm БИБЛИОТЕКА «ПСИ-ФАКТОРА»
+
 
+
19. http://duals.ru/Data/books.htm Книги Анвара Бакирова
+
 
+
20. http://www.syntone.ru/library/books/ Психологическая библиотека
+
 
+
21. http://nkozlov.ru/library/ библиотека на сайте Н.Козлова
+
 
+
22. http://www.gennadij.pavlenko.name/ сайт Г.Павленко
+
 
+
23. http://proekt-psi.narod.ru/biblio/bibl.htm библиотека по психоанализу
+
 
+
24. http://azps.ru/ А. Я. Психология:
+
 
+
25. http://www.psychology-online.net/49 материалы по психологии
+
 
+
26. http://psy.piter.com/library/ библиотека пси. портала
+
 
+
27. http://marks.on.ufanet.ru/PSYBOOKS.HTM Литература по психологии и психотерапии
+
 
+
28. http://psylib.kiev.ua/ - психологическая библиотека
+
 
+
29. http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm Электронная библиотека “Нестор”
+
 
+
30. http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm психология
+
 
+
31. http://ru.laser.ru/library.html библиотека по соционике
+
 
+
32. http://www.jungland.ru/Library/ Библиотека Юнгланд
+
 
+
33. http://erosport.ru/category/literature Боевые искусства и самооборона
+
 
+
34. http://www.nhat-nam.ru/biblio.html библиотека сайта Нят-Нам.ру
+
 
+
35. http://www.psycheya.ru/lib_index.html библиотека книг по психологии
+
 
+
36. http://www.russtil.ru/biblioteka.shtml Электронная библиотека боевых искусств
+
 
+
37. http://seanat.narod.ru/encyclop.htm Энциклопедия практик саморазвития
+
 
+
38. http://etor.h1.ru/index.html Страничка профессора Торчинова.
+
 
+
39. http://www.ladoshki.com/?books&group=21 ли-ра по психологии
+
 
+
40. http://www.infanata.org/index.php библиотека литературы
+
 
+
41. http://lib.rus.ec/g/sci_psychology Либрусек
+
 
+
 
+
АУДИОКНИГИ
+
 
+
1. http://zipsites.ru/?n=14/1/
+
  
2. http://audio-knigi.narod.ru/download.html
+
<p><font size="4" color="#800000">'''Дякуємо Вам за довіру й зацікавлену роботу з електронним (дистанційним, онлайн, змішаним) навчальним курсом Емілії Гуцало "Вікова психологія"!
  
3. http://friends-forum.com/modules.php?name=EBooks
 
  
4. http://soundbook.ru/download/  
+
*Чекаємо Ваших відгуків, побажань, конструктивного співробітництва у сфері електронного навчання:'''
 +
*пишіть - kspu_psy2016@ukr.net,
 +
*спілкуйтеся - https://www.facebook.com/kspu.psy,
 +
*дзвоніть - 095-32-26-326.</font></p>   
  
5. http://volkswagen.msk.ru/audio_books/audiobooks.htm
 
  
6. http://ta.org.ua/index.php?page=genrebo … =book_name
+
[[Обговорення:Вікова психологія Гуцало Е.У.|'''Тут Ви можете ознайомитися із думками викладачів й досвідом навчання студентів у обговоренні електронного курсу "Вікова психологія" - Wiki-кдпу й Moodle-кдпу. Висловлюйте також власні думки.''']]
  
---
 
  
 
[[Категорія:Навчальні курси]]
 
[[Категорія:Навчальні курси]]

Поточна версія на 15:57, 30 січня 2019

Вікова психологія3 1.jpg


Чи готові Ви вже зараз відповісти на актуальні питання психології вікового розвитку людини?

 • Як пояснити тезу П. Блонського про те, що ніколи людина не стоїть так близько до смерті, як у години народження?
 • Чи може стати повноцінним членом суспільства дитина-Мауглі?
 • Чи свідчить абсолютна навчальна успішність першокласника про відкриття майбутнього талановитого інтелектуала?
 • Чому сучасні учені не можуть визначитися із віковими межами підліткового й раннього юнацького періоду?
 • Виокремлення «золотої молоді» в умовах надлишкових майнових статків у деяких родинах – основа благочинності чи загроза становлення моральності?
 • Вікові кризи дитинства й дорослості – міф чи реальність?
 • Мудрість на схилі літ – вікове чи особистісне утворення?
 • Як пояснити філософські роздуми Е. Еріксона про те, що здорові діти не боятимуться життя, якщо люди поважного віку довкола них достатньо цілісні аби не боятися смерті?


Приєднуйтеся до нашої прогресивної спільноти e-learning!

Нашою головною ідеєю є реалізація словесної конструкції, виведеної досвідом педагогів й психологів ще в античні часи:

 • Те, що я чую, я забуваю;
 • Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю;
 • Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти;
 • Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю навичок;
 • Коли я передаю знання іншим – стаю майстром.

Отож, набувайте якостей Майстра разом із нами у e-learning-проекті!Запрошуємо Вас відвідати також новий електронний курс "Вікова психологія" Гуцало Е.У. - технологічна платформа на базі LMS Moodle-кдпу. Натисніть на посилання [1],а потім - "Увійти як гість" або зареєструйтеся під власним логіном та паролем для роботи у LMS Moodle-кдпу.

Бажаємо Вам натхнення й наснаги у роботі з електронним (дистанційним,e-learning, онлайн, змішаним) навчальним курсом "Вікова психологія" у форматах Wiki-КДПУ й Moodle-КДПУ!ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ ЕМІЛІЇ ГУЦАЛО


Галузь знань: 01 Освіта Напрямок підготовки: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр


Мета та завдання навчального курсу "Вікова психологія"

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами знань, усвідомлення й розуміння ними кількісних і якісних змін у психіці людини при переході від одного вікового етапу до іншого, унікального для кожного віку співвідношення психологічних й поведінкових особливостей, рушійних сил і закономірностей психічного розвитку особистості. Вивчення вікової психології сприяє розумінню складності й неоднозначності процесів психологічного розвитку індивіда, формує ставлення до людини як до особистісної цінності на будь-якому етапі її життя, стимулює інтерес до пізнання й пояснення дитячої психіки через акцентування маловивчених феноменів онтогенезу.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, закономірностями, концепціями вікової психології;
 • розкрити умови й специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості;
 • розкрити онтогенез особистісного розвитку, становлення компонентів структури спілкування, міжособистісних взаємин та соціалізації людини;
 • виробити у студентів низку умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний і творчий потенціал майбутнього педагога.

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, механізми, показники психічного розвитку людини в онтогенезі, сучасні теорії психічного розвитку дитини;
 • загальні закономірності розвитку психіки людини: умови, чинники, рушійні сили; особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової, мотиваційної сфер, індивідуально-психологічних характеристик, становлення особистості, спілкування й соціалізації людей різного віку.

вміти:

 • застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності й спілкування школярів, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку дитини;
 • ураховувати в навчально-виховному процесі сенситивні періоди розвитку дитини;
 • аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі;
 • ураховувати вікові та індивідуальні особливості учнів у педагогічній роботі;
 • забезпечувати навчання учнів у зоні ближнього розвитку на основі вивчення специфіки їх розвивальної діяльності та віку;
 • визначати й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні цілі уроку, враховуючи зміст навчального матеріалу, вікові та індивідуальні особливості учнів;
 • орієнтуватися на нормативи певного вікового періоду у психолого-педагогічній діагностиці;
 • аналізувати, прогнозувати й проектувати власну педагогічну діяльність, співвідносити зміст, спосіб, ритм, характер власного спілкування з віковими, індивідуальними особливостями школярів.


8. осн.наук. праці гуцало .jpg

Основні наукові праці Емілії Гуцало з проблем психології вікового розвитку

Гуцало Е.У. Вікова психологія [Електронний ресурс] : електронний навчальний курс / Е.У. Гуцало ; система управління електронними курсами КДПУ ім. В. Винниченка. – Режим доступу: moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212, відкритий гостьовий доступ.

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle

Емілія Гуцало Педагогічна психологія Посібник

Емілія Гуцало Основи психологічної компетентності майбутнього педагога: практикум Посібник


Автор курсу

Кандидат педагогічних наук, доцент Емілія Гуцало

Персональна сторінка викладача

Обговорення електронного курсу "Вікова психологія" у форматах Wiki-кдпу й Moodle-кдпу


Учасники

Група УА18Б, факультет філології та журналістики ЦДПУ ім.Володимира Винниченка


Графік консультацій

День тижня для консультацій Години консультації Контакти
Середа 12.40-15.00 пишіть - kspu_psy2016@ukr.net, дзвоніть - 095-32-26-326
Четвер 12.40-15.00 спілкуйтеся - https://www.facebook.com/kspu.psy

ВХІДНЕ ТЕСТУВАННЯ З КУРСУ "ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ"

Загальна психологія. Навч. посіб. [2]

ТЕСТ_ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ВІДЧУТТЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ СПРИЙМАННЯ

ТЕСТ_ ВІДЧУТТЯ_СПРИЙМАННЯ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ ПАМ’ЯТЬ

ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ

ТЕСТ_ПАМ'ЯТЬ

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.1

ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ. Ч.2

ТЕСТ_МИСЛЕННЯ

ТЕСТ_ УЯВА_ІНТЕЛЕКТ

ТЕСТ_УВАГА

ТЕСТ_ЕМОЦІЇ_ПОЧУТТЯ_ВОЛЯ

ТЕСТ_ДІЯЛЬНІСТЬ_АКТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ

ТЕСТ_ОСОБИСТІСТЬ

ТЕСТ_СПІЛКУВАННЯ_ГРУПА

ТЕСТ_ТЕМПЕРАМЕНТ

ТЕСТ_ХАРАКТЕР

ТЕСТ_ЗДІБНОСТІ


Структура електронного курсу "Вікова психологія"

Розділ 1. Загальні засади вікової психології

 • ТЕМА 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи
 • ТЕМА 2. Проблеми психічного розвитку особистості

Змістовий модуль 2. Психологія дитинства

 • ТЕМА 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти
 • ТЕМА 4. Раннє дитинство
 • ТЕМА 5. Дошкільний вік
 • ТЕМА 6. Психологія молодшого школяра

Змістовий модуль 3. Психологія дорослішання

 • ТЕМА7. Психологія особистості підлітка
 • ТЕМА 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці

Змістовий модуль 4. Психологія дорослості й старіння

 • ТЕМА 9. Вік дорослості, психологія старіння.


[3]

Електронний курс «Вікова психологія» призначений не лише для успішного навчання, але й для становлення компетентного професіонала в освітньому просторі й моделювання повноцінного особистого життя!ЗМІСТ КУРСУ "ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ"


Зміст

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Тема 1. Предмет вікової психології, історія виникнення, становлення, методи


1. КАРТИНКА ДО ВСТУПУ пси и руки.jpg

Теоретичний матеріал

1.1. Розвиток як психологічна проблема. Предмет вікової психології

1.2. Методологічні засади психології вікового розвитку. Принципи психології розвитку

1.3. Історія виникнення, становлення психології вікового розвитку

1.4. Методи вікової психології

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 1 (PDF версія для друку)
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 1
МЕТ РЕК НОВЕe 27 .png
Методичні рекомендації до заняття за темою 1Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості

Вікові особливості жінок.jpg

Теоретичний матеріал

2.1. Психічний і особистісний розвиток людини. Особливості психічних змін у розвитку. Загальні закономірності розвитку особистості

2.2. Основні теорії психічного розвитку дитини

2.3. Умови психічного розвитку. Детермінанти (чинники) психічного розвитку

2.4. Рушійні сили розвитку особистості. Суперечності (протиріччя) розвитку

2.5. Психічний розвиток і навчання. Зони актуального та найближчого розвитку. Сенситивні періоди розвитку

2.6. Поняття віку. Хронологічний, психологічний та соціальний вік дитини. Періодизація вікового розвитку

2.7. Критерії вікового розвитку. Поняття про провідну діяльність. Сутність провідної діяльності у кожний віковий період. Поняття про соціальну ситуацію розвитку. Поняття про вікові новоутворення особистості.

2.8. Вікові кризи. Психологічна характеристика вікових криз


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Емілія Гуцало. ВІКОВІ КРИЗИ: дитинство, отроцтво, юнацтво


5лекцияs.jpg

Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 2 (PDF версія для друку)

Книги n.jpg


Література до теми 2


Moodle кдпу.JPG

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 1,2
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темами 1,2
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темами 1,2
Видеодиск.jpg
Медіатека 1,2Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

Тема 3. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти

12 НЕМОВ В КАПУСТЕ.jpg

Теоретичний матеріал

3.1. Новонародженість. Психологія немовляти (від народження до 1 року)

3.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у немовлячому віці

3.3. Спілкування немовля з дорослими

3.4. Розвиток особистості. Криза 1 року


NEW! ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ІНТЕРАКТИВНОЇ ЛЕКЦIЇ

ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК НОВОНАРОДЖЕНОГО


Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ MoodleТема 4. Раннє дитинство

4. Гуцало 3 Г s.jpg

Теоретичний матеріал

4.1. Ранній вік. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку

4.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів у ранньому дитинстві

4.3. Спілкування з дорослими та однолітками у ранньому дитинстві

4.4. Розвиток особистості дитини раннього віку. Криза трьох років

4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 4
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ MoodleТема 5. Дошкільний вік

7. ДОШКjpg.jpg

Теоретичний матеріал

5.1. Загальна характеристика дошкільного віку

5.2. Вікові особливості дітей 3-4 років (друга молодша група)

5.3. Вікові особливості дітей 4-5 років (середня група)

5.4. Вікові особливості дітей 5-6 років (старша група)

5.5. Вікові особливості дітей 6-7 років (підготовча до школи група)

5.6. Криза семи років

4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 5
Книги n.jpg
Література до тем 3-5
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle

Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темами 3,4,5
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до занять за темами 3,4,5
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темами 3,4,5
Видеодиск.jpg
Медіатека 3,4,5Тема 6. Психологія молодшого школяра

6. Гуцало МЛ ШК КАРТs.jpg

Теоретичний матеріал

6.1. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Готовність дитини до навчання у школі

6.2. Учбова діяльність як провідний вид діяльності молодшого школяра

6.3. Розвиток пізнавальних психічних процесів та емоційно-вольової сфери молодших школярів

6.4. Формування особистості молодшого школяра

6.5. Особливості спілкування у молодшому шкільному віці

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 6 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 6
Книги n.jpg
Література до теми 6
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 6
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 6
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 6
Видеодиск.jpg
Медіатека 6Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ

Тема 7. Психологія особистості підлітка

7 Гуцало ПІДЛІТОК .gif

Теоретичний матеріал

7.1. Загальна характеристика підліткового віку. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка. Особливості психосексуального розвитку підлітків

7.2. Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер підлітка

7.3. Навчальна діяльність підлітка. Зміни в мотивації навчальної діяльності підлітка

7.4. Провідний вид діяльності і спілкування підлітка. Особливості спілкування підлітка з дорослими (батьками і вчителями) та однолітками

7.5. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка. Криза підліткового віку. Новоутворення підліткового віку. Розвиток самосвідомості. Самопізнання. Фізичний образ Я. Самооцінка і рівень домагань. Розвиток Я й ідентичність. Особистісна рефлексія. Я-концепція. Моральний розвиток підлітка

7.6. Розвиток мотиваційної сфери підлітка

7.7 Характерологічні поведінкові реакції підлітків. Акцентуації характеру. Педагогічно занедбані підлітки. Класифікація типів підлітків-девіантів

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 7 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 7
Книги n.jpg
Література до теми 7
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 7
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 7
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 7
Видеодиск.jpg
Медіатека 7Тема 8. Психологія особистісного розвитку в юнацькому віці

8 Гуцало ЮНІСТЬ.jpg

Теоретичний матеріал

8.1. Загальна характеристика ранньої юності

8.2. Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Провідна діяльність. Новоутворення/ Варіанти ідентичності. Значущість учіння для старшокласників

8.3. Розвиток пізнавальних та емоційно-вольових процесів у старшокласників

8.4. Розвиток особистості в ранній юності. Розвиток самосвідомості. Самооцінка. Криза ідентичності. Криза юнацького віку

8.5. Розвиток мотиваційної сфери

8.6. Особливості спілкування у ранній юності. Міжособистісні взаємини юнаків та дівчат

8.7. Проблеми сенсу життя в ранній юності

5лекцияs.jpg
Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 8 (PDF версія для друку)
4 ОСНОВ.НАВЧ. КАТЕГОР.jpg
Основні навчальні категорії до теми 8
Книги n.jpg
Література до теми 8
Moodle кдпу.JPG
Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Семінарсько-практичне заняття та самостійна робота за темою 8
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 8
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 8
Видеодиск.jpg
Медіатека 8Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОСТІ Й СТАРІННЯ

Тема 9. Вік дорослості, психологія старіння

10 ДОРОСЛ.jpg

Теоретичний матеріал

9.1. Вік дорослості

9.2. Рання дорослість

9.3. Зрілий дорослий вік

9.4. Психологія старіння


ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ВІКОВІ КРИЗИ ДОРОСЛОСТІ


5лекцияs.jpg

Конспект лекції Емілії Гуцало за темою 9 (PDF версія для друку)


Moodle кдпу.JPG

Емілія Гуцало_Вікова психологія_ Moodle


Семінарсько-практичне заняття

13 ЦЕ СЕМ-ПРАК ЗАНs.jpg
Колоквіум
6 МЕТ. РЕК.png
Методичні рекомендації до заняття за темою 9
7 знак вопроса.jpg
Самоконтроль знань за темою 9
Видеодиск.jpg
Медіатека 95 Гуцало ДОШК .jpg


ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

1. ЕМІЛІЯ ГУЦАЛО. ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ

2. ЗРАЗОК ЗВІТУ

3. Психодіагностичний інструментарій дослідження особистості студентамиГЛОСАРІЙ З КУРСУ ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ


3 ключи к тестам.png

[4]


РЕСУРСИ

2 електронна бібліотекаІ .jpg

Електронна бібліотека

1 Гуцало ВСТУП КНИЖКИ ПСИ .jpg

БібліографіяГуцало Е.У. НАШІ ТРЕНДИ 2017

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ВІДЧУТТЯ"

Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "СПРИЙМАННЯ"

Гуцало Е.У. ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "ПАМ’ЯТЬ"

Гуцало Е.У. ПАМ’ЯТЬ. ІНТЕРАКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ КВЕСТ

Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.1"

Гуцало Е.У. NEW! ВІДЕО-ЛЕКЦІЯ "МИСЛЕННЯ. Ч.2"


Дякуємо Вам за довіру й зацікавлену роботу з електронним (дистанційним, онлайн, змішаним) навчальним курсом Емілії Гуцало "Вікова психологія"!

 • Чекаємо Ваших відгуків, побажань, конструктивного співробітництва у сфері електронного навчання:
 • пишіть - kspu_psy2016@ukr.net,
 • спілкуйтеся - https://www.facebook.com/kspu.psy,
 • дзвоніть - 095-32-26-326.

Тут Ви можете ознайомитися із думками викладачів й досвідом навчання студентів у обговоренні електронного курсу "Вікова психологія" - Wiki-кдпу й Moodle-кдпу. Висловлюйте також власні думки.