Аудиторіум

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Загальноуніверситетські курси

Основи охорони праці (для студентів 4-го курсу)

Охорона праці в галузі (для студентів 5-го та 6-го курсів)

Завдання до лабораторних робіт з курсу "Основи інформатики та ІКТ" на базі ОС Ubuntu

КІТОН (для магістрантів КДПУ)

Фізико-математичний факультет

Обробка зображень та мультимедіа

Unix-подібні операційні системи

Системне програмування та операційні системи

Навчальна обчислювальна практика

Інформатика та програмування

Історія інформатики

Навчальна інформатична практика

Програмування та підтримка веб-застосувань

Програмування кросплатформенних додатків засобами Java

Комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні мережі

Інтернет-програмування

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі (для студентів групи 54 фізико-математичного факультету)

Загальна фізика. Механіка (Для студентів спеціальності "Фізика та інформатика")

Фізика напівпровідників (Для студентів спеціальності "Фізика")

Навчальний курс "Інтелектуальні інформаційні системи"

Основи виробництва

Художні основи створення та композиція костюму, 5 курс (КМО), ФМФ

ПРАКТИКУМ з обслуговуючої праці, 5 курс (КМО), ФМФ

Інформатика, 1 курс. Спеціальність "Математика"

Інформатика. 1 курс. Спеціальність "Фізика, Інформатика"

Основи Linux

Факультет історії та права

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Археології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії держави і права зарубіжних країн"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Політології"

Навчальний курс "Загальна етнографія"

Навчальний курс "Релігієзнавство"

Навчальний курс "Кримінальне право (загальна частина)"

Навчальний курс "Історія України (з найдавніших часів до середини XIII ст.)"

Навчальний курс "Етнографія України"

Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 роки

Навчальний курс: "Кримінальний процес"

Факультет філології та журналістики

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії української літератури"

Навчальний курс "Теоретичний курс англійської мови"

Навчальний курс "Лінгвокраїнознавство"

Навчальний курс з Методики навчання української літератури

Навчальний курс "Історія української літератури Х - XVIII ст. (давня література)"

Навчальний курс "Історія літературознавства"

Навчальний курс:"Історія української літератури (друга половина ХХ-початок ХХІ століття)"

Навчальний курс із СУЛМ Словотвір.Морфеміка

Навчальний курс "Історична граматика української мови"

Навчальний курс "Теоретичні питання граматики української мови"

Факультет педагогіки та психології

Навчальний проект з "Інформаційних технологій та Спеціальної психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Вікової психології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Педагогіки"

Завдання до курсу "Сучасні інформаційні технології навчання"(для студентів факультету педагогіки та психології)

Навчальний курс "Юридична психологія"

Технології соціально-педагогічної діяльності

Навчальний курс "Організація і управління в початковій освіті"

Мистецький факультет

Навчальний курс "Комп'ютерна графіка"

Навчальний курс "Музично-педагогічна освіта України"

Навчальний курс "Історія образотворчого мистецтва"

Навчальний курс "Народознавство та музичний фольклор України"

Факультет іноземних мов

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Зарубіжної літератури"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Країнознавства"

Комп’ютерна обробка текстів

Сучасні інформаційні технології (2013-2014 н.р.)

Навчальний курс "Загальне мовознавство"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття"

Навчальний проект з "ОІТ і зарубіжної літератури"

Навчальний курс "Історія зарубіжної літератури Середніх віків і Відродження"

Сучасні інформаційні технології (2014-2015 н.р.)

Практична граматика англійської мови для факультету іноземних мов (1 курс)

Природничо-географічний факультет

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Геології"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Хімії"

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Зоології"

Навчальний курс "Органічна хімія"

Навчальний курс " МСіАБАР"

Навчальний курс "Основи хімічного виробництва"

Навчальний курс "Основи техніки туризму"

Факультет фізичного виховання

Навчальний проект з "Основ інформатики та ІКТ" і "Історії фізичної культури"

Інформатика та інформаційні технології у ФВ і спорті

Навчальний курс "Художня гімнастика",ФФВ, 3 курс

Навчальний курс "Організація і методика оздоровчої фізичної культури"

Навчальний курс "Теорія і методика викладання футболу"

Тренінги

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2015 (для студентів факультету іноземних мов (англійська мова) (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: доц. Труханова Т.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2015 (для студентів факультету іноземних мов (німецька мова) (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: доц. Труханова Т.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" 2015 для студентів факультету історії та права (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" 2015 для студентів факультету філології та журналістики (2 лютого - 7 лютого 2015 року, тренери: викл. Дроговоз Н.А.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (для викладачів КДПУ) 26 січня - 31 січня 2015 року (тренери: викл. Андронатій П.І., викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього" (28 січня - 1 лютого 2013, тренери: викл. Копотій В.В.)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2014 (для студентів факультету іноземних мов (3 лютого - 7 лютого 2014)

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"_2014 (3 лютого - 7 лютого 2014)

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (12-23 січня 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (2-30 березня 2015 року)

Навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (6 квітня -12 травня 2015 року)

Архів навчальних курсів

Методика навчання інформатики (для студентів фізико-математичного факультету)

Мультимедійні технології (для студентів фізико-математичного факультету)

Основи Інтернет (для студентів фізико-математичного факультету)

Об'єктно-орієнтоване програмування (для студентів фізико-математичного факультету)

Розробка інтерактивних систем (для студентів групи 46 фізико-математичного факультету)

Сервісне програмне забезпечення (для студентів фізико-математичного факультету)

Теорія систем та математичне моделювання (для студентів групи 36 фізико-математичного факультету)

Theory of English phonetics (для студентів 3 курсу факультету іноземних мов)

Вступ до мовознавства (для студентів 1-го курсу факультету філології та журналістики)

Операційні системи (для студентів фізико-математичного факультету)

Адміністрування Wi-Fi мереж (для студентів фізико-математичного факультету)

Видавничі системи (для студентів фізико-математичного факультету)

Психологія. Державна атестація. Питання та відповіді на екзаменаційні білети (для студентів 4-го курсу всіх факультетів)

Психологія. Педагогічна практика (1-й курс)

Психологія. Педагогічна практика (4-й курс)

Психологія. Педагогічна практика (5-й курс)

Вікова та педагогічна психологія. Тести

Педагогічне тестування

Загальна фізика

Матеріалознавство й технологія конструкційних матеріалів

Методи оптимізацій та дослідження операцій ( 36 група фізмат)

Ймовірнісні методи в дослідженні операцій (для студентів фізико-математичного факультету)

Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (для студентів факультету педагогіки та психології 18-19 групи)

Методика викладання математики у вищій школі (для магістрантів фізико-математичного факультету)

Вища математика. Хіміки й біологи ПГФ