Атестація з програмування

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Версія від 12:16, 26 грудня 2008; Чайка Едуард (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тематична атестація з програмування.

Підготували студенти 44 групи: Соловйов В.І. та Чайка Е.О.

Достатній рівень.

1. Що таке мова програмування? Класифікація мов програмування.

2. Алфавіт мови програмування Паскаль. Поняття складеного символу та слова. Які існують типи слів?

3. Якими складовими характеризується мова програмування? Що таке синтаксис та семантика?

4. Що таке трансляція? Типи трансляторів. Чим вони відрізняються?

5. Перелічить правила пунктуації (оформлення) програм.

6. Назвіть базові структури алгоритмів. Приклади.

7. Що таке лінійний алгоритм?. Приклад лінійної програми мовою Паскаль.

8. В яких задачах використовується команда розгалуження?

9. Що таке масив?

10. Що називається індексом масиву?

11. Що таке одновимірний та двовимірний масив? Опис цих масивів мовою Паскаль.

12. Охарактеризувати текстовий та графічний режими роботи.

13. Ініціалізація графічного режиму.

14. Основні процедури та функції для створення графічних примітивів.

15. Що таке рекурсія?

16. Поняття циклу. Типи циклів.

17. Що таке рядок? Опис рядкових величин мовою програмування.

18. Що таке вираз? Використання стандартних арифметичних функцій у виразах.

19. Що таке впорядкування? Які методи сортування Ви знаєте?

20. Назвіть правила вибору ідентифікаторів.


Середній рівень.

1.Записати у загальноприйнятій формі: -9.1E-3+alpha/(y5-256.8*delta).

False 'Y' -45 true

-23.7E03 0.12 +00 0E0

2. Визначте тип вказаних констант:

None.jpg

3. Визначить тип результату наступних виразів:

а) A mod 3 + 5

(X+2) < 3.45*Y,

якщо A - ціле число, а X, Y - дійсні.

б) 12 div 3 < 50 / 10

A - sqr (9)*X

Якщо A- ціле число, а Х - дійсне число.

в) 25 - A*sqr(i)

10 div 4 <> 15 mod 3

якщо A та і - цілі числа.

4. Обчислити значення виразів:

а) 56 div 3 - 20 mod 4=

12 / 2 mod 5 + 12 div 2=

б) 3*21 mod 7 + 5 div 0=

40 / (10 div 2) + 8 mod 3 =

в) 4.5*2 div 5 + 7 mod 4=

4*123 mod 12 div 3=

г) 15 div 2 mod 10/2=

10 mod 7 div 2 mod 5=

5. Що буде виведено на екран в результаті виконання такого фрагмента програми:

A:=-5;

Writeln('A+1');

Writeln(A+1);

6. Дано (фрагмент програми):

X:= 13;

Y:= 2*X - 7;

X:= round(Y / 5); {X - ціле число, Y - дійсне}

Що буде виведено на екран після виконання наступних операторів:

Write(X,Y);

Writeln('X=',X,'Y=',Y:9:2);

Writeln; Writeln(X:10);

7. Вивести на екран поточну дату у форматі число: місяць: рік.


Високий рівень.

1. Дано три цілих додатних числа x, y, z. Визначити, чи можна з відрізків з цими довжинами утворити трикутник.

2. Дано довжину ребра куба. Знайти його об'єм та площу поверхні.

3.Дано матрицю дійсних чисел розмірністю n x m. Знайти середнє арифметичне елементів кожного стовпчика.

4. Дано деякий текст. Групи символів, які розділені пробілами (одним або кількома) та не містять всередині себе пробілів,

називатимемо словами. Вважатимемо, що текст завжди починається зі слова. Визначити кількість слів, у яких перша та остання

літери однакові.

5. Дано квадратну матрицю розмірності n. Надрукувати елементи бічної діагоналі в порядку зростання.

6. Розробити програму-довідник, яка за введеними значеннями радіуса R та номером задачі пропонуватиме користувачу послуги у

обчисленні:

- 1 - довжини кола;

- 2 - площі круга;

- 3 - об'єму кулі:

- 4 - площі поверхні кулі.

7. Зобразити на екрані хатинку з вікном і дверима, в якій при натисканні клавіші пробіл запалюється та гасне світло у вікні.

8. У тексті замінити всі символи 1 на символи 0 та навпаки, використовуючи для цього відповідну підпрограму. Заміна

виконується, починаючи із заданої позиції в тексті.

9. Зобразити на екрані монітора з урахуванням масштабування і особливостей екранних координат графік функції |cos x|.

10. Таблицю футбольного чемпіонату задано квадратною матрицею порядку n, у якій всі елементи, що належать головній діагоналі,

дорівнюють нулеві, а кожний елемент, що не належить головній діагоналі, дорівнює 2, 1 або 0 (кількість очок, що набрані в грі:

2 - виграш, 1 - нічия, 0 - програш). Визначити, чи є хоча б одна команда, що виграла більше половини ігор.