Історія української музики.ММХК

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Назва курсу

.ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ. ...


6.020204 Музичне мистецтво. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета

 Формування мистецького світогляду, художнього сприйняття, професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.

Завдання

  - ознайомити студентів з найважливішими етапами історичного розвитку української музичної культури;
   - ознайомити студентів з творчістю видатних українських композиторів минулого й сучасності;
   - надати знання з історії розвитку української музики;
   - сформувати вміння аналізувати музичні твори, адекватно їх сприймати й оцінювати.

.....................

У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

   основні етапи історичного розвитку української музичної культури
   біографію та творчисть українських композиторів минулого та сучасності

вміти:

   -аналізувати музичні твори, адекватно сприймати та оцінювати їх
   -визначати музичні теми


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

 Горбенко Олена Борисівна, старший викладач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін

Учасники

Група 41, мистецький факультет, 2014-2015 н.р. викладач Горбенко Олена Борисівна

Структура навчального курсу

Змістовий модуль 1

Навчальні теми змістового модуля 1. Українська музична культура «докласичного» періоду

Тема 1. Вступ. Українська музика як складова частина світової музичної культури. Джерела національної художньої культури .

1. Календарно-обрядові пісні.

2. Родинно-обрядові пісні

3. Ліро-епічні пісні

4. Побутова лірика

5. Музична культура Київської Русі

Тема 2. Українська музична культура XVI-XVII століть.

1. Музика і національно-просвітницький рух на Україні в 16-17 столітті. Партесний стиль в музиці.

2. Канти і псалми

3. Діяльність Миколи Дилецького

4. Просвітницька, літературна та музична діяльність Григорія Сковороди


Тема 3. Українська музична культура XVIII ст. Формування нової композиторської школи.

1.М. С. Березовський — засновник хорового циклічного концерту. Життя і творчість.

2.Дмитро Степанович Бортнянський. Духовний концерт «Придіте, воспоєм».

3.Артемій Ведель (Ведельський.) Концерт «Доколе, Господи».

4. Семен Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за Дунаєм».

Змістовий модуль 2

Навчальні теми змістового модуля 2. Українська музика XIX сторіччя

Тема 1. Розвиток української музичної культури першої половини XIX ст.

1. Загальний огляд української музичної культури першої половини XIX ст.

2. Зразки симфонічного жанру в українській музиці першої половини 19 століття.

3. Михайло Калачевський. "Українська симфонія".

4. Володимир Сокольський. Симфонія соль мінор.


Тема 2. М.В.Лисенко – засновник української класичної музики .

1. Життєвий і творчий шлях М. В. Лисенка

2. Лисенко — фольклорист

3. Образи української поезії в музичній спадиіині М. Лисенка

4. Фортепіанна творчість. Хорова творчість

5. Опера «Тарас Бульба» як вершина творчості Лисенка


Тема 3. Творчий портрет К.Стеценка .

1. Життя та творчість

2. Ранній період творчості

3. Творчість зрілого періоду(1905-1911)

4. Хорова поема «Сон». Кантата «Шевченкові»


Тема 4. Характеристика творчості Я.Степового.

1. Вокальний цикл «Барвінки»

2. Вокальний цикл «Пісні настрою»

3. Фортепіанні твори Я. Степового


Тема 5. Характеристика творчості М.Леонтовича.

1. Педагогічна діяльність М.Леонтовича.

2. М.Леонтович - майстер хорового письма, обробки українських народних пісень. -."Щедрик" -."Дударик" - "Пряля"


Змістовий модуль 3

Навчальні теми змістового модуля 3. Українська музика XX сторіччя

Тема1.Розвиток української музичної культури XX ст. Становлення композиторської школи першої половини XX ст.

1. Вступ. Образ, епоха в творах музичного мистецтва.

2.Поява нових жанрів (музика в кіно, жанр інструментального концерту, перші українські балети)

3.Розвиток опери. Видатні представники українського оперного виконавства (І. Паторжинський, М. Литвиненко - Вольгемут, І. Козловський, Б. Гмиря, А. Солов 'яненко)


Тема 2. Творчий портрет Л.М.Ревуцького.

1. Життя і загальна характеристика творчості

2. Левко Ревуцький - творець перших зразків сучасної української симфонії та фортепіанного концерту. Кантата - поема "Хустина"

3. Симфонія № 2 Л.Ревуцького

Тема 3. Косенко Віктор Степанович

1. Життя і творчість В. Косенка

2. Фортепіанна творчість

3. Цикл «Одинадцять етюдів у формі старовинних танців».

4. Романсова творчість В.Косенка

Тема 4. Станіслав Людкевич - представник західноукраїнської композиторської школи

1. Життя і загальна характеристика творчості

2. Хорові, оркестрові та фортепіанні твори. Особливості творчого стилю

3. Кантата «Заповіт»


Тема 5. Творчий портрет Б.Лятошинського.

1. Особливості творчого стилю Б. Лятошинського на прикладі камерно —інструментальних, вокальних, хорових і оркестрових творів

2. Хоровий цикл «Пори року»

3. Симфонія №3 (сі мінор)


Тема 6. Композиторська школа останніх десятиліть XX ст.

1. В.С.Губаренко. Балет «Камінний господар»,Моноопера «Листи кохання»

2. Леся Дичко. Кантата «Чотири пори року»

3. Євген Станкович. Камерна симфонія №3

4. Мирослав Скорик. Концерт для скрипки з оркестром

5. Леонід Грабовський. Загальний огляд творчості

6. Творчий портрет В. Сильвестрова. Фортепіанні п'єси.


Зміст курсу

Змістовий модуль І.

Тема 1. Українська музична культура «докласичного» періоду

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 2. Українська музична культура XVI-XVII століть.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 3. Українська музична культура XVIII ст. Формування нової композиторської школи.

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентація 1

Презентація 2

Тестове завдання 1

Тестове завдання 2

Тестові завдання 3

Тестові завдання 4

Теми для самостійного опрацювання

1.Народний епос

2.Братські школи. М.П.Ділецький “Граматика пения мусикийского” (“Граматика музикальна”, “Воскресенський канон”).

3.Шкільна драма; Вертеп.Г.Сковорода – філософ і музикант.

4.Е.Ванжура. “Укр.симфонія” (муз.естет.аналіз); Симфонія Соль мінор невідомого автора

Змістовий модуль ІІ

Тема 1. Українська музика XIX сторіччя

Теоретичний матеріал

Лекція №1]

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентаці

Тестові завдання

Тема 2. М.В.Лисенко – засновник української класичної музики

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 3. Творчий портрет К.Стеценка .

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 4. Характеристика творчості Я.Степового.

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 5. Характеристика творчості М.Леонтовича.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Теми для самостійного опрацювання

1.Пісня-романс в українській музиці XIX століття.

2.Роль художньої спадщини Т.Шевченка в українському мистецтві другої половини 19 ст.

3.Дитячі опери М.В.Лисенка. Образи української поезії в музичній спадщині М.В. Лисенка.

4.В.Косенко. Музика для дітей.

5.Б.Лятошинський. Хори на вірші Т.Шевченка. (“Тече вода в синє море”, “Із-за гаю сонце сходить”).

Змістовий модуль ІІІ. Українська музика XX сторіччя

Тема1.Розвиток української музичної культури XX ст. Становлення композиторської школи першої половини XX ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №1

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 2. Творчий портрет Л.М.Ревуцького.

Теоретичний матеріал

Лекція №2

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 3. Косенко Віктор Степанович

Теоретичний матеріал

Лекція №3

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 4. Станіслав Людкевич - представник західноукраїнської композиторської школи

Теоретичний матеріал

Лекція №4

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 5. Творчий портрет Б.Лятошинського.

Теоретичний матеріал

Лекція №5

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Тема 6. Композиторська школа останніх десятиліть XX ст.

Теоретичний матеріал

Лекція №6

Практичний матеріал

Музичні теми

Відео

Презентації

Тестові завдання

Теми для самостійного опрацювання

1.Творчість для дітей сучасних укр.композиторів

2.І.Соневицький “Солоспіви”

3.О.Кошиць, творчий портрет .

4.Українська опера середини ХХ ст. (К.Данькевич;Г.Майборода;В.Кирейко)

5.Композиторська школа останніх десятиліть ХХ століття ( Л.Грабовський, загальний огляд творчості. )

Ресурси

Рекомендована література

Базова

1. Архимович Л., Гордійчук М. М.Лисенко. Видання третє. – К., 1992. 2.Білинська М. Сидір Воробкевич. – К., 1982. 3.Боровик М. Про вплив народної пісні на мелодику А.Веделя // Українське музикознавство. – Вип.6. – К., 1971. – С.137-152. 1.Брайчевський М. Походження Русі. – К.: Наук.думка, 1968. 2.Булат Т. Микола Лисенко. – К., 1973. 3.Булат Т. Український романс. – К., 1979. 4.Бялик М. Л.М.Ревуцький. Нарис про життя і творчість. – К., 1974. 5.Василенко З. Фольклорна діяльність М.В.Лисенка. – К., 1972. 6.Витвицький В. Максим Березовський: Життя і творчість. – Нью-Йорк, 1961. 7.Вишенський Іван: Твори / Переклад з книжної укр.мови В.Шевчука. – К.: Дніпро, 1986 8.Волинський Й. Дмитро Бортнянський і Західна Україна // Українське музикознавство. – Вип.6. – К., 1971. – С.185-200. 9.Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в XVII – XVIII ст. – К.: Муз.Україна, 1978. 10.Гойови Детлеф. “Симфонія – зозулине яйце // “Рух музичний”. – 1996. – № 26. (Detlef Gojowy/ “Symfonia-kukutcre jajo” “Ruch Muzyczyny”. – 1996. – №26). 11.Гольдштейн Михайло. Хто написав симфонію Овсянико-Куликовського? // Музика. – 1994. – №

Допоміжна

1.Корній Л.Історія української музики. Частина перша (Від найдавніших часів до середини XVIII ст.). – Київ – Харків – Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коць, 1996. 2.Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990. 3.Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм. – К.: Мистецтво, 1955. 4.Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики / Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ; Упоряд.вст.ст.Ю.Ясиновський. – Л., 1995. 5.Лісецький С. Кирило Стеценко. – К., 1974. 6.Лісецький С. Євген Станкович. – К., 1987.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.musicfancy.net/ru/music-history/136
 2. http://www.musicfancy.net/ru/music-history/136
 3. http://www.musicfancy.net/ru/music-history/302

---