Інформатика у США

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Підготувала студентка групи МІЕ17Б Коваленко Олена
Флаг США.jpg

Зміст:

 1. Рівні навчання. Знання, уміння та навички, які має отримати учень.
 2. Джерела інформації
 3. Презентація

1.Основний зміст

Для того, щоб бути добре освіченим громадянином комп'ютерно-інтенсивного світу та для того, щоб бути готовим до кар'єри у 21 столітті, учень повинен мати чітке розуміння принципів та методів інформатики. Жоден інший предмет не відкриє так багато дверей у 21 столітті, як інформатика, незалежно від того, чим саме займатиметься людина. Інформатика розглядається як наука про комп'ютери та алгоритмічні процеси, включаючи їх принципи, апаратну та програмну будову, застосування та вплив на суспільство і вивчається на трьох рівнях середньої школи. Під час ведення навчання вчителі керуються стандартом К-12 з інформатики. У документі містяться загальні рекомендації стосовно інформатики як предмету в середніх школах у Сполучених Штатах.

Перший рівень - 1-6 клас. Курс "Комп'ютер і я". Знання, уміння і навички, які учень має отримати:

 • Використовувати технологічні ресурси (наприклад, головоломки, програми розвитку логічного мислення) для розв'язування задач, відповідних віку.
 • Розуміти зв'язок між інформатикою та іншими областями.
 • Збирати інформацію та передавати її іншим електронними засобами, користуючись допомогою вчителя, членів родини або інших учнів.
 • Використовувати онлайнові ресурси (електронну пошту, форуми, середовища спільної роботи) для того, щоб брати участь у спільній діяльності з розв'язання задач з метою пошуку рішень чи створення продуктів.
 • Збирати дані та опрацьовувати їх з використанням різних цифрових інструментів.
 • Демонструвати належний рівень навичок роботи з клавіатурою та іншими пристроями введення та виведення даних.
 • Розуміти етичні питання, які відносяться до комп'ютерів і мереж (наприклад, рівність доступу, безпека, конфіденційність, авторські права та інтелектуальна власність).

Другий рівень - 6-9 клас. Курс "Інформатика та суспільство" Знання, уміння і навички, які учень має отримати:

 • Представляти дані у різних формах, включаючи текст, звуки, зображення, і числа.
 • Аналізувати ступінь, у якій комп'ютерна модель відображає реальний світ.
 • Спільно проектувати, розробляти, публікувати, і представляти продукцію (наприклад, відео, подкасти, сайти), яка демонструє поняття шкільної програми, використовуючи технологічні ресурси.
 • Збирати та аналізувати дані, які виводяться з кількох запусків комп'ютерної програми.
 • Обирати відповідні інструменти і технологічні ресурси для виконання різних завдань і вирішування проблем.
 • Застосовувати стратегії для виявлення і вирішення звичайних апаратних проблем, що виникають в ході повсякденного використання комп'ютера.
 • Проявляти правову та етичну поведінку при використанні інформації та технологій і обговорювати наслідки неправильного їх використання.

Третій рівень - 9-12 клас. Курс "Інформатика у сучасному світі", "Поняття та методи інформатики", "Окремі теми інформатики". Знання, уміння і навички, які учень має отримати:

 • Використовувати стандартні функції і параметри, класи і методи, щоб розділити складну проблему на простіші частини.
 • Визначати, як впливає співробітництво на дизайн і розробку продукції програмного забезпечення.
 • Використовувати інтерфейси програмних додатків (API) та бібліотеки для спрощення програмних рішень.
 • Застосовувати стратегії для виявлення і вирішення звичайних апаратних і програмних проблем, які трапляються у повсякденному житті.
 • Порівняти позитивні та негативні наслідки впливу технологій на культуру (наприклад, соціальні мережі, поширення новин та іншої масової інформації, міжкультурні зв'язки).
 • Використовувати передові інструменти для створення цифрових артефактів (наприклад, веб-дизайн, анімація, відео, мультимедіа).

На останньому рівні вивчення інформатики учні самостійно обирають курси з поміж широкого переліку можливостей. Серед варіантів: Інформатика АР (Advanced Placement (AP)) - це традиційний курс програмування, розробки алгоритмів та вивчення базових структур даних. Проектні курси потребують завершення попередніх двох рівнів, а деякі курси вимагають ще й завершення курсу Інформатика АР. Сертифікаційні курси зазвичай вимагають завершення перших двох рівнів, а також курсу Інформатика АР.

Студенти інформатика.jpg

Цілі:

 • Забезпечити опанування 5 основних напрямків інформатики: обчислювальний інтелект; співпраця; практична інформатика та програмування; комп'ютери та комунікаційні пристрої; спільнота, етика та вплив на суспільство
 • Підготувати учнів до здобуття кар'єри у 21 столітті
 • Навчити учнів проявляти правову та етичну поведінку при використанні інформації та технологій
 • Готувати учнів до вирішення життєвих задач за допомогою комп'ютерних техноогій

Методи:

 • метод проектів
 • частково-пошуковий
 • метод демонстрації
 • метод проблемного навчання

Засоби:

 • Підручники
 • Комп’ютери
 • Програмні засоби
 • Планшети
 • Інтерактивні дошки

Форми:

 • «школа без стін» (діти пізнають пізнають в основному практичну сторону життя з вчителями поза межами школи)
 • самостійна або групова форма навчання
 • домінуюча форма перевірки знань — тест

2. Посилання на джерела інформації [1] [2]

3. Презентація [3]