Інформатика у Південній Кореї

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Підготував студент групи МІЕ17Б Коломійцев Володимир Зміст:

Iuzhnaia-koreia-utro-rassvet-варвар45657ерк.jpg
  1. Вступ
  2. Підручники середньої та початкової школи
  3. Література

1.Вступ

Південна Корея - одна з найрозвиненіших за ступенем інформатизації та комп'ютеризації країн в світі і має багаторічні традиції викладання інформатики в школах. Протягом багатьох років в республіці особлива увага приділяється впровадженню інформаційних технологій в освітній процес. Південна Корея була першою країною, яка забезпечила високошвидкісний доступ до Інтернету в усіх освітніх установах від початкових шкіл до вузів. З 2015 р в Південній Кореї перейшли на масове використання електронних підручників у школах. Щоб забезпечити і в майбутньому високі показники в ІТ-сфері та сприяти переходу до смарт-суспільству в південнокорейській школі вивчаються найновітніші інформаційні технології. Тим і цікавий південнокорейський досвід навчання інформатики та інформаційних технологій в школі.

У Південній Кореї навчання в початковій школі (Чходинхакке) починається з 6 років і триває до 12 років, тобто з 1-го по 6-й клас. Тривалість навчання в середній школі (Чунхак) становить 3 роки. Більшість учнів вступають в неї у віці 12 років і закінчують до 15 років. У список предметів, що вивчаються в тому числі входить предмет «Інформаційне суспільство і комп'ютер», в рамках якого особлива увага приділяється інформаційної безпеки, етики спілкування в Інтернеті, а також профілактики комп'ютерної залежності. Також в початковій школі починаються «Комп'ютерні науки», вивчення яких триває і в середній школі.

2. Підручники середньої та початкової школи

У середній школі інформатика представлена кількома предметами циклу «Комп'ютерні науки»: «Інформаційне суспільство і комп'ютер», «Програмування», «Програмне забезпечення», «Комп'ютерне моделювання», «Комп'ютерний дизайн», деякі з них відносяться до предметів варіативної частини навчального плану [2]. Інтерес представляють нові підручники з інформатики для початкової та середньої школи. Підручник «Росту разом з комп'ютером» (автори: Чон Ін Гі, Хан Бен Нє, Ма Де Сон, Кім Хен Бе, Ю Син Хан, Кім Хван, Кваг Вон Гю, Кім Тьхан Гі) по предмету «Інформаційне суспільство і комп'ютер» (рис. 1), підручник« Кодування » тих же авторів по алгорітмізаціі і програмування для молодшої школи (рис. 2). Підручники барвисті, добре ілюстровані, матеріал в них викладається просто за допомогою ефективних наочно-образних уявлень, зрозумілих і доступних учням молодшої школи. До кожного підручника додається книга для вчителя. Цікаво, що в книзі для вчителя повністю приведені всі сторінки підручника для учнів, тільки в зменшеному вигляді, а на полях, обрамляючи текст з підручника, надані методичні вказівки для вчителя з даного матеріалу (рис. 3). Також в книзі для вчителя перед кожним тематичним розділом обґрунтовується актуальність даної теми, описується структура викладу матеріалу в даному тематичному розділі, дається тематичне планування з коротким змістом уроків. У підручнику «Росту разом з комп'ютером» чотири тематичні розділи: «Інформаційне суспільство», «Прикладне програмне забезпечення», «Представлення інформації» та «Алгоритми».

Рис. 1. Підручник «Росту разом з комп'ютером»
Рис. 2. Підручник «Кодування»

У тематичному розділі «Інформаційне суспільство» розглядаються питання, пов'язані зі змінами, що відбулися в житті людей під впливом інформаційних технологій, і новими можливостями інформаційного суспільства. Досягнення розуміння процесів, за допомогою яких інформація швидко передається в сучасному світі, йде шляхом порівняння минулих і сучасних методів доставки інформації, в підручнику йдеться про позитивні і негативні сторони життя в інформаційному суспільстві, про появу нових професій і зникнення деяких раніше традиційних професій. Велика увага приділяється етичним проблемам, пов'язаним з онлайн-активністю в Інтернеті, про повагу та дотримання чужих авторських прав, також йдеться про важливість і способах захисту особистої інформації від витоку через мережу. Тематичний розділ «Прикладне програмне забезпечення» розповідає про те, які програми (в тому числі мобільні) і хмарні Інтернет-сервіси можна використовувати для створення і розміщення в глобальній мережі коміксів, відео, які розповідають про життя школярів, дітей знайомлять із засобами і правилами спілкування в мережі. Тема «Представлення інформації в комп'ютері» розкриває учням методи, за допомогою яких різноманітна інформація (графіка, текст, числа) обробляється і зберігається в комп'ютері. І останній тематичний розділ «Алгоритми» розповідає про те, як за допомогою команд управляються різні автоматизовані пристрої, знайомить школярів з поняттям алгоритму і допомагає розібратися з основними алгоритмічними конструкціями. По кожній темі в підручнику міститься багато практичних завдань, проектних робіт, які пропонується виконати учням, причому в методичних вказівках в книзі для вчителя даються рекомендації про те, як краще організувати виконання цих практичних робіт, які форми використовувати і на що звернути особливу увагу.

right|500px