CSS селектори

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Шаблон Значення Рівень
E елемент типу Е 1
E:link E:visited псевдо-клас :link використовується для виділення посилань, на які ще не клацнули

псевдо-клас :visited використовується для виділення відвіданих посилань

1
E:active E:hover E:focus елемент типу Е протягом дій користувача 1
E::first-line відформатований рядок елементу Е 1
E::first-letter перша форматована літера елементу Е 1
E.warning елемент E з класом "warning" 1
E#myid елемент E з ID "myid" 1
E F елемент F, що є нащадком елементу E 1
* будь-який елемент 2
E[foo] елемент E з атрибутом "foo" 2
E[foo="bar"] елемент E, значення атрибуту "foo" якого = "bar" 2
E[foo~="bar bar1 bar2"] елемент E, значення атрибуту "foo" якого - список розділених пробілом значень, один з яких = "bar" 2
E[foo|="en"] елемент E, атрибут "foo" якого - список розділених пробілом значень, який починається з "en" 2
E:first-child елемент Е, перший дочірній елемент 2
E:lang(fr) елемент типу E на мові "fr" 2
E::before генерувати контент перед елементом Е 2
E::after генерувати контент після елементу Е 2
E::E > F елемент F, що є безпосереднім нащадком елементу E 2
E::E + F елемент типу F, що йде зразу після елементу E 2
E[foo^="bar"] елемент E, значення атрибуту "foo" якого починається точно з рядка "bar" 3
E[foo$="bar"] елемент E, значення атрибуту "foo" якого закінчується рядком "bar" 3
E[foo*="bar"] елемент E, значення атрибуту "foo" якого містить рядок "bar" 3
E:root псевдоклас, що представляє кореневий елемент документа 3
E:nth-child(n) n-й дочірній елемент елементу E 3
E:nth-last-child(n) n-й з кінця дочірній елемент елементу E 3
E:nth-of-type(n) n-й дочірній елемент елементу E визначеного типу 3
E:nth-last-of-type(n) n-й з кінця дочірній елемент елементу E визначеного типу 3
E:last-child останній дочірній елемент елементу E 3
E:first-of-type перший дочірній елемент елементу E визначеного типу 3
E:last-of-type останній дочірній елемент елементу E визначеного типу 3
E:only-child єдиний дочірній елемент елементу E 3
E:only-of-type єдиний дочірній елемент елементу E визначеного типу 3
E:empty елемент, який не має дітей (включаючі текстові вузли) 3
E:target :target використовується для вибору та оформлення цільового об'єкта внутрішнього посилання в документі 3
E:enabled E:disabled елемент Е користувацького інтерфейсу, який увімкнено, або вимкнено 3
E:checked елемент Е користувацького інтерфейсу, який відмічено (наприклад радіо-кнопки або прапорці) 3
E:not(s) елемент Е, який не відповідає простому селектору s 3
E ~ F елемент F, який передує елементу Е, незалежно від їх віддаленості один від одного. Обираються усі наступні елементи, на відміну від E + F. 3

http://css.yoksel.ru/css-selectors-part2/#attr-contains