Формули Calc

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Формулу можна створити з використанням констант, посилань, функцій або імен, а також змішаного виду. Існують також вкладені формули.

Як створити просту формулу

Під простою формулою тут розуміється формула, що містить числові константи й оператори.

1. У вікні відкритого листа виділіть комірки, де буде знаходитися формула.
2. Введіть символ (=) c клавіатури.
3. Наберіть потрібне число, а потім знак дії (-, /, +, *).
4. Введіть наступне потрібне число, наприклад = 5 * 6.
5. Використовуйте такі клавіші:
  • Enter - для переходу вниз по стовпцю;
  • Shift + Enter - для переходу вгору по стовпцю;
  • Tab - для переходу вправо по рядку;
  • Shift + Tab - для переходу вліво по рядку.

Mal.jpg

ЈS При створенні формули діють стандартні правила математичних обчислень.

Як створити формулу з використанням посилань

Наступний вид формул заснований на обчисленнях з використанням посилань на клітинки:

1. У вікні відкритого листа виділіть комірку, де буде знаходитись формула.
2. Введіть символ (=) c клавіатури.
3. Після цього введіть адресу комірки, що містить потрібні значення.

Calk3.jpg

ЈS Клацніть по клітинці на табличному полі або вручну наберіть її адресу, використовуючи англійськаську розкладку клавіатури.

4. Вставте у формулу оператор і введіть адресу наступної комірки.

Malll.jpg

ЈS Повторюйте введення операндів і операторів стільки разів, скільки потрібно згідно створюваної формули.

5. Завершіть створення формули так само, як у попередній інструкціі.

Як створити формулу з абсолютною посиланням на комірку

1. У вікні відкритого листа виділіть комірку, де буде знаходитися формула.
2. Введіть символ (=) з клавіатури.
3. Створіть потрібну формулу з використанням посилань на комірки.
4. Не закріплюючи створену формулу клацніть в адресному віконці перед адресою комірки, яку необхідно зробити абсолютним посиланням.
5 Натисніть на клавіатурі клавішу F4.

Mallll.jpg

ЈS На адресу комірки перед ім'ям стовпця і номером рядка додається символ $.

6. Натисніть клавішу Enter.

Як створити формулу з використанням імен

Наступний вид формул заснований на обчисленнях з використанням створених імен комірок, діапазонів комірок, формул, констант або таблиць.

1. У вікні відкритого листа виділіть комірки, де буде знаходитись формула.
2. Введіть символ (=) c клавіатури.
3. Введіть потрібне ім'я, а потім введіть оператор і знову наберіть ім'я, наприклад = Кількість * Ціна_закупки.

ЈS Також існуюче ім'я можна вибрати в меню адресного віконця, розкривши його на рядку формул.

Як змінити створену формулу

1. У вікні відкритого листа виділіть клітинку з потрібною формулою.
2. Поставте курсор у вікно введення на рядку формул і клацніть лівою кнопкою миші.
3. Введіть нові значення, оператори, посилання і т. д.

ЈS Для переміщення по формулі можна використовувати клавіші зі стрілками.

4. Закріпіть результат натисканням клавіші Enter, Tab або клацанням по кнопці Введення на рядку формул.

Як змінити створену формулу безпосередньо у клітинці

1. У вікні відкритого листа двічі клацніть лівою кнопкою миші в комірці з потрібною формулою.
2. Після того як у клітинці відобразиться формула, а комірки, чиї дані в ній використовуються, виділяться кольоровими маркерами, редагуйте формулу.

ЈS Щоб змінити посилання у формулі можна переміщати безпосередньо кольорові маркери на нові комірки.

3. Закріпіть результат натисканням клавіші Enter, Tab або клацанням по кнопці Введення на рядку формул.

Як скопіювати формулу в іншу комірку

При простому копіюванні формули в іншу комірку всі посилання, які використовуються у формулі, автоматично замінюються відповідно до нового розміщення формули.

1. У вікні відкритого листа виділіть клітинку з потрібною формулою.
2. Використовуйте будь-який відомий спосіб копіювання (кнопка Копіювати на панелі Стандартна, контекстне меню, Ctrl + C і т. д.).
3. Виділіть комірку, в яку необхідно вставити формулу.
4. Використовуйте будь-який відомий спосіб вставки (кнопка Вставити на панелі Стандартна, контекстне меню, Ctrl + V і т. д.).

Як скопіювати тільки результат формули

1. У вікні відкритого листа виділіть клітинку з потрібною формулою.
2. Використовуйте будь-який відомий спосіб копіювання (кнопка Копіювати на панелі Стандартна, контекстне меню, Ctrl + C і т. д.).
3. Виділіть комірку, якщо необхідно вставити результат формули.
4. Відкрийте меню кнопки Вставити на панелі Стандартна.
5. У списку, виберіть:
  • Текст без форматування - для вставки тільки текстової інформації;

Malllll.jpg

  • Форматований текст - для вставки форматованих текстів інформації.

Mala.jpg

Як скопіювати формулу за допомогою відносного посилання

Якщо обчислення проводяться для двох розташованих поруч стовпців значень, то для копіювання формули можна використовувати відносне посилання:

1. У вікні відкритого листа створіть формулу для першої пари комірок потрібних стовпців. Наприклад, щоб скласти значення, які знаходяться в діапазонах А1: А10 та В1: В10, в комірці С1 введіть формулу = А1 + В1.

Calk.jpg

2. Виділіть комірку з створеною формулою. У нашому прикладі це комірка С1.
3. Наведіть курсор на правий нижній кут маркера виділення і, коли він стане тонким чорним хрестом, при натиснутій лівій кнопці протягніть вниз по стовпці.

Calk1.jpg

4. У кожній клітинці діапазону комірок С2: С10 формула буде використовувать посилання на нові відповідні комірки: у комірці С2 формула прийме вид = А2 + В2, в комірці С3 - відповідно = А3 + В3 і т. д.

Calk2.jpg

Як переміщати створену формулу

При переміщенні формули у нову комірку на табличному полі всі зв'язки і посилання, що використовуються у формулі при її створенні, залишаться без змін.

1. У вікні відкритого листа виділіть комірку з потрібною формулою.

ЈS Клацніть на потрібній комірці лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Shift.

2. Наведіть курсор на комірку і при натиснутій лівій кнопці перетягніть її на нове місце листа, де і відпустіть.

Як створити зв'язок між комірками

Іноді необхідно створити незмінний зв'язок однієї комірки зі значенням в іншій комірці, введеному вручну або отриманими в результаті обчислення формули.

1. У вікні відкритого листа виділіть комірку з потрібною формулою.
2. Використовуйте будь-який відомий спосіб копіювання.
3. Виділіть комірку, в яку потрібно вставити результат формули.
4. Відкрийте меню Редагування і в списку, виберіть пункт Вставити як.

Calk4.jpg

5. У вікні Вставити як у групі Параметри активуйте пункт Вставити зв'язок.

Calk5.jpg

6. Закрийте вікно кнопкою ОК.

ЈS Подальші зміни значень у вихідній комірці будуть автоматино відображатися в пов'язаній комірці.

Як замінити формулу отриманим значенням

Іноді необхідно, щоб в комірці, де була створена формула, замість цієї формули залишився тільки обчислений результат.

1. У вікні відкритого листа виділіть комірку з потрібною формулою.
2. Використовуйте будь-який відомий спосіб копіювання.
3. Відкрийте меню кнопки Вставити на панелі Стандартна.
4. У списку команд виберіть пункт DIF.

ЈS Надалі замінену формулу відновити буде не можна.

Як відображати формули безпосередньо в осередках

Замість обчислених значень можна задати відображення формул безпосередньо в комірках.

1. У вікні відкритої таблиці розкрийте меню Сервіс.
2. У списку команд виберіть пункт Параметри.
3. У лівій частині вікна Параметри відкрийте список OpenOffice.org Calc і виберіть пункт Вид.
4. У правій частині вікна у групі Показати активуйте пункт Формули.
5. Закрийте вікно кнопкою ОК.

ЈS У всіх комірках, що містять формули, замість обчислених значень відобразяться самі формули.

Як приховати формули від перегляду

При виділенні комірки, що містить формулу, можна виключити відображення формул у рядку формул.

1. У вікні відкритого листа клацніть правою кнопкою на потрібній комірці.
2. У контекстному меню виберіть пункт Формат.
3. У вікні Формат клітинок на вкладці Захист комірки (мал.1) активуйте пункт Приховати формулу.
4. Закрийте вікно кнопкою ОК.
5. Відкрийте меню Сервіс і наведіть курсор на пункт Захистити документи.
6. У додатковому меню виберіть пункт Лист.
7. У вікні Захистити лист задайте параметри захисту (з паролем або без).
8. Закрийте вікно кнопкою ОК.

ЈS Щоб знову отримати доступ до прихованих формулами, необхідно відключити захист листа.