Технології соціально-педагогічної діяльності

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук


Головна
 

Rad2.gif

Назва курсу

"Технології соціально-педагогічної діяльності"


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта,

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка,

Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Мета та завдання навчального курсу

Технології соціально-педагогічної діяльності є базовим і ключовим курсом у підготовці спеціалістів з соціальної педагогіки. Особливістю навчального курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності» є його інтеграційний і аналітичний характер. Освоєння його студентами спирається на комплекс інших дисциплін, що входять до системи підготовки спеціаліста з соціальної педагогіки.

Метою курсу є не тільки підвищення теоретичного розуміння соціальної педагогіки як науки, навчальної дисципліни й особливої сфери діяльності, а також освоєння особливих методів роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних сервісів.

Основні завдання курсу:

 • формування у студентів теоретичних уявлень з технологій роботи соціального педагога як галузі гуманітарного знання, її об’єкту і предмету дослідження, основних категорій
 • оволодіння основними методами, формами, технологіями і техніками соціально-педагогічної діяльності з різноманітними категоріями населення.


У результаті вивчення навчального курсу студент повинен

знати:

 • предмет, основні закономірності, принципи та структур науки, методи, види соціально-педагогічної діяльності;
 • зміст соціального виховання; соціальну реальність, розуміти наявні соціально-педагогічні проблеми;
 • основні функції соціального виховання як провідного фактора формування особистості;
 • методи й умови організації навчально-виховного процесу, принципи гуманістичної, прогресивної педагогіки.


вміти:

 • орієнтуватися в загальній проблематиці технологізації соціально-педагогічної діяльності;
 • давати самостійну оцінку стану соціального виховання в суспільстві;
 • застосовувати базові педагогічні знання для: організації соціально-педагогічної діяльності, планування, контролю та корекції поведінки особистості; вибору ефективних форм і методів реалізації соціально-педагогічної діяльності, засобів та прийомів педагогічного впливу на особистість;
 • використовувати знання для розв’язання соціально-педагогічних практичних завдань з удосконалення суспільних відносин, формування культури особистості; напрацьовувати нові підходи до проблем виховання;
 • аналізувати різні підходи у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу та самостійно вирішувати питання навчально-виховного процесу, передбачати можливі утруднення під час організації навчально-виховного процесу;
 • попереджувати протиправні дії дітей і підлітків та їх реабілітація, шляхом створення умов для організації їхньої соціально-корисної, оздоровчої діяльності і нормального побуту.


Робоча програма курсу

Автор (автори) курсу

Семез Андрій Анатолійович

--Семез Андрій Анатолійович (обговорення) 10:31, 9 березня 2015 (EET)


Учасники

Група 36, факультет педагогіки та психології, 2014-2015 н.р. викладач Семез Андрій Анатолійович, Отримати консультацію

Група 38, педагогіки та психології, 2014-2015 н.р. викладач Семез Андрій Анатолійович, Отримати консультацію

Групи 39, педагогіки та психології, 2014-2015 н.р. викладач Семез Андрій Анатолійович, Отримати консультацію