Теорія систем та математичне моделювання

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук

Доповіді з курсу "Теорія систем та математичне моделювання".

Теми доповідей

1. Основи роботи в MATLAB

2. Основи програмування в MATLAB

3. MATLAB та його інтеграція в інші програмні додатки, ООП в MATLAB

4. Закон Гука та межі нелінійності

5. Поля та суцільні середовища. Лінійні рівняння у механіці

6. Побудова суцільних моделей. Хвильове рівняння у механіці

7. Рівняння Максвела

8. Класифікація квазілінійних систем

9. Зв`язок неперервного та дискретного на прикладі рівняння коливання струни

10. Зв'язок неперервного та дискретного на прикладі рівняння Шредінга

11. Феноменологія у побудові математичних моделей

12. Автомодельність

13. Самоорганізація та структури у нелінійних середовищах

14. Нелінійні хвилі у суцільних середовищах

15. Метод статистичних випробовувань

16. Генератори випадкових чисел

17. Моделювання випадкових подій та дискретних величин

18. Моделювання неперервних випадкових величин

19. Метод проектування імітаційних моделей

20. Формулювання проблеми та змістовна постановка задачі

21. Реалізація імітаційної моделі

22. Класифікація моделей та вимоги до них

23. Формальні методи побудови моделей

24. Принципи побудови моделей

25. Мережі Петрі

26. Класифікація підходів

27. Класифікація математичних моделей


Теми лекцій

1. Місце моделювання серед методів пізнання
2. Класифікація математичних моделей
8. Динамічне рівняння руху ідеальної рідини
9. Динамічне рівняння руху у формі Ойлера (Ейлера)
10. Рівняння Нерозривності
11. Рівняння руху у формі Лагранджа
20. Рівняння Нав'є-Стокса
Ресурси в мережі інтернет стосовно курсу "Теорія систем та математичне моделювання"

Викладач Авраменко Ольга Валентинівна