Текст

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

Текст - друкарський шрифт, кегель якого рівний 20 пунктам. Будь-яка інформація, зображена за допомогою символів клавіатури комп'ютера. Це впорядкований набір речень, який призначений для того, щоб виразити певну суть. Текстом може бути, наприклад стаття, звіт, наказ, інформативний лист, рекламний лист та інші документи.


Характеристики тексту:

- Кернінг - процес зміни розмірів міжбуквених пропусків (інтервалів) між сусідніми буквами для поліпшення зовнішнього вигляду і легкості у читанні тексту. Цей параметр відповідає за індивідуальну роботу з кожною буквою і підбір її місцеположення залежно від вибраного шрифту (font), малюнка самої букви і її сусідніх букв, смислового навантаження слова і т. д. Значення кернінга встановлюється у відсотках від ширини пропуску (space) використовуваного шрифту.

- Трекінг - це пропорційна зміна міжбуквенних і міжрядкових інтервалів при незмінному форматі набору.

- Інтерліньяж - міжбуквенний інтервал, відстань між базовими лініями сусідніх рядків.

- Міжбуквенний інтервал (letter spacing) - відстань між окремими символами тексту.

- Міжрядковий інтервал визначає відстань між рядками в абзаці.


Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми - текстові процесори.

До загальних функцій, які можуть бути реалізовані текстовими процесорами, відносяться такі:

- введення тексту в комп'ютер;

- редагування тексту;

- пошук необхідної інформації у тексті;

- форматування тексту;

- перенесення, копіювання фрагментів тексту;

- виділення частин тексту певним шрифтом;

- робота з декількома документами одночасно;

- друкування тексту;

- збереження тексту на магнітних дисках.


Текстові процесори класифікуються за різними ознаками. До основних з них можна віднести наступні:

- кількість алфавітів, які можна використовувати;

- форма представлення тексту;

- спосіб використання;

- призначення.