Рядкові оператори JavaScript

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук

На додаток до операторів порівняння, які можуть використовуватися на значеннях рядків, оператор конкатенації "+", додає два рядки разом, повертаючи другий рядок, який є поєднанням двох рядків операнда. Наприклад:

"my " + "string"

Повертає рядок

"my string"

Оператор присвоювання "+=" може також використовуватися, для конкатенації рядків. Наприклад, якщо змінна mystring - рядок, що має значення "alpha", потім вираз

Mystring += "bet" 

Обчислює як "alphabet" і приписує це значення mystring.


Оператори мови JavaScript