Ресурси ТСПД

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук


Рекомендована література
 

Рекомендована література

Базова

 1. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: Підручник. – К., 2005.
 2. Краснова Н.П., Харченко Л.П. Методика роботи соціального педагога. – Луганськ, 2001.
 3. Мищишин І. Соціальна робота: Навч. пос. – Львів, 2008.
 4. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навч. пос. – К., 2005.
 5. Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посібник // За заг. ред. Грицюк Л.К., Петровича В.С. – Луцьк, 1999.
 6. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. – Суми, 1994.
 7. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навч. пос. – К., 2006.

Допоміжна

 1. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С.28-30.
 2. Гловацька О. Особливості роботи соціального педагога з батьківською громадою // Педагогічний пошук. – 2002. – № 2. – С.20-21.
 3. Данченко О. Соціальний педагог. Основні напрямки його діяльності в навчально-виховних закладах // Директор школи. –1999. – №15(63). – С.1,3.
 4. Данченко О. Модель компетентності соціального педагога // Нова педагогічна думка. – 1998. – №3. –С.48-56.
 5. Зайцева З.Г. Школа і важковиховувані діти. – К., 1991.
 6. Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції. – К., 1994.
 7. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности. – М., 1995.
 8. Ковчина І.М., Жуков В.В. Соціально-правовий захист дітей: Методичні рекомендації. – К., 2001.
 9. Когут С. Ретроспективний огляд школи соціальної педагогіки України //Тези доповідей звітної наукової конференції кафедри педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка 18 лютого 2003 р. – Л.: Вид. центр ЛНУ. – С. 45–48.
 10. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1991.
 11. Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования: Учеб. пособие. – М., 1992.
 12. Куєвда В. Т. Теоретичні основи соціалізації особистості людини / Молодь і дозвілля. – К., 1994. – С.4-14.
 13. Луценко О. Діяльність соціального педагога в школі // Психолог. – 2002. – № 38-39. – С.22-25.
 14. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированними школьниками. – К., 1997.
 15. Мигович І. І. Соціальна робота (Вступ до спеціальності). – Ужгород, 1997.
 16. Молодь і дозвілля / Теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання. – К., 1996.
 17. Організація допрофесійної підготовки старшокласників до соціально-педагогічної діяльності: Навч.-метод. матер. Вип. 9 / Укл. Когут С. Я. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
 18. Оржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок. – К., 1995.
 19. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К., 1996.
 20. Приходько М.І. Молодь в сучасній новій Україні. – К., 1992.
 21. Професійна орієнтація молоді. – Тернопіль, 1995.
 22. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000.
 23. Система профинформационной работы со старшеклассниками / Под ред. Б.А. Федоришина. – К., 1988.
 24. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований. – М., 1986.
 25. Соціально-психологічні відхилення в поведінці молоді. – К., 1989.
 26. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення: Збірник наукових статей / Ред. кол. О. О.Яременко та ін. – К., 1998.
 27. Соціально-психологічні відхилення в поведінці молоді. – К., 1989.
 28. Соціальна робота з інвалідами: Настільна книга спеціаліста / За ред. О.І.Холстової, А. І. Осадчик. – К.,1996.
 29. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л.С.Волинець, Н.М.Комарова, О.Г.Антонова-Турченко та ін.; Укр. ін-т соц.досліджень. – К., 1998.
 30. Соціальне становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний супровід. Навч.-метод. посібник / Л.С.Волинець та ін.; Укр. ін-т соц. досліджень. – К.,2000.
 31. Толстых А.В. Подросток в неформальной группе. – М., 1993. 11
 32. Хагуров А. А. Социальний експеримент. – М., 1989.
 33. Штефан Л. Етапи становлення вітчизняної соціально-педагогічної науки // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С.76-78.
 34. Штефан Л. Робота соціального педагога з питань оздоровлення сучасного суспільства // Науковий вісник. Серія “Філософія”. – 2001. – Вип.8. – С.165-166.

Інформаційні ресурси

Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського

Міністерство соціальної політики України

Міністерство освіти і науки України

Громадянське суспільство і влада (урядовий веб-сайт)

Україномовна версія он-лайн енциклопедії «Вікіпедія»

Сайт соціальної педагогіки\соціальної роботи