Результати навчання за програмою "Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ" (11 січня -22 січня 2016 року)

Матеріал з Вікі ЦДПУ
Перейти до: навігація, пошук
Результати
 


На цьому тренінгу Ви розробите дистанційний курс засобами Вікі-КДПУ та Moodle-КДПУ. Ви можете обрати будь-який із навчальних курсів, що викладаєте і перевести його у формат дистанційного (мінімальна кількість годин — 54). Ви маєте розробити електронні версії навчально-методичних матеріалів курсу: робочу програму курсу (модель електронного курсу), конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, завдання самостійної роботи, тестові завдання до тестів, медіа-ресурси, перелік посилань до зовнішніх Інтернет-ресурсів тощо. Продумати форми для проведення анкетування та опитування.

Дистанційний навчальний курс має включити у себе матеріал, достатній для оволодіння студентом повним обсягом знань, умінь і навичок, передбачених навчальною програмою з дисципліни. Обсяг навчально-методичного матеріалу визначається кількістю годин, відведених на цю дисципліну навчальним планом. Мова підготовки матеріалів – українська. Відповідальність за грамотність несе автор.

Ви розроблятимете дистанційні курси поступово під час усіх десяти модулів тренінгу.

Приклад оформлення дистанційних курсів

Навчальний курс "Сучасні інформаційні технології" 2014-2015 н.р. автор Копотій Вікторія Володимирівна

Навчальний курс "Комп’ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні і спорті" автор Шлянчак Світлана Олександрівна

Навчальний курс "Комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті" автор Шлянчак Світлана ОлександрівнаГрупа 1 (з 11 січня - 22 січня 2016 року)Група 2 (з 11 січня -22 січня 2016 року)

Навчальний курс "Вікова психологія" автор Гуцало Емілія Ун-Сунівна

Навчальний курс "Основи техніки й технологій", ФМФ автор Рябець Сергiй Iванович

Навчальний курс "Теоретична фізика" (Термодинаміка і статистична фізика) автор Подопригора Наталія Володимирівна

Навчальний курс "Методика навчання автосправи" автор Царенко Олександр Миколайович

Навчальний курс "Історія фізики", ФМФ автор Трифонова Олена Михайлівна

Навчальний курс "Основи проектування та моделювання", "Технологічна освіта" автор Мироненко Наталя Василівна

Навчальний курс: "Анатомія людини" - ПГФ автор Данилків Ольга Миколаївна

Навчальний курс "Грунтознавство", ПГФ,ІІ курс, 25 група автор Найдьонова Галина Георгіївна

Навчальний курс "Теорія та методика позашкільної освіти" автор Чистякова Людмила Олександрівна

Навчальний курс "Дизайн керамічних виробів" автор Кулініч Лариса Олександрівна

Навчальний курс "Історія науки і техніки. ПГФ" автор Дефорж Ганна Володимирівна

Навчальний курс "Практична граматика англійської мови", ФМФ автор Ковальчук Валентина Борисівна